Vučićov prejav v OSN: “Aký je rozdiel medzi Ukrajinou a Srbskom?”

Belehrad 22. septembra 2022 (HSP/b92/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)

 

Prezident Srbskej republiky Aleksandar Vučić sa zúčastnil na všeobecnej rozprave v rámci 77. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktorej hlavnou témou bolo: “Prelomový okamih: transformačné riešenia vzájomne sa prelínajúcich výziev”

Aleksandar Vučič
Na snímke srbský prezident Aleksandar Vučič

Srbský prezident na úvod zdôraznil, že je pre neho veľkou cťou mať možnosť vystúpiť, a vzhľadom na časové obmedzenia prešiel ku konkrétnym bodom svojho vystúpenia.

“Je mi veľkou cťou, že sa vám môžem prihovoriť v mene Srbskej republiky. Vzhľadom na obmedzený čas, prosím, nevadí, ak preskočím bremeno formálností, zdvorilostných slov, pozdravov tých, ktorí sú prítomní v tejto miestnosti alebo neprítomní, a namiesto toho budem hovoriť priamo o podstate toho, kvôli čomu sme sa tu zišli,” povedal Vučič na úvod svojho príhovoru.

“V týchto priestoroch som bol už toľkokrát. Vážnosť súčasnej chvíle ma zaväzuje, aby som sa s vami podelil o ťažké, ale pravdivé slová. Všetko, čo tu dnes robíme, sa zdá byť bezmocné a nejasné. Naše slová vytvárajú dutú a prázdnu ozvenu v porovnaní so skutočnosťou, ktorej čelíme. A táto realita je taká, že tu nikto nikoho nepočúva, nikto sa nesnaží o skutočné dohody a riešenie problémov a takmer každý sa stará len o svoje vlastné záujmy, pričom často cestou porušuje základné zásady medzinárodného práva; zahadzuje Chartu OSN a ďalšie dokumenty, na ktorých je táto organizácia založená.”

“Nie je to chyba ani Antonia Guterresa, ani nikoho z OSN, ale tých mocností, ktoré sa nestarajú o nič iné, len o naplnenie svojich vlastných politických, ekonomických a, žiaľ, aj vojenských cieľov. Sme svedkami toho, že doba, v ktorej žijeme, sa vyznačuje zložitosťou globálnej geopolitickej situácie. Naša všeobecná rozprava prebieha v podmienkach narušeného svetového mieru v takom rozsahu, aký tu nebol od druhej svetovej vojny a od založenia OSN. Globálne výzvy, ktorým čelíme, hrozia radikálnou zmenou medzinárodnej bezpečnostnej architektúry a ohrozením zavedeného medzinárodného právneho poriadku. Takéto zložité časy si vyžadujú veľa múdrosti a jednoty, aby sme zachovali mier ako absolútne najdôležitejšie dedičstvo vtkané do základov Organizácie Spojených národov. Preto by som chcel pred vami jasne a presne hovoriť o piatich kľúčových výzvach, ktorým dnes čelíme:

Bod 1: Návrat k mieru a zachovanie globálnej stability;

Bod 2: Zachovanie územnej celistvosti a suverenity medzinárodne uznaných štátov, členov tejto Organizácie, ako kľúčovej zásady medzinárodného verejného práva a vzťahov medzi krajinami;

Bod 3: Energetická bezpečnosť v podmienkach globálnej krízy;

Bod 4: Finančná bezpečnosť chudobných a rozvojových krajín;

bod 5: Zásobovanie potravinami v súvislosti s globálnymi dodávateľskými reťazcami prerušenými vojnou”.

 

Bod 1

Súčasný svetový vývoj čoraz častejšie pripomína, že zásada mierového riešenia sporov nemá alternatívu. Táto zásada je dnes výnimočná viac ako kedykoľvek predtým a najlepšie ju vystihuje preambula Charty OSN, ktorá znie takto – “uplatňovať toleranciu a žiť spolu v mieri ako dobrí susedia”.

Odmietnutie použitia sily a mierové riešenie sporov sú piliermi stability sveta; musia ich však sprevádzať zásady, ako je neselektívne 3 dodržiavanie Charty OSN, vykonávanie záväzných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a základné zásady platného medzinárodného verejného práva.

 

Bod 2

Srbsko podporuje územnú celistvosť všetkých členských štátov OSN vrátane územnej celistvosti Ukrajiny. Takto sme sa v tejto renomovanej inštitúcii správali zodpovedne a seriózne. Napriek tomu sme si od mnohých rečníkov mohli vypočuť príbehy o agresii a porušovaní územnej celistvosti Ukrajiny. Mnohí hovoria, že to bol prvý konflikt na európskej pôde po druhej svetovej vojne. Ale o tom, že bola porušená územná celistvosť krajiny v Európe – Srbska, ktoré vlastne nenapadlo žiadnu inú suverénnu krajinu, sa stále nehovorí. Žiadame jasnú odpoveď na otázku, ktorú už roky kladiem svojim partnerom, lídrom mnohých krajín – aký je rozdiel medzi suverenitou a územnou celistvosťou Ukrajiny a suverenitou a územnou celistvosťou Srbska, ktorá bola hrubo porušená a ktorej ste poskytli medzinárodné uznanie a legitimitu? Na túto otázku ešte nikto nedal racionálnu odpoveď.

Dovoľte mi pripomenúť – Srbsko nevstúpilo na cudzie územie, ani neohrozilo územnú celistvosť jediného suverénneho štátu, aby proti nemu mohol ktokoľvek zasiahnuť alebo uskutočniť agresiu, ako sa to stalo v roku 1999. Napriek tomu nezabránila NATO zaútočiť na suverénnu krajinu bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN. Podpísanie dohody s NATO – po ukončení ozbrojeného konfliktu -, ktorej ustanovenia predpokladali prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 a ktorá potvrdila a zaručila čiastočnú suverenitu a úplnú územnú celistvosť Srbska, nezabránilo mnohým západným krajinám jednostranne uznať nezávislosť. Práve pre takýto vývoj, ktorý Srbsko zažilo a zažíva, som presvedčený, že mám plné právo na tomto mieste citovať slová veľkého Martina Luthera Kinga: “Nespravodlivosť kdekoľvek je hrozbou pre spravodlivosť všade”. Tieto slová sú vytesané ako pripomienka, ale aj ako varovanie pre nás všetkých.

Bez ohľadu na to, že stále pociťujeme dôsledky hrubého porušovania základných ustanovení medzinárodného verejného práva, nevzdávame sa základných princípov OSN. Budeme naďalej presadzovať dôsledné dodržiavanie zásady nedotknuteľnosti hraníc, rešpektovanie suverenity a integrity všetkých ostatných členských štátov OSN. Napriek takémuto nášmu postoju majú mnohí v tejto miestnosti problémy s rešpektovaním územnej celistvosti Srbska. Pýtate sa prečo? Pretože majú v rukách moc a v ich očiach sme malí a slabí. Ako ste však mohli počuť, máme silu povedať tu pravdu.

Osobitnú vďaku dlhujeme všetkým tým členským štátom OSN – a tie v súčasnosti tvoria väčšinu v tomto zhromaždení -, ktoré podporujú územnú celistvosť Srbskej republiky, najmä v priestore a na území Kosova a Metohije. Okrem toho je povzbudivé, že počet krajín, ktoré podporujú pozíciu Srbska, sa v období medzi dvoma zasadnutiami zvýšil, čo je trend, ktorý musí pokračovať, pretože je mimoriadne dôležité zostať verný základným zásadám zakotveným v Charte OSN, ako je zásada nedotknuteľnosti hraníc. Srbská republika a ja ako jej prezident veľmi trpezlivo a s veľkou dávkou dobrej vôle hľadáme kompromis v otázke Kosova a Metohije pod záštitou Európskej únie a v rámci dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Je to náročný proces, ktorý trvá už viac ako desať rokov, ale nevidíme inú alternatívu. Je lepšie rokovať sto rokov, ako viesť vojnu jeden deň. Dúfam, že dosiahneme vzájomne prijateľné riešenie založené na kompromise, pretože to je absolútne jediná cesta k dosiahnutiu nášho cieľa, ktorým je dlhodobý mier ako predpoklad prosperujúceho života Srbov a Albáncov v našom regióne. Vyčerpali sme všetky ostatné možnosti a, aspoň pokiaľ ide o Srbsko, ani nesnívame o tom, že by sme sa vrátili na cestu konfliktov a krviprelievania.

Balkánsky región by už ďalší konflikt nezniesol. Spolieham sa na dobrú vôľu a pochopenie našich medzinárodných partnerov, pretože dobre vedia, že niektoré predchádzajúce rozhodnutia ich vlád boli zlé a že nekonali v prospech budúcnosti nášho regiónu a svetového mieru. Belehrad vedie tento proces za veľmi zložitých okolností s prvkami hybridnej vojny a špinavej kampane časti medzinárodného spoločenstva proti našej krajine v rôznych oblastiach. Stačilo by pripomenúť citáty a tvrdenia svetových médií, že Srbsko napadne svojich susedov a že Srbsko ohrozuje stabilitu v regióne. Samozrejme, nikdy sa to nestalo. A bola to len jedna z mnohých lží proti Srbskej republike. Srbsko figurovalo ako potenciálny destabilizujúci faktor v regióne, len aby sa mu zabránilo povedať pravdu – že zásada nedotknuteľnosti hraníc musí platiť pre všetkých rovnako. Srbsko bolo a bude faktorom stability v celom regióne. Srbsko napriek mnohým nepravdám a falzifikátom podporuje Daytonské mierové dohody, územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny a celistvosť Republiky srbskej v rámci Bosny a Hercegoviny.

Na druhej strane sme presvedčení, že balkánske národy majú schopnosť pokračovať vo svojom živote aj v budúcnosti ako priatelia a partneri so spoločnou víziou členstva v zjednotenej Európe. Viem to dobre, pretože sme už prekonali mnohé bariéry, ktoré stáli medzi našimi národmi celé roky a ktoré nás stáli tisíce životov a premárnenú budúcnosť. Srbsko a Albánsko majú dnes napríklad na priestore Balkánskeho polostrova najužšie a najpriateľskejšie vzťahy v celej niekoľko storočí dlhej spoločnej histórii.

Bolo potrebné len jasne a pragmaticky diskutovať o našej budúcnosti, nie o našej minulosti. Hovoriť o tom, ako riešiť problémy, ktoré trápili našich ľudí, naše firmy, pracovníkov, študentov a podnikateľov. Veľa sme diskutovali a sami sme dospeli k mnohým riešeniam, ktoré už zrušili bariéry, ktoré medzi nami existovali bez racionálnych dôvodov. Predovšetkým v oblasti hospodárstva, obchodu a toku ľudí a kapitálu. Srbsko, Albánsko a Severné Macedónsko už tri roky realizujú iniciatívu “Otvorený Balkán”, ktorá má jasnú víziu – otvoriť región pre ľudí, tovar, služby, kapitál a firmy, aby sa vytvoril priestor, ktorý by bol trvalo oslobodený od napätia a konfliktov. Okrem nesporného spoločného ekonomického prínosu, ktorý táto iniciatíva prináša, má aj širší rozmer, predovšetkým v spájaní ľudí s rôznymi kultúrami a v podpore rozmanitosti, čo všetkými prostriedkami prispieva k všeobecnému rozvoju spoločnosti v tejto časti Európy. Týmto spôsobom Srbsko vlastne naďalej prispieva k mieru, stabilite a procesu zmierenia v regióne, čím určite významne prispieva k celosvetovej bezpečnosti.

Inšpiráciu pre príslušnú sme našli v slovách jedného z najväčších diplomatov v dejinách a veľkého generálneho tajomníka OSN Daga Hammerstada, že táto organizácia “nebola vytvorená na to, aby ľudstvo priviedla do raja, ale skôr na to, aby zachránila ľudstvo pred peklom”.

 

Body 3, 4 a 5

V okamihu, keď sme obmedzili globálnu pandémiu, sme už čelili novým, pre toto storočie bezprecedentným výzvam. Zatiaľ čo my ako ľudstvo robíme krok za krokom zrýchlený technologický rozvoj, čakajú nás existenčné problémy, ako je energetická bezpečnosť, finančná bezpečnosť rozvojových krajín, ale aj narušenie dodávateľských reťazcov základných potravinových zásob. Solidarita, ktorá bola potrebná v boji proti pandémiám, je dnes potrebná v oveľa väčšej miere, keď sú ohrozené základné potravinové a energetické potreby ľudí.

Srbská republika považuje svoju energetickú bezpečnosť za neoddeliteľnú súčasť národnej bezpečnosti a za kľúčový predpoklad ďalšieho hospodárskeho rozvoja a pokroku našej krajiny. Snažíme sa zabezpečiť kontinuitu dodávok energie, ale zdieľame obavy zo súčasných geopolitických výziev, ktoré podkopávajú energetickú stabilitu v tejto krajine a v Európe. Sme naďalej odhodlaní hľadať riešenia, ktoré by mohli mať transformačnú silu pri pokusoch o dosiahnutie regionálnej a európskej energetickej bezpečnosti. Chcel by som zdôrazniť, že Srbská republika dokázala počas prebiehajúcej krízy zachovať kontinuitu dodávok energie. Napriek tomu máme naďalej veľký záujem o diverzifikáciu zdrojov dodávok, o ďalšie investície do energetickej infraštruktúry, ale aj o rýchlejší a účinnejší rozvoj kapacít založených na obnoviteľných zdrojoch energie.

Práve v OSN sme prebiehajúce desaťročie nazvali “desaťročím udržateľnejšej a odolnejšej budúcnosti, opatrení a transformácie”. Musí to tak zostať, ale v trochu rýchlejšom tempe! Nerovnomerný rozvoj, ale aj finančné nebezpečenstvá v rozvojových krajinách spôsobujú ďalšie sociálne vrstvenie a nevyhnutne vyvolávajú nové antagonizmy. Rovnaký rozvoj nesmie byť obmedzený ani podmienený ani geograficky, ani politicky, ale musí byť poskytnutý všetkým ľuďom bez ohľadu na etnickú, rasovú, kultúrnu a náboženskú príslušnosť.

Pred nami je ešte jedna veľmi dôležitá výzva, ktorú musíme spoločne prekonať, a tou je nájdenie čo najefektívnejšieho spôsobu, ako sa vyhnúť dôsledkom súčasnej medzinárodnej krízy, ktorá postihla celosvetovú bezpečnosť zásobovania potravinami. Vývoj je veľmi alarmujúci a realita je taká, že nás všetkých bez výnimky zasiahla. Bezpečnosť zásobovania potravinami by mohla byť ohrozená v našej časti Európy a situácia na kontinentoch, napríklad na africkom, hrozí byť zničujúca. Ďalším problémom sa stali rastúce ceny potravín a ich dostupnosť. Úlohou nás všetkých je nájsť operatívne a účinné riešenia, ktoré nenechajú nikoho v úzadí. Je na nás – štátoch – ako najdôležitejších medzinárodných subjektoch, aby sme sa individuálne zapojili do koordinácie opatrení, predovšetkým tým, že prispejeme k tejto ušľachtilej úlohe na národných úrovniach, aby sme zachovali to najcennejšie – ľudské životy a ich dôstojnosť.

Téma tohtoročnej všeobecnej rozpravy nás upozorňuje na vzácnosť okamihu a príbuznosť medzinárodných výziev. Krízy, ktorým čelíme, nám pripomínajú dôležitosť otvorenej komunikácie. Netreba veľa múdrosti na to, aby sme dospeli k záveru, že výzvy možno úspešne prekonať len vtedy, ak sa správne sledujú ich príčiny. Sme svedkami toho, že akékoľvek ignorovanie problémov a nedostatočná komunikácia medzi krajinami situáciu len komplikuje. Srbsko je presvedčené, že je nevyhnutné, aby súčasné výzvy nijakým spôsobom neprehĺbili rozdelenie sveta a aby už zjavná a zámerná polarizácia na globálnej úrovni vytvorila priestor pre zásady multilateralizmu.

Chcel by som zdôrazniť, že Srbská republika sa podieľa na kolektívnom úsilí o dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a implementáciu Agendy 2030. Srbsko zdieľa víziu generálneho tajomníka OSN o budúcnosti globálnej spolupráce spôsobom, ktorý predpokladá “Naša spoločná agenda”, a dôrazne podporuje inkluzívny, sieťový a účinný multilateralizmus ako najlepší nástroj na riešenie najnaliehavejších výziev pre ľudstvo.

Multilateralizmus, kolektívne akcie a spoločná zodpovednosť sú nenahraditeľnými prvkami našich doterajších diskusií, ale dovoľte mi zdôrazniť, že východiskom každej takejto konštruktívnej angažovanosti je solidarita.

Na záver by som chcel zopakovať, že Srbská republika bude aj naďalej spoľahlivým partnerom pri dosahovaní spoločných cieľov definovaných v rámci OSN, pretože pevne verí, že je to najlepšia cesta na vytvorenie sveta pre nás a budúce generácie. Nesmieme však zabúdať, že Organizácia Spojených národov je taká silná, ako rešpektujeme spoločne zosúladené rozhodnutia a dokumenty tejto organizácie.

“Nech žije Srbsko!” uzavrel srbský prezident Aleksandar Vučić svoj príhovor na pódiu OSN v New Yorku.

Pripomeňme, že Vučić vystúpil ako deviaty rečník a pred ním sa prostredníctvom videolinky prihovoril prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj.

Prezident Vučić už skôr oznámil, že svoj prejav rozdelil do piatich bodov a že najdôležitejší bude ten o dodržiavaní medzinárodného práva.

Na všeobecnej rozprave sa zúčastňuje 92 prezidentov štátov a kráľov a 58 predsedov vlád, ostatné štátne delegácie zastupujú podpredsedovia štátov a vlád a ministri zahraničných vecí.

Rozpravu tradične otvoril brazílsky prezident Jair Bolsonaro a následne vystúpil generálny tajomník OSN Antonio Guterres.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

V daždivom treťom tréningu najrýchlejší Leclerc, Verstappen druhý

0 icon

Singapur 1. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christian Bruna)   Monacký pretekár Charles Leclerc bol najrýchlejší v treťom tréningu na VC Singapuru seriálu formuly 1. Jazdec Ferrari dosiahol na mokrej mestskej trati čas 1:57,782 minúty Druhý najrýchlejší bol líder celkového poradia, Holanďan Max Verstappen na Red Bulle stratil 0,526 sekundy. Tretie miesto obsadil…

Nemecko zahltili migranti, 12 zo16 spolkových krajín začalo blokovať utečencov

0 icon

Berlín 1. októbra 2022 (HSP/rnd/rmx/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Väčšina nemeckých spolkových krajín tvrdí, že už nemôže prijímať utečencov Aj keď nemecká ľavicová spolková vláda obhajuje potrebu väčšieho prisťahovalectva, realita v jednotlivých spolkových krajinách je úplne iná. Keďže Nemecko je v súčasnosti zaplavené masovým prílevom utečencov z vojny na Ukrajine, spolu s…

Útok globálnych elít

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Strach medzi nimi je hmatateľný. Antiglobalizmus sa teraz stáva hlavným prúdom, a keď sa tak stane, ľudia začnú hľadať odpovede. Prečo sa naše hospodárske podmienky tak zhoršili? Prečo čelíme stagflačnej kríze? Prečo ceny všetkého naďalej stúpajú? Prečo sme takmer prišli o všetky naše občianske…

Predseda Súdnej rady SR vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov ESĽP

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vyhlásil opätovne voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Uskutočniť sa majú 15. novembra o 15.30 h. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe "Oprávnení navrhovatelia majú…

Ministerstvo spravodlivosti zvažuje vo svojom sídle znížiť maximálnu možnú teplotu na vykurovanie

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje vo svojom sídle znížiť maximálnu možnú teplotu na vykurovanie o minimálne jeden stupeň Celzia. Zmena sa má týkať tiež minimálnej možnej úrovne chladenia. Pre TASR to uviedla Henrieta Kunová z tlačového oddelenia ministerstva Podotkla, že rezort sídli v…

V piatok zadržali na území Slovenska 222 nelegálnych migrantov

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Na území Slovenska zadržali v piatok (30. 9.) 222 nelegálnych migrantov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová. Priblížila, že slovenskí policajti pomáhajú s monitorovaním situácie aj v prihraničných oblastiach Maďarska "Zintenzívnili sme spoluprácu operatívnych zložiek Slovenska, Maďarska, Rakúska a…

Na Memoriáli Ondreja Nepelu triumf Levitovej, Doboszová 9.

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Americká krasokorčuliarka Isabeau Levitová suverénne triumfovala na 30. ročníku Memoriálu Ondreja Nepelu v Bratislave. Pätnásťročná juniorská majsterka sveta dostala v sobotňajšej voľnej jazde od rozhodcov 133,62 bodu a s piatkovým krátkym programom tak dosiahla dohromady 198,99 b Po triumfe na tohtoročnom Philadelphia Summer…

Boris Kollár prijme zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) prijme začiatkom budúceho týždňa zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave (ZZS BA). Hovoriť majú o avizovaných výpovediach nadčasov zdravotníckych záchranárov, zmenách pracovných pozícií či odvolaní garážmajstrov. TASR o tom informovala Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová…

Heger prehovoril o cintoríne v Ladomírovej

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) navštívil obec Ladomírova, ktorá sa posledné týždne dostala do centra pozornosti mnohých médií „Vyhrážali sa mu smrťou, osočovali ho a písali mu nenávistné e-maily. Tomuto všetkému v uplynulých dňoch čelil starosta obce Ladomirová vo svidníckom okrese,“ uviedol v úvode…

Kedy sa Nemecko zobudí? Kedy Európa povstane proti nepriateľom, ktorí sa – teraz už celkom zjavne – snažia ju zničiť?

0 icon

Berlín 1. októbra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Európa bola napadnutá spôsobom, aký tu nebol od druhej svetovej vojny: odstrelené boli plynovody životne dôležité pre obyvateľov aj priemysel. Iba jedna krajina z toho bude mať úžitok, ale o tej je neprípustné pochybovať. Kedy Európa už konečne precitne a začne hovoriť o dôležitých…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Bičík

Ako sa "alzak" odkopal.

0icon

Mnohí sme zaregistrovali slávne vyhlásenie kokaínového prezidenta Ukrajiny o tom ako podáva urýchlenú prihlášku do NATO. Odhliadnuc od stanov na prijatie a splnenia podmienok je to zase len jedno vyhlásenie, ktoré sa bude Európanom stále pripomínať napriek tomu, že z toho nič reálne nemôže byť. To by však nebol problém.…

Boris Mesár

RUS VZDAJ SA ! ZÁPAD A "STRANA MIERU" PODNIKLI POSLEDNÝ PSYCHOLOGICKÝ ÚTOK

0icon

Referendá v Novorosii a mobilizácia vyústili do teroristických útokov na plynovod Nord Stream, výziev západných krajín, aby ich občania utiekli z Ruska, a hystérie z jadrovej vojny. Dôvody sú jasné - už teraz je ťažké dopĺňať na Ukrajine ľudské zdroje a zásoby zbraní Západu nie sú neobmedzené. Potrebujú oddych, aby sa…

Juraj Tušš

Súvislosť medzi energetickou, migračnou krízou v Európe, brexitom a konfliktom na Ukrajine.

0icon

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, v ktorej vplyv mocenských skupín na riadenie obyvateľstva prebieha extrémne vysokým tempom. Doposiaľ ľudstvo nezažilo dynamickejšiu dobu riadiacich manévrov elít uplatňovaných na svojom obyvateľstve. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť súvis

Erik Majercak

Svetový trh zanikne, čo ďalej, ekonomika nových svetových zón

0icon

Začíname svetovým trhom s komoditami a majetkom / akciami ako trošku funguje, aký má význam a čo sa stane, keď zanikne. Začiatok je sekanejší o úplné detaily nie ako zvyčajne, pretože cieľom nie je vysvetliť do detailu ako celkom to funguje, ale aký to má význam pre budúcnosť. Príklady toho ako to bude, keď…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke lunárna skladačka počas otvorenia výstavy kozmonautiky Cosmos Discovery v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V daždivom treťom tréningu najrýchlejší Leclerc, Verstappen druhý

0 icon

Singapur 1. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Christian Bruna)   Monacký pretekár Charles Leclerc bol najrýchlejší v treťom tréningu na VC Singapuru seriálu formuly 1. Jazdec Ferrari dosiahol na mokrej mestskej trati čas 1:57,782 minúty Druhý najrýchlejší bol líder celkového poradia, Holanďan Max Verstappen na Red Bulle stratil 0,526 sekundy. Tretie miesto obsadil…

Nemecko zahltili migranti, 12 zo16 spolkových krajín začalo blokovať utečencov

0 icon

Berlín 1. októbra 2022 (HSP/rnd/rmx/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Väčšina nemeckých spolkových krajín tvrdí, že už nemôže prijímať utečencov Aj keď nemecká ľavicová spolková vláda obhajuje potrebu väčšieho prisťahovalectva, realita v jednotlivých spolkových krajinách je úplne iná. Keďže Nemecko je v súčasnosti zaplavené masovým prílevom utečencov z vojny na Ukrajine, spolu s…

Útok globálnych elít

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Strach medzi nimi je hmatateľný. Antiglobalizmus sa teraz stáva hlavným prúdom, a keď sa tak stane, ľudia začnú hľadať odpovede. Prečo sa naše hospodárske podmienky tak zhoršili? Prečo čelíme stagflačnej kríze? Prečo ceny všetkého naďalej stúpajú? Prečo sme takmer prišli o všetky naše občianske…

Predseda Súdnej rady SR vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov ESĽP

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vyhlásil opätovne voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Uskutočniť sa majú 15. novembra o 15.30 h. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe "Oprávnení navrhovatelia majú…

Ministerstvo spravodlivosti zvažuje vo svojom sídle znížiť maximálnu možnú teplotu na vykurovanie

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje vo svojom sídle znížiť maximálnu možnú teplotu na vykurovanie o minimálne jeden stupeň Celzia. Zmena sa má týkať tiež minimálnej možnej úrovne chladenia. Pre TASR to uviedla Henrieta Kunová z tlačového oddelenia ministerstva Podotkla, že rezort sídli v…

V piatok zadržali na území Slovenska 222 nelegálnych migrantov

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Na území Slovenska zadržali v piatok (30. 9.) 222 nelegálnych migrantov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová. Priblížila, že slovenskí policajti pomáhajú s monitorovaním situácie aj v prihraničných oblastiach Maďarska "Zintenzívnili sme spoluprácu operatívnych zložiek Slovenska, Maďarska, Rakúska a…

Na Memoriáli Ondreja Nepelu triumf Levitovej, Doboszová 9.

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Americká krasokorčuliarka Isabeau Levitová suverénne triumfovala na 30. ročníku Memoriálu Ondreja Nepelu v Bratislave. Pätnásťročná juniorská majsterka sveta dostala v sobotňajšej voľnej jazde od rozhodcov 133,62 bodu a s piatkovým krátkym programom tak dosiahla dohromady 198,99 b Po triumfe na tohtoročnom Philadelphia Summer…

Boris Kollár prijme zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) prijme začiatkom budúceho týždňa zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave (ZZS BA). Hovoriť majú o avizovaných výpovediach nadčasov zdravotníckych záchranárov, zmenách pracovných pozícií či odvolaní garážmajstrov. TASR o tom informovala Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová…

Heger prehovoril o cintoríne v Ladomírovej

0 icon

Bratislava 1. októbra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) navštívil obec Ladomírova, ktorá sa posledné týždne dostala do centra pozornosti mnohých médií „Vyhrážali sa mu smrťou, osočovali ho a písali mu nenávistné e-maily. Tomuto všetkému v uplynulých dňoch čelil starosta obce Ladomirová vo svidníckom okrese,“ uviedol v úvode…

Kedy sa Nemecko zobudí? Kedy Európa povstane proti nepriateľom, ktorí sa – teraz už celkom zjavne – snažia ju zničiť?

0 icon

Berlín 1. októbra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Európa bola napadnutá spôsobom, aký tu nebol od druhej svetovej vojny: odstrelené boli plynovody životne dôležité pre obyvateľov aj priemysel. Iba jedna krajina z toho bude mať úžitok, ale o tej je neprípustné pochybovať. Kedy Európa už konečne precitne a začne hovoriť o dôležitých…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Bičík

Ako sa "alzak" odkopal.

0icon

Mnohí sme zaregistrovali slávne vyhlásenie kokaínového prezidenta Ukrajiny o tom ako podáva urýchlenú prihlášku do NATO. Odhliadnuc od stanov na prijatie a splnenia podmienok je to zase len jedno vyhlásenie, ktoré sa bude Európanom stále pripomínať napriek tomu, že z toho nič reálne nemôže byť. To by však nebol problém.…

Boris Mesár

RUS VZDAJ SA ! ZÁPAD A "STRANA MIERU" PODNIKLI POSLEDNÝ PSYCHOLOGICKÝ ÚTOK

0icon

Referendá v Novorosii a mobilizácia vyústili do teroristických útokov na plynovod Nord Stream, výziev západných krajín, aby ich občania utiekli z Ruska, a hystérie z jadrovej vojny. Dôvody sú jasné - už teraz je ťažké dopĺňať na Ukrajine ľudské zdroje a zásoby zbraní Západu nie sú neobmedzené. Potrebujú oddych, aby sa…

Juraj Tušš

Súvislosť medzi energetickou, migračnou krízou v Európe, brexitom a konfliktom na Ukrajine.

0icon

Žijeme vo veľmi zaujímavej dobe, v ktorej vplyv mocenských skupín na riadenie obyvateľstva prebieha extrémne vysokým tempom. Doposiaľ ľudstvo nezažilo dynamickejšiu dobu riadiacich manévrov elít uplatňovaných na svojom obyvateľstve. V tomto článku sa vám pokúsim vysvetliť súvis

Erik Majercak

Svetový trh zanikne, čo ďalej, ekonomika nových svetových zón

0icon

Začíname svetovým trhom s komoditami a majetkom / akciami ako trošku funguje, aký má význam a čo sa stane, keď zanikne. Začiatok je sekanejší o úplné detaily nie ako zvyčajne, pretože cieľom nie je vysvetliť do detailu ako celkom to funguje, ale aký to má význam pre budúcnosť. Príklady toho ako to bude, keď…

Armádny Magazín

"Koniec hegemónie Západu je nezvratný". Svetové médiá o Putinovom prejave

0 icon

Rusko, 1.október 2022 (AM) – Všetky svetové médiá komentovali prejav Vladimíra Putina na slávnostnom podpise zmlúv o pripojení k Ruskej federácii Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, Záporožskej a Chersonskej oblasti v sále svätého Juraja Veľkého kremeľského paláca.   The New York Times , ktorý označil začlenenie štyroch regiónov do Ruska za…

Päť starých a nesmierne krutých systémov popráv v minulosti

0 icon

Slovensko, 1.október 2022 (AM) –Priznám sa, že som sa chystal písať o rodézskych špeciálnych jednotkách Selous Scouts, no pri „brúzdaní po internete som na youtube našiel video, ktoré ma zaujalo. Vo videu autor hovorí o piatich nesmierne drsných systémoch popravy, ktoré sú známe z histórie. Takže Selous Scouts bude nasledovať o…

Ruské jednotky v predstihu získali veľkú dávku modernizovaných tankov T-80BVM

0 icon

Rusko, 1.október 2022 (AM) – Ruská armáda dostala veľkú dávku tankov T -80BVM, vybavenie bolo odoslané od výrobcu Omsktransmaš jednotkám po železnici. Informovala o tom tlačová služba "Uralvagonzavod".  

Na čo Rusi potrebujú viac vojakov?

0 icon

Rusko, 1.október 2022 (AM) – Vrchný veliteľ ruských ozbrojených síl V. Putin podpísal výnos, na základe ktorého tabuľkový počet ruskej armády od nového roka presiahne dva milióny ľudí (2 039 758). 1,15 milióna z nich budú vojaci, čiže pri ich počte ide o zvýšenie o 137 tisíc ľudí. Ráta sa aj s doplnením vojakov v špeciálnej operácii, konkrétne…

Stoltenberg schladil Kyjev - žiadne „urýchlené“ prijatie Ukrajiny do NATO nebude

0 icon

Ukrajina, 30.september 2022 (AM) – Volodymyr Zelenskij v reakcii na znovuzjednotenie LĽR, DĽR, Záporožia a Chersonského regiónu s Ruskom oznámil, že Ukrajina 30. septembra žiada o urýchlený vstup do Severoatlantickej aliancie. Po stretnutí Rady národnej bezpečnost

Vášeň v Tebe

Vitajte na portáli VÁŠEŇ V TEBE

0 icon

Vitajte na novom webovom portáli VÁŠEŇ v TEBE, ktorý je venovaný najmä ženám. Ale aj muži tu určite nájdu dosť informácií, ktoré ich upútajú a zároveň nahliadnu do (pre nich niekedy) tajomného sveta žien. Cez články zamerané na manželstvo, deti, krásu, životný štýl, rodinu a priateľov i celebrity chceme vo vás prebudiť vášeň, ktorá…

Poznáte tieto 4 typy priateľov? Sú súčasťou vášho života?

0 icon

Niekedy, keď stretnete niekoho nového, možno hneď viete, že budete blízkymi priateľmi. Inokedy to trvá dlhšie, kým niekoho spoznáte a opadnú bariéry, aby ste sa porozprávali aj o dôvernejších témach. Ako náhle však nájdete ľudí, ktorí sú „vašou krvnou skupinou“, váš život naberá na kvalite. Portál Psych Central pripomína, že spôsob vzniku…

Každé ráno riešite, čo na seba? Poznáme jednoduché a efektívne riešenie

0 icon

Napriek tomu, že máte šatník plný oblečenia, každé ráno pred cestou do práce riešite, čo si na seba obliecť? Asi si aj vy sama uvedomujete, že to naozaj nie je tak, že by ste si doslova nemali čo obliecť. Problémom je fakt, že váš šatník neobsahuje všestranné kúsky napriek tomu,…

Sú 10-minútové „mikroprestávky“ prevenciou syndrómu vyhorenia?

0 icon

Čoraz častejšie sa v médiách a na pracoviskách skloňuje pojem syndróm vyhorenia. Syndróm nie je len negatívnym javom pre zamestnanca, ale aj pre zamestnávateľa, ktorý tak prichádza o predtým šikovného a cieľavedomého človeka. Môžu pomôcť pred syndróm vyhorenia 10-minútové prestávky? Syndróm vyhorenia Vyhorenie na pracovisku je natoľko závažným problémom, že ho Svetová

Nielen slivky, ale aj hrušky by ste mali zaradiť do svojho jedálnička. Prinášame dôvody

0 icon

Hrušky rovnako ako slivky patria medzi zdroj vitamínov a ďalších dôležitých látok prospešných nielen pre vaše telo, ale aj myseľ. Ak sa vo vašej záhrade nachádza okrem stromu slivky aj strom hrušky, vyhrali ste už dvojnásobne. Hruška totiž obsahuje vlákninu, vitamín C, vitamín K, meď, draslík i mangán. Tieto prvky prinášajú…

FOTO DŇA

Na snímke lunárna skladačka počas otvorenia výstavy kozmonautiky Cosmos Discovery v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali