Smie sudca kritizovať prezidentku? Za čo bol potrestaný sudca Števík?

Bratislava 9. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Zuzana Čaputová, TASR-Pavel Neubauer)

 

Boj proti slobode názoru neustal ani v justícii. Sudca Števík bol potrestaný zato, že napísal otvorený list prezidentke, ale vec má pokračovanie. Má sudca právo kritizovať verejne činné osoby? Alebo to smeli len vtedy, keď sa kritizoval Harabin?

Čaputová
Prezidentka SR Zuzana Čaputová prichádza na brífing s novinármi po stretnutí s Hegerom a Lengvarským

V októbri 2022 napísal sudca Okresného súdu Bratislava II. Patrik Števík verejný list Zuzane Čaputovej pod názvom „Výzva prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej“ (ďalej Výzva prezidentke), v ktorom jej slušnou, ale otvorenou formou vyčíta jej predpojaté a škodlivé postoje k otázkam práva, politiky a vojny na Ukrajine.

Súdna rada ovládaná aktivistami súčasného režimu na čele s jej predsedom Jánom Mazákom vzápätí rozpútala voči Števíkovi kampaň, v dôsledku ktorej napokon bol disciplinárne potrestaný za to, že vraj vo svojej Výzve prezidentke (jej plné znenie nájdete na konci tohto článku) porušil zásady sudcovskej etiky, keď sa vraj obracia na prezidentku štýlom, ktorý je nedôstojný a sudcovi neprináležiaci. Števík bol za to potrestaný napomenutím, pritom vraj hralo rolu aj to, že inak má tento sudca vynikajúce hodnotenie a nikdy nebol disciplinárne stíhaný.

Na Števíkovu obranu vystúpili mnohí uznávaní právnici, ktorí sú presvedčení, že neurobil nič, čo by odporovalo sudcovskej etike. Svoje odborné vyjadrenia, odvolávajúce sa na príslušné state z etického kódexu, judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a na súdne rozhodnutia zaoberajúce sa slobodou prejavu sudcu urobili znalci problematiky slobody prejavu ako bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred ESĽP JUDr. Marica Pirošíková, sudkyňa a členka Súdnej rady SR zvolená sudcami JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, či emeritný sudca Ústavného súdu SR doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

 

Obhajoba pred inkvizíciou

Ani Števík sám so svojím disciplinárnym potrestaním nesúhlasí a hoci sa rozhodol nevyužiť zákonnú možnosť napadnúť rozhodnutie o jeho potrestaní, na svoju obranu a obhajobu sa rozhodol napísať a zverejniť obšírne vysvetlenie, v plnom znení ho nájdete tu. Je to intelektuálne náročný text, ktorý však rozpútal ďalšiu vlnu diskusií na tému, či má sudca právo kritizovať verejne činné osoby, a vo všeobecnosti, či vôbec má právo sa otvorene vyjadrovať k citlivým celospoločenským otázkam.

Števík v ňom píše: „Ak by som žil v krajine, v ktorej platia princípy demokracie a právneho štátu, určite by som rozhodnutie o svojom potrestaní atakoval zákonným spôsobom. V naozaj demokratickom a právnom štáte by však k môjmu potrestaniu nikdy nedošlo.

Keďže Slovenská republika je v dnešnej dobe štát s totalitnými prvkami, v ktorom spravodlivosť ustupuje pred pomstou a inkvizičnými praktikami, rozhodol som sa ďalej nebrániť právnou cestou. Vyjadrené slovami historiografie: ,Obhajoba pred inkvizíciou mala vždy malý úžitok, obvinenie totiž bolo dostatočným dôkazom viny.‘“

 

Sudca nesmie kritizovať?

Sudca nesmie kritzovať, ak vidí, že osoby vo verejných funkciách nekonajú tak ako by mali? Števík vo svojej obhajobe píše, že hoci berie do úvahy, že sloboda prejavu sudcu je oproti bežným občanom mierne obmedzená, je presvedčený, že neporušil žiadne ustanovenia etického kódexu.

A vysvetľuje: „Sudca z titulu svojej funkcie člena jednej z mocí v štáte je povinný vyjadrovať sa k otázkam verejného záujmu. Najmä je ako odborník povinný zaujať stanovisko k otázkam demokracie, právneho štátu či nezávislosti súdnej moci. Sudca sa priamo podieľa na riadení štátu nielen svojou rozhodovacou činnosťou, ale aj kontrolou výkonnej a zákonodarnej moci. Súdna moc je totiž jediná čisto odborná moc v štáte. Občan – sudca má byť zárukou, ktorá udrží zvyšné dve moci v štáte v medziach zákona a korektívom, aby prijímané právne normy a rozhodnutia exekutívy boli v súlade s princípmi demokracie, právneho štátu, nezávislosti súdnej moci, suverenity štátu, mieru či ius naturale.

Tento status však vyžaduje od sudcu nepomerne viac ako len znalosť zákona, ktorý ho živí. Nutnosťou sudcu chrániaceho štát je univerzálna vzdelanosť a pestrá intelektuálna výbava. Sudca štylizujúci sa do pozície ministerského úradníka, ktorý vykonáva akúkoľvek politickú vôľu vyjadrenú v zákonoch, je degradovaním sudcovského stavu.

Rezignácia sudcu na kontrolu legislatívneho procesu a na vyjadrovanie sa k zásadným záležitostiam verejného záujmu je likvidáciou súdnej moci a jej plné podriadenie sa ľubovôli výkonnej a zákonodarnej moci. Vzdaním sa tejto kontrolnej funkcie berie justícia občanovi nádej v spravodlivý štát, zvlášť v krízových obdobiach.“

 

Režimové autority sú zdesené?

Števík ďalej píše: „V nedávnom rozhovore vyjadrila zdesenie jedna režimová justičná autorita a funkcionár. Bol zdesený z toho, že určitá skupina občanov má na niektoré skutočnosti iný názor ako on sám. Treba lepší dôkaz, ako uvažujú totalitne zmýšľajúci jedinci prikrývajúci sa vznešenými frázami? Mohol by som byť zdesený z toho, že on je zdesený. Nie som. Rešpektujem jeho názor aj zdesenie, aj keď s ním nesúhlasím. To je to, čo odlišuje demokraciu a právny štát od totality. Lebo zdesenie mocných z toho, že občiansky substrát si dovolí myslieť inak, je v priamej príčinnej súvislosti s potláčaním a trestaním iného názoru. Tak to bolo aj v prípade mojej Výzvy.

Namiesto zdesenia odporúčam reálnu akceptáciu plurality názorov a dialóg, odporúčam osvetu namiesto propagandy. Jednostranné vytváranie fiktívnej reality a obmedzovanie spektra prijateľného názoru, v rámci ktorého prebieha dialóg bez oponentov, nemá nič spoločné s demokraciou. Ide o totalitné praktiky priamo likvidujúce slobodu prejavu. Tú slobodu, ktorá vzniká už pri narodení dieťaťa vo forme jeho plaču.“

A tiež píše: „Zdesenému justičnému funkcionárovi si dovolím pripomenúť, že v demokratickej spoločnosti má človek právo aj na názor, vieru, či presvedčenie, ktoré je nesprávne. V demokratickej spoločnosti nevytvára vládna moc zoznamy nepohodlných médií a silové zložky štátu neposudzujú pravdivosť informácií či zdrojov. V demokratickej krajine nie sú ľudia ponižovaní, zosmiešňovaní či trestaní za iný názor. A teda ani sudcovia.“

 

Spoločnosť žijúca v klame

Števík píše: „Predstieranie sa stalo v našej krajine normou. Predstierame, že žijeme v demokracii a právnom štáte, lebo to dobre znie a právne nevzdelaná masa spoluobčanov tomu verí. Imitáciou spravodlivosti zakrývame naše zvrátené túžby po inkvizícii a pomste. Predstierame, že zástupy diplomovaných nevzdelancov, ktorých produkuje naše školstvo, sú naslovovzatí odborníci, ak slúžia režimovým záujmom. Intelektuálnu pohodlnosť nazývame pokorou, nechať si skákať po hlave voláme uvedomelosťou a klamať znamená byť korektný. Predstierame, že obmedzovaním ľudských práv chránime demokraciu, že iba vybrané informačné zdroje sú tie pravdovravné. Tvárime sa, že nám záleží na rešpektovaní inakosti a suverenity a v skutočnosti sa snažíme o prevýchovu a závislosť. Deformy sú oslavované ako reformy, slová sa prezentujú ako skutky. Snažiť sa predstierať môžeme síce čokoľvek, ale nie všetko môže byť predstierané pred všetkými a navždy.

Nechali sme si vziať cit pre zdravý rozum, prirodzenosť a ľudskú dôstojnosť. Všetci sa dívame, ale iba málokto vidí, že zbavením človeka schopnosti vnímať prirodzenosť, ľudskú dôstojnosť a tradičné hodnoty, zbavujeme človeka schopnosti vzdorovať a bojovať. Z človeka sa tak stáva iba bezmenná poslušná súčasť tekutej spoločnosti, ktorá bezmyšlienkovite plní pokyny.“

 

Odkiaľ fúka vietor?

Števík sa vyjadril aj k ľuďom, ktorí iniciovali jeho škandalizovanie kvôli tomu, že napísal Výzvu prezidentke: „Nebudem sa podrobne zaoberať pohnútkami, ktoré viedli k môjmu potrestaniu. Zorientovanému čitateľovi sú zrejmé. V Slovenskej republike môže byť aj sudca zatiahnutý do politického boja, ak realizáciou slobody prejavu stúpi na otlak niekomu politicky mocnému. Takto sa v totalitných režimoch vyrábajú disidenti.

Je príznačné, že medzi mojimi žalobcami sú aj osoby, ktoré pred rokmi hlásali, že občan má právo na sudcu slobodného ducha, ktorý musí mať garantované právo vyjadrovať sa a rozhodovať bez strachu. Dlhodobé pokrytectvo týchto jedincov preukazuje ich skutočné úmysly. Cieľom ich aktivít nie je demokracia či právny štát, ako prezentovali v protiharabinovskom boji. Ich zámerom je presadzovanie ideológie a demokracia s právnym štátom sú ich zásterkou iba tam, kde sa im to hodí.

Štefan Harabin
Na snímke Štefan Harabin

Po zverejnení mojej Výzvy sa v mediálnom priestore objavili aj nepravdivé informácie týkajúce sa mojej osoby ako sudcu. Na argumentum ad hominem zo strany mojich oponentov uvádzam, že som od hodnotiacej komisie ako sudca dostal za sledované obdobie rokov 2016 – 2020 známku výborný s plným počtom bodov so záverom odvolacích senátov, že rozhodovacia činnosť JUDr. Patrika Števíka je na veľmi dobrej odbornej úrovni. Poukazujem aj na skutočnosť, že žiadna politická strana nezodpovedá mojim predstavám a nereprezentuje v plnej miere moje hodnotové nastavenie. Rovnako tak nie som mazákovec, harabinovec či inak názorovo zaradená osoba. Mám iba iný názor ako tí, ktorí ma nálepkujú preto, lebo im chýba dostatočná argumentačná kvalita.“

 

Problémom je oslovenie?

Števíkovi kritici tvrdia, že problém je už v tom, že Čaputovú oslovil „Vážená Zuzana Čaputová“, že to nie je dosť dôstojné. Vraj každý vie, že prezident/prezidentka sa na verejnosti neoslovujú menom a priezviskom, ale funkciou. Dotyční kritici si neráčili všimnúť, že nad týmto oslovením je nadpis „Výzva prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej“.

Kritika tiež zdôrazňuje, že uplatnenie slobody prejavu nesmie vyvolávať krízu dôvery v autority. A vraj pohŕdanie a zámerné devalvovanie takých a podobných ústavných pozícií štartuje krízu dôvery v autority v demokratickom systéme. Je však rozdiel medzi úctou k funkcii a úctou k osobe. Ak nejaká osoba nenapĺňa požiadavky funkcie, v ktorej sa nachádza, nesmie sa kritizovať kvôli jej funkcii? Môžeme sa len domnievať, či nie práve preto Števík vo svojej Výzve po úvodnom formálnom oslovení prezidentky pokračoval už iba v oslovovaní menom.

Mimochodom: v štáte, kde vládna moc za tri roky zdevalvovala dôveru v štát, jeho inštitúcie a najmä jeho predstaviteľov takým dramatickým spôsobom, že v súčasnosti je veľmi blízko k nule a v niektorých prípadoch ide aj hlboko do mínusu, chce niekto kritizovať sudcu, že napísal vyčítavý list prezidentke?

 

Dvojaký meter… ako inak?

V roku 2009 napísalo 105 sudcov vyhlásenie Päť viet, v ktorom upozorňujú na atmosféru strachu v súdnictve a nabádajú na diskusiu o justícii. Boli to tí istí ľudia, tá istá mazákovsko-hrubalovská partia, ktorá vtedy aj s podporou mainstreamových médií bojovala proti vtedajšiemu predsedovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi.

Oni vtedy v tomto svojom vyhlásení uviedli: „Atmosféra strachu, v ktorej sudca nemôže vysloviť hoc aj kontroverzný a provokujúci názor, je odrazom neslobody ducha. Mať slobodného ducha je nielen právom, ale aj povinnosťou sudcu. Mať slobodného sudcu je právom občana.“

Keď išlo o kritiku namierenú proti Harabinovi, tak sa sudcovia smeli vyjadrovať kriticky. Vtedy sa im to hodilo, ale odrazu to už neplatí, keď ide o kritiku pani prezidentky, o ktorej si pritom veľká časť verejnosti myslí, že nekoná v záujme Slovenskej republiky, ale v záujme úplne iného štátu – toho, ktorý ju predtým, ako vstúpila do funkcie, 16 rokov financoval.

Len si skúsme predstaviť, ako by sa títo ľudia postavili k veci, keby sudca Števík nekritizoval Zuzanu Čaputovú, ale rovnakým spôsobom by sa obrátil napríklad na niektorého iného zo slovenských prezidentov, povedzme Ivana Gašparoviča. Čo myslíte, ozvali by sa rovnako ako v tomto prípade? My vieme, vy viete, oni vedia.

 

Celé znenie výzvy sudcu Števíka prezidentke:

Výzva prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej

Vážená Zuzana Čaputová,

využívajúc sokratovský odkaz slobody prejavu sa ohradzujem voči Vašim slovám ako človek, občan Slovenskej republiky a aj ako sudca. Už dva roky pevnou rukou, v ktorej stískate totalitné pero, podpisujete rozsudky smrti pre demokraciu, právny štát, nezávislosť súdnej moci, ľudské práva a suverenitu Slovenskej republiky. Robíte tak pod zámienkou solidarity, slušnosti a zodpovednosti.

V skutočnosti však šírite či tolerujete nenávisť a zlobu voči ľuďom, ktorí nezdieľajú Vaše hodnotové nastavenie. Legendárne sú Vaše útoky na slobodu prejavu. Podporujete nenávistné prejavy voči občanom Slovenskej republiky, ktorí sa slobodne rozhodli nezaočkovať, ktorí nenaskočili na Vašu vojnovú rétoriku popierajúcu základné geopolitické zákonitosti a podporujete rozklad právneho štátu útokmi na súdnu moc spochybňovaním súdnych rozhodnutí tak, ako ste to urobili aj vo svojej reakcii na odsúdeniahodnú tragickú smrť dvoch mladých ľudí.

Súdnu moc zbavujete nezávislosti podpisovaním zákonov, ktoré popierajú princípy právneho štátu a obchádzajú legislatívny proces.

Vyzývam Vás, aby ste sa prestali správať v úrade prezidenta ako aktivista šíriaci nenávisť medzi občanmi Slovenskej republiky a útočiť na súdnu moc a rozhodnutia súdov len preto, že sa snažíte zakryť svoj podiel viny za napätú a nedôstojnú situáciu v našej krajine plnú nenávisti. Jej dôsledkom je radikalizácia spoločnosti a úbytok tolerancie a pochopenia. Jej plodom je aj verejný lynč sudcu JUDr. Mareka Fila za to, že ako profesionál nepodľahol verejnému tlaku a rozhodol podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Nič na tom nemení ani odlišný názor druhoinštančného súdu.

Zuzana Čaputová, svojím aktivistickým konaním a ambíciou perzekvovať Generálneho prokurátora SR, lebo sa nespráva podľa Vašich predstáv, opäť len vedome radikalizujete spoločnosť a podnecujete určitú skupinu občanov Slovenskej republiky k nenávisti a atakom.

Ďalej Vás vyzývam, aby ste prestali šíriť vojnovú propagandu a ako hlava štátu sa zasadili za odstránenie rozporov, ktoré viedli k tragickému vojnovému konfliktu na Ukrajine. Prestaňte prenasledovať ľudí, ktorí odsudzujú vojnovú agresiu na Ukrajine, ktorí sú úprimne na strane mieru a zároveň sa pýtajú na príčiny konfliktu. Iba pochopením príčin sa v budúcnosti môžeme vyhnúť opakovaniu vojenských agresií a stratám na ľudských životoch. Som občan Slovenskej republiky a nie je mi jedno akú krajinu odovzdáme našim potomkom.

Aj Vaša nezrelá predstava o riešení konfliktu na Ukrajine eskaluje napätie a radikalizuje našu spoločnosť tým, že ožobračuje občanov Slovenskej republiky, ohrozuje mierový život v našej krajine a prenasleduje ľudí s odlišným názorom. Ako prozápadne orientovaný človek, ktorý si ctí 2500 ročný európsky filozofický, náboženský, politický a morálny odkaz na Vás apelujem, aby ste hľadali mierové riešenie za rokovacím stolom a nie na bojisku, na ktorom zomierajú desaťtisíce Európanov. Ontologická núdza, v ktorej sa ocitla európska spoločnosť sa nesmie riešiť nenávisťou, zbraňami a obeťami na ľudských životoch, ale návratom ku koreňom európskej kultúry. Návrat k Platónovej starostlivosti o dušu, ktorá tvorí jadro európskej identity, je zároveň návratom k mieru, ľudskej dôstojnosti, intelektualizmu a k uspokojivej životnej úrovni. Tak ako sa stal dialóg a zdravý rozum tvorcom európskych hodnôt založených na ius naturale, tak len dialóg ako priestor pre hľadanie pravdy môže uspokojivo previesť Európu cez úskalia dnešných dní.

S pozdravom

Patrik Števík, sudca Okresného súdu Bratislava II.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:03

Európska únia pohrozila Srbsku a Kosovu, že ak nezabránia opakovaniu násilností, ktoré boli po sporných voľbách miestnych starostov namierené proti medzinárodným mierovým jednotkám, zavedie voči nim trestné opatrenia. Ak sa napätie nepodarí zmierniť, bude to mať negatívne dôsledky,” uviedla EÚ vo svojom sobotňajšom vyhlásení.

19:30

Bombová hrozba, pre ktorú v sobotu popoludní evakuovali obchodné centrum (OC) Optima na Moldavskej ceste v Košiciach, sa nepotvrdila. Pyrotechnici žiadne výbušné zariadenie nenašli.

19:15

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo svojom inauguračnom prejave v sobotu prisľúbil posilniť reputáciu Turecka vo svete, ako aj prijatie novej, inkluzívnej tureckej ústavy a zlepšenie stavu ekonomiky. Na slávnostnom inauguračnom ceremoniáli v prezidentskom paláci v Ankare sa zúčastnili predstavitelia takmer 80 krajín i generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

18:27

Nemecký minister obrany Boris Pistorius v sobotu vyzval Čínu, aby prestala s náborom bývalých nemeckých vojenských pilotov pre výcvik vlastných síl. “Nastolil som otázku pilotov nemeckého letectva, ktorí boli zjavne najatí na výcvik (čínskych) pilotov,” povedal prítomným novinárom Pistorius po stretnutí so svojím čínskym kolegom Li Šang-funom na každoročnej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii v Singapure známej pod názvom Dialóg Šangri-La.

17:40

Pápež František v sobotu vyjadril zármutok nad tragickou zrážkou vlakov v Indii, ktorá si vyžiadala najmenej 288 obetí na životoch a vyše 900 zranených. Pápež uviedol, že ho “hlboko zarmútila obrovská strata životov” spôsobená piatkovou zrážkou troch vlakov vo východoindickom štáte Urísa. Ide o najsmrteľnejšiu vlakovú nehodu v Indii za vyše 20 rokov.

17:00

Turecko vyšle do severného Kosova vojenský prápor, aby tam na žiadosť NATO pomohlo zastaviť násilné nepokoje, oznámilo v sobotu turecké ministerstvo obrany. Žiadosť Turecku zaslalo veliteľstvo spoločných síl NATO v Neapole, uvádza turecký rezort v príspevku na sociálnej sieti Twitter. Dodáva, že prápor sa pripojí ako záložná jednotka k mierovej misii Aliancie známej ako KFOR.

16:10

Lesný požiar, ktorý vypukol v stredu na bývalom vojenskom cvičisku v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko, ešte aj v sobotu vzdoroval snahám hasičov o jeho skrotenie. Zdvíhajúci sa vietor zhoršil situáciu v lesoch pri obci Jüterbog, nachádzajúcej sa približne 60 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Berlín, uviedli úrady.

15:35

Staronový turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zložil v sobotu v Ankare prísahu na svoje ďalšie funkčné obdobie. Erdogan v parlamente pri skladaní prísahy za potlesku zákonodarcov z jeho vládnuceho bloku povedal, že bude dodržiavať hodnoty sekulárnej republiky a presadzovať dodržiavanie ľudských práv. Opoziční poslanci sa počas skladania prezidentskej prísahy nepostavili.

15:11

Traja izraelskí vojaci prišli v sobotu o život pri streľbe blízko hraníc s Egyptom. Izraelská armáda zároveň oznámila, že jej vojaci “útočníka” zastrelili. Ďalšieho vojaka previezli s ľahkými zraneniami do nemocnice.

14:35

Indonézsky minister obrany Prabowo Subianto predstavil v sobotu na obrannom summite v Singapure plán na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý však niektorí účastníci summitu skritizovali. “Vyzývam Rusko a Ukrajinu, aby okamžite zastavili boje,” uviedol Subianto. Dodal, že viac ako 15-mesačný konflikt mal vážny dopad na ekonomiku ázijských krajín a dodávky potravín.

14:20

Ukrajinskí teroristi, ktorí minulý týždeň prenikli do Belgorodskej oblasti v RF, boli vyzbrojení západnou technikou – obrnenými vozidlami z USA a Poľska, ručnými zbraňami z Českej republiky a Belgicka a západným granátometom AT-4, uviedol Washington Post.

13:58

Niekoľko ľudí utrpelo v piatok večer v nemeckom meste Lipsko zranenia počas potýčok, ktoré vypukli medzi prívržencami krajnej ľavice a políciou. Podľa miestnej polície sa na akcii zúčastnili stovky ľudí, ktorí protestovali proti uväzneniu štyroch ľavicových extrémistov.

13:15

Vatikán v sobotu potvrdil, že pápež František koncom leta navštívi Mongolsko. Cesta 86-ročného pápeža sa uskutoční od 31. augusta do 4. septembra, potvrdil šéf vatikánskej tlačovej služby Matteo Bruni. Pôjde o prvú návštevu hlavy katolíckej cirkvi v ázijskej krajine s budhistickou väčšinou medzi Ruskom a Čínou.

12:36

Na štyri vzrástol počet obetí piatkovej vojenskej činnosti na území ruskej Belgorodskej oblasti ležiacej pri hraniciach s Ukrajinou. Príčina úmrtia obetí ostáva nejasná.

11:58

Zelení ako tretia najsilnejšia strana v nemeckom parlamente a súčasť vládnej koalície požadujú zvýšiť poplatky pre lety súkromných prúdových lietadiel, aby sa primeranou mierou podieľali na kompenzácii škodlivých emisií CO2.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

SHMÚ varuje pred nočným mrazom, ktorý môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu

0 icon

Bratislava 3. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na viacerých miestach stredného a východného Slovenska bude v noci platiť výstraha prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období. Trvať má v nedeľu (4. 6.) od 2.00 do 7.00 h. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe Výstraha sa týka viacerých…

Schmiedlová postúpila už do osemfinále dvojhry, čaká ju Gauffová

0 icon

Paríž 3. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prvýkrát v kariére prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji. V 3. kole Roland Garros zdolala americkú kvalifikantku Kaylu Dayovú hladko 6:1, 6:3. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi v pondelok proti šiestej nasadenej vlaňajšej finalistke…

Pentagon prezradil, že platí za internet Starlink Elona Muska na Ukrajine

0 icon

Kyjev 3. júna 2023 (HSP/washingtonpost/Foto:wikimedia)   Miliardár a majiteľ spoločností SpaceX a Twitter už pred niekoľkými mesiacmi pohrozil, že darovanú službu preruší, pričom uviedol, že náklady by mala hradiť vláda USA, informuje The Washimgton Post Pentagón vo štvrtok oznámil, že podpísal zmluvu o poskytovaní satelitnej internetovej služby Starlink spoločnosti SpaceX…

MV a Úrad vlády v platených príspevkoch sľubujú transparentné voľby. Ľudia im nič nedarovali

0 icon

Bratislava 3. júna 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Štátne úrady sa rozhodli zverejniť reklamy na sociálnych sieťach ubezpečujúce Slovákov, že septembrové voľby do Národnej rady prebehnú bez problémov a férovo. Hashtag #TransparentneVolby2023 Viacero opozičných politikov v posledných týždňoch vyslovilo obavy, že voľby do parlamentu by mohli byť sfalšované. Politici zo strán Smer-SSD,…

Ukrajinské diverzné skupiny, ktoré vtrhli na územie Belgorodskej oblasti, použili západné zbrane aj od našich susedov

0 icon

Kyjev 3. júna 2023 (HSP/Foto-Screenshot)   Nedávne boje na území Ruskej federácie, ktoré podľa vyhlásení ruskej strany vykonali teroristi so západnými zbraňami, boli naozaj realizované technikou z USA, Poľska, Česka či Belgicka. Informoval o tom denník Washington Post. Konkrétne boli použité štyri taktické vozidlá MRAP, ktoré Ukrajine poskytli USA a…

Saudská Arábia rozširuje spracovanie lítia na dodávky pre BMW

0 icon

Rijád 3. júna 2023 (HSP/ft/Foto:Pixabay)   Plánuje sa druhé zariadenie, keďže dodávateľské reťazce batérií pre elektrické vozidlá sa začínajú rozvíjať mimo Číny, informuje Financial Times Saudská Arábia plánuje výstavbu druhého zariadenia na spracovanie lítia, keďže zintenzívňuje úsilie o spoluprácu so západnými partnermi pri rozvoji svojho dodávateľského reťazca batérií. Zariadenie, ktoré…

Po odchode Luciaka na ÚV bude poslancom Antal, vstúpi do klubu SaS

0 icon

Bratislava 3. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Po odchode doterajšieho poslanca Národnej rady (NR) SR Michala Luciaka (SaS) na post vedúceho Úradu vlády (ÚV) SR sa do parlamentu vracia Marek Antal. Obaja pôvodne kandidovali za stranu Za ľudí. Antal bude pôsobiť v poslaneckom klube SaS. Pre TASR to uviedol hovorca…

Europoslanci Smeru nepodporujú ďalšie zbrane pre Ukrajinu a volajú po mierovom riešení

0 icon

Bratislava 3. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Libkos)   Opozičná strana Smer-SSD vo vyhlásení pre médiá konštatuje, že po tom, čo už viac ako rok posielajú členské štáty zbrane na Ukrajinu, prišlo sa na to, že nám zbrane na vlastnú obranu v EÚ chýbajú a Ukrajina zároveň stále žiada ďalšie a ďalšie zbrane…

Dron riadený umelou inteligenciou mal v simulácii zabiť operátora. Letectvo USA reaguje

0 icon

Washington 3. júna 2023 (HSP/Foto:Telegram)   Americké letectvo poprelo, že dron ovládaný umelou inteligenciou sa počas simulačného testu, ktorý uskutočnila americká armáda, rozhodol zabiť operátora, aby nenarušil misiu, uvádza denník The Guardian. Nedávno magazín Insider s odvolaním sa na plukovníka amerického letectva Tuckera Hamiltona napísal, že dron využívajúci umelú inteligenciu…

Uhrík: Ďalšia zbytočná eskalácia

0 icon

Bratislava 2. júna 2023 (HSP/Foto: Twitter)   Milan Uhrík (Republika) včera informoval na sociálnej sieti o tom, čo práve schválil Európsky parlament. Európska únia odhlasovala pol miliardy eur na muníciu typu zem-zem pre Ukrajinu   Peniaze sú určené najmä na výrobu delostreleckej munície a riadených striel. Podľa Uhríka za uznesenia…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Viktória Hellenbart

Hovoriť pravdu je kľúčom k získaniu dôvery a dôvera je základom úspešného vládnutia

0icon

Medzi blogerov v Hlavných správach som sa zaradila článkom "Homo homini lupus", v ktorom okrem iného poukazujem na dôsledky zneužívania rôznych káuz politikmi v predvolebnom boji a to na pozadí konkrétnej kauzy známej ako "Čistý deň". Dňa 25.5.2023 zorganizovala strana Smer SSD tlačovú besedu, v ktorej sa Robert Fico, Tibor…

Gustáv Murín

Ako funguje "Double standard" v prípade únosu detí na Ukrajine

0icon

Na Západe je známy aj výraz „double standard“, kedy určité kritériá sú na jedných aplikované, na iných nie. A dobre vedia, čo to znamená. Vo Vietname Američania najskôr barbarským bombardovaním civilných cieľov narobili tisíce sirôt a potom ich asi 3 300 odviezli z Vietnamu, z čoho boli aj súdy s

Ivan Štubňa

Vojna na Ukrajine je vojnou amerického Deep State na ochranu podriadeného ukrajinského Deep State - biolaboratóriá

0icon

Oranžová revolúcia na Ukrajine v roku 2004 naštartovala „vpád“ amerických záujmov na Ukrajinu. Vo februári 2014 spú&sca

Peter Kohút

Vlastenecký blok – ďalšie spájanie vlastencov s cieľom záchrany Slovenska a obnovy jeho suverenity

0icon

Blížiace sa voľby sa stanú pre Slovensko zlomové. Ak v nich zvíťazia liberálno-progresívne sily, bude to pre Slovensko znamenať koniec jeho existencie. Zločinná mocenská garnitúra na čele s prezidentkou, ktorá doteraz devastovala Slovensko, ho priviedla na pokraj kolapsu. Hospodársky ho ochromila a enormne zadlž

Marek Brna

Sloboda a demokracia v praxi

0icon

Máme tu slobodu a demokraciu. A tak si môžeme slobodne vyjadrovať svoje názory a presvedčenia. Ľudia nie sú hlúpi. Tušia, že v televízii ide len propaganda. Že všetko je presne naopak. Tak, ako aj za socializmu nás v televízii neustále presviedčali o zaručene sa blížiacich svetlých zajtrajškoch, hoci v obchodoch…

Vášeň v Tebe

Prekvapivá správa z Veľkej Británie. Toto je rana pre vojvodkyňu Kate. "Má zlomené srdce"

0 icon

4.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:instagram.com/princeandprincessofwales). Vojvodkyňa Kate prežíva osobnú drámu. Podľa britských médií manželka princa Williama nemôže mať viac detí. „Má zlomené srdce. Je matkou a vždy chcela mať veľa detí,“ píše bulvár. Prekvapivá pravda vyšla najavo.

Zvieratko za vysvedčenie? Dobrý nápad alebo chyba?

0 icon

3.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:pixabay.com/Pexels). Blíži sa ten čas, keď sa školské triedy vyprázdnia, brána sa zatvorí a študáci si budú užívať (ne)zaslúžené dva mesiace a nejaký ten deň voľna k tomu. Mnoho rodičov motivuje svoje ratolesti k dobrým výsledkom na koncoročnom vysvedčení práve prísľubom zvieratka. Aktivisti za slobodu zvierat nás zas varujú,…

Ako odhalíte manipulátora? Zistite jeho slabiny a začnite sa brániť

0 icon

3.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/Yomare). Notorické klamstvá, vyvolávanie pocitu viny, selektívne prejavy náklonnosti, neustála kritika - to sú len niektoré príklady manipulácie, ktorú môžu používať skúsení manipulátori. Sú to nestáli, cieľavedomí jedinci, ktorí sa snažia ovládať druhých rôznymi, často nezjavnými metódami. Takmer každý prišiel do kontaktu s manipulátorom…

Zabudnite na chemický čistič skla. Zmiešajte jednu zložku s vodou. Vaše okná sa budú lesknúť a budú bez šmúh

0 icon

3.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/Khaligo). Ak chcete, aby vaše okná žiarili čistotou, zabudnite na výrobky z drogérie. Na umývanie okien použite prísady, ktoré máte doma. Vďaka nim budú vaše okná hneď žiariť a vy sa vyhnete zbytočnému drhnutiu. Umývanie okien a zrkadiel je úloha, ktorá mnohým ľuďom nedá…

Mali to byť vysnívané medové týždne. Prerušila ju záhadná smrť ženy

0 icon

3.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:pixabay.com/ymon). Michaela Harteová zomrela na cestách len tri týždne po svadbe. Ženu pochovali v jej svadobných šatách. Páchatelia vraždy sú dodnes neznámi. Foto:pixaba

Armádny Magazín

Nostradamus zahraničných vecí: "čaká nás najhoršia pozemná bitka od druhej svetovej vojny"

0 icon

Nemecko, 3.jún 2023 (AM) – "Pravdepodobne stojíme v predvečer najhoršej pozemnej bitky od druhej svetovej vojny," povedal 25. mája bývalý nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel. Hrozí, že konfrontácia sa stane veľmi rozsiahlou, pričom na ukrajinskej strane bude 30 000 až 40 000 mužov proti približne rovnakému počtu ruských vojakov. Zabrániť…

USA prostredníctvom Poliakov a pobaltských štátov provokujú Rusko k veľkej vojne

0 icon

USA,3.jún 2023 (AM) –  Tallinn je Revel, Liepaja je Libava, Daugavpils je Dvinsk... Kaunas môže vrátiť názov Kovno, Klaipeda - Memel, maličké litovské okresné centrum Zarasai na hranici s Lotyšskom - Novo-Alexandrovsk. Pre Vilnius existujú alternatívy: buď Vilna ako za čias ruského impéria, alebo Wilno ako v rokoch 1920-1939 v "poľskom…

Imaginárna demokracia Európanov už otvorene slúži vojenskému konfliktu na Ukrajine

0 icon

Irán, 3.jún 2023 (AM) –  "V týchto dňoch vrcholí konfrontácia medzi členmi EÚ o pravdepodobných hraniciach vojenskej podpory Ukrajine v jej konflikte s Ruskom. Jedným z členských štátov EÚ a NATO, ktorý dlhodobo kritizuje politiku starších členov Severoatlantickej zmluvy v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, je

"Nepotopiteľné lietadlové lode" Spojených štátov sa obávajú Severnej flotily Ruska

0 icon

Rusko, 3.jún 2023 (AM) –Rusko môže mať ťažkosti s vedením špeciálnej operácie na Ukrajine, ale zostáva obrovskou arktickou veľmocou. A klimatické zmeny otvárajú nové námorné cesty pre obchod a... problémy pre NATO. Keď sa polárny ľad topí, arktický štát má v úmysle posilniť zónu svojho vplyvu. Čína má navyše ambície vytvoriť…

Sýrska facka a iracký dinár

0 icon

Sýria, 3.jún 2023 (AM) –  Sýrsky front, ktorý ustúpil na perifériu pozornosti, oddeľujúc Anglosasov od západnej Ázie a vznikajúceho východného centra svetového vplyvu, vstúpil do fázy rokovaní. Objektívne to znamená ďalšiu porážku americkej zahraničnej politiky tam, kde na ňu bol Washington najmenej pripravený.   V máji iránsky prezident Ibrahim Raisi dal…

TopDesať

Ak začnete pravidelne plávať, udejú sa tieto pozitívne zmeny

0 icon

Začať pravidelne plávať môže takmer každý z nás. Plávanie vám pomôže nielen fyzicky ale aj psychicky. Poďme sa spoločne pozrieť na pozitívne zmeny, ktoré sa v našich životoch udejú vďaka pravidelnému plávaniu.  Plávanie je nenáročná a efektívna tréningová metóda, z ktorej môže mať úžitok každý bez akýchkoľvek problémov. Odborníci naznačujú,…

Fotografie svadobných outfitov starých rodičov, ktoré vyžarujú krásu

0 icon

Fotografie sú záznamom minulosti, ktoré nám umožňujú nahliadnuť do predošlých generácií a objavovať krásu a štýl ich svadobných dní. V tejto zaujímavej zbierke 21 historických fotografií sa zamierime na svadobné outfity starých rodičov, ktoré nám s láskou pripomínajú ich výnimočné momenty radosti a slávnosti. Tieto snímky nám prinášajú jedinečný pohľad na…

Cestovanie je zábava: To najlepšie z ciest zachytené na fotoaparát!

0 icon

Na cestách sa často stretávame s nevyspytateľnými situáciami, ktoré nám dokážu vykúzliť úsmev a priniesť nám nádherné spomienky. Cestovanie môže byť poriadne zábavné! V dnešnom článku uvidíte, ako cestovanie dokáže priniesť okamihy, kedy sa nemôžete dočkať, čo sa stane ďalej. Sme presvedčení, že tieto úsmevné situácie na cestách vám pripomenú, že neexistuje…

Smiech cez slzy: Zábavné zlyhania na staveniskách

0 icon

Zažili ste už niekedy zábavu v práci? Títo ľudia na internete zdieľali svoje úlovky z prostredia stavebníctva. Zlyhania na staveniskách sú dookola omieľanou témou, tieto sú však trocha špeciálne. Dokážu vás rozosmiať cez slzy. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko nezabudnuteľných okamihov, keď robotníci na stavbách zažili trochu smiechu cez slzy.…

9 vlastností, ktoré zdedíme iba od jedného z rodičov

0 icon

Každý z nás má jedinečnú kombináciu génov a vlastností, ktoré nám dávajú naši rodičia. Vďaka dedičnosti získavame nie len fyzické atribúty, ale aj osobnostné charakteristiky, ktoré nás robia tým, kým sme. V tomto článku sa zameriavame na zaujímavý fenomén dedičnosti, konkrétne na vlastnosti, ktoré zdedíme jednotlivo od jedného rodiča. Premýšľali ste…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali