Musíme sa stať barbarmi

Londýn 28. marca 2023 (HSP/unherd/Foto:Pixabay)

 

Nazvite ma cynikom alebo anarchistom, ale v dnešnej dobe sa mi zdá nemožné dôverovať čomukoľvek, čo sa ku mne dostane s pečaťou autority, píše spisovateľ a esejista Paul Kingsnorth. Neobhajujem to ako zdravú reakciu. Je to však čoraz častejšia reakcia, dokonca – a možno najmä – u ľudí, ktorí boli od narodenia vychovávaní k dodržiavaniu pravidiel

Londýn, Británia, vlajka
Ilustračné foto

Kedysi som bol jedným z týchto ľudí. Som britský chlapík z generácie X z nižšej strednej triedy z predmestia, ktorý bol vychovávaný v presvedčení, že systém vo všeobecnosti funguje a je väčšinou spravodlivý, aspoň pre ľudí ako ja. Vláda robila, čo mohla, hoci sa do nej občas dostali nesprávni ľudia; polícia tu bola na to, aby pomáhala; existovali kariérne rebríčky a rebríčky bývania, a ak ste tvrdo pracovali, správali sa zodpovedne a platili dane, spoločnosť vás za to odmenila.

Samozrejme, bol to len čiastočný príbeh, ako všetky príbehy. Veľa ľudí by sa naň od začiatku cynicky vyškieralo, zatiaľ čo iní, vrátane mňa, sa od neho postupne odpútavali. Tridsať rokov som strávil písaním o degradácii prírody a kultúry štátno-kapitalistickou technokraciou, ktorá nám vládne, takže som si predstavoval, že som tvrdý realista. Posledné roky ma však naučili, že som stále príliš naivný, pokiaľ ide o mýtickú “spoločenskú zmluvu” so štátom, ktorú som zrejme uzavrel pri narodení, hoci som nikdy nič nepodpísal.

Ako hovorím, nie som to len ja. Strata dôvery v naše inštitúcie, vodcov a predstaviteľov na celom Západe bola v posledných rokoch radikálna. Kedy asi táto zmluva vypršala? Možno v roku 2003, keď lži, ktorými sa začala vojna v Iraku, boli také do očí bijúce, že ani tí, čo ich hovorili, sa nezdali byť presvedčení. Alebo možno neskôr, v roku 2016, keď došlo k brexitu, Donaldovi Trumpovi a európskemu “populizmu” a zrazu sa akýkoľvek odpor voči liberálnemu globalizmu stal fašizmom, fanatizmom alebo dielom ruských botov.

Ale práve pandémia – alebo skôr reakcia na ňu – pre mňa všetko zmenila. Nebol som pripravený na to, že v mojej údajne slobodnej a demokratickej krajine dôjde k spojeniu korporátnej, štátnej a mediálnej moci v službách konštruovania obľúbeného naratívu, a to takého druhu, ktorý bol predtým charakteristický len pre totalitné režimy. Covidov režim mi ukázal, že napriek tomu, čomu som veril, som nepochopil skutočnú povahu moci, kým som ju nevidel uplatňovať v surovej podobe nad svojím životom. Konkrétne som nechápal moc štátu.

Nič nemá takú moc a dosah ako moderný štát. Jeho rozsah a sila mu dávajú schopnosť zahnať do kúta, organizovať, definovať, merať a kontrolovať obyvateľstvo spôsobom, ktorý nemá v dejinách ľudstva obdobu, a táto moc len rastie a prehlbuje sa. Hybná sila štátu vždy smeruje do centra, vždy k aglomerácii väčšej moci. Štát je ako čierna diera: v určitom bode začne nasávať všetko okolo seba. Ako rastie, bude rozprávať príbehy, ktoré ospravedlňujú jeho existenciu. Demokracia, sloboda a pokrok sú niektoré z novších zástav, pod ktorými sa zhromažďovala štátna moc, ale boli aj iné: rasová alebo etnická homogenita, rovnosť ľudí, náboženská čistota. Všetky tieto príbehy majú potenciál zjednotiť ľudí okolo štátneho jadra.

Čo sa teda stane, keď veľké a mocné štáty spolu s nadnárodnými inštitúciami a korporáciami, ktoré podporujú a chránia, smerujú k rovnakému cieľu: univerzalizácii “globálnej ekonomiky” amerického typu a s ňou spojenej kultúry? Toto je príbeh sveta od roku 1945 a výsledkom je prvý skutočne globálny systém na svete. Rozširovanie tohto systému spôsobilo problémy – ekologickú degradáciu, sociálne nepokoje, kultúrnu fragmentáciu, hospodársku vzájomnú závislosť, systémovú krehkosť, rozpad inštitúcií. Systém reagoval ďalšou expanziou a väčšou kontrolou, stal sa väčším, zložitejším a viac kontrolujúcim.

Modernosť možno najlepšie vnímať ako systém uzavretia, ktorý je poháňaný zničením sebestačných spôsobov života a ich nahradením systémom ekonomického vykorisťovania riadeného štátmi a vykonávaného korporáciami. Nevyhnutným dôsledkom je zbavovanie sa právomocí ľudí na celom svete a prehlbovanie technologickej kontroly a pandemický presah nebude posledným príkladom. Aká je teda správna odpoveď na problém moci a dosahu štátu? Vyhnúť sa mu? Skrývať sa pred ňou? Postaviť sa mu? Ignorovať ju? Všetky tieto možnosti? Alebo niečo iné? Môžeme pred týmto stavom uniknúť a žiť inak? Ak áno, ako?

Jacques Ellul, veľký teoretik technokracie, mal na tieto otázky vlastnú odpoveď: “Jediný úspešný spôsob, ako zaútočiť na tieto črty modernej civilizácie, je dať im vale, naučiť sa žiť na okraji tejto totalitnej spoločnosti.” Ellul mal podľa mňa pravdu. Štát je hlavným nepriateľom ľudskej slobody. Nedá sa poraziť ani nahradiť. Niekedy sa mu však za správnych okolností dá vyhnúť.

Historik James C. Scott vo svojej knihe The Art of Not Being Governed z roku 2009 – s podtitulom “anarchistické dejiny hornatej juhovýchodnej Ázie” – uvádza niekoľko historických príkladov. Scott má dva ciele: po prvé, načrtnúť históriu rozsiahleho horského regiónu, ktorý nazýva “Zomia”, rozprestierajúceho sa na územiach od Indie po Malajziu, ktorému sa počas storočí podarilo vyhnúť asimilácii zo strany vnikajúcich štátov. A po druhé, prepísať štandardný príbeh historického pokroku, ktorý sa vzťahuje na tento región. Tvrdí, že “horské kmene” a “barbari” žijúci za hradbami civilizácie nie sú ani “opustení” “pokrokom”, ani “pozostatkami” predchádzajúcich “zaostalých” kultúr; v skutočnosti sú to utečenci. “Horské národy je najlepšie chápať ako utečencov, utečenecké, maronské komunity, ktoré v priebehu dvoch tisícročí utekali pred útlakom štátotvorných projektov v údoliach – otroctvom, odvodmi, daňami, prácou v korvábe, epidémiami a vojnami.”

Scottova téza je, že v priebehu dejín bol útek z dosahu utláčateľských štátov populárnym cieľom a že v reakcii na to niektoré kultúry vyvinuli sofistikované spôsoby života v ťažko ovládateľných “zónach rozpadu”, ktoré im umožňujú vyhnúť sa asimilácii. Štandardné historické opisy “rozvoja” sú podľa neho v skutočnosti dejinami štátotvornosti, napísané z pohľadu štátu: nevenujú pozornosť “dejinám zámernej a reaktívnej bezštátnosti”. Tieto dejiny – či už ide o horské kmene, utečených otrokov, Cigánov, maroónov, morské národy alebo Marshových Arabov – sú však globálne a trvajú. Jej zohľadnenie by podľa Scotta “zvrátilo mnohé zaužívané múdrosti o ‘primitivizme'”. Namiesto toho by sme čítali dejiny “sebabarbarizácie”: proces reaktívneho odporu, stávania sa nepohodlným, vytvárania spoločenstva do podoby, ktorú je pre štát ťažké absorbovať, alebo dokonca celkom pochopiť.

Štát je podľa Scotta v podstate koloniálna entita. Vo svojej mladistvej sile zavedie proces “vnútornej kolonizácie”, vytvorí homogenizovanú “národnú identitu” z rôznych kultúr, ktorým vládne, zrovnoprávni jazyk a dialekt a rozpovie príbeh, v ktorom sa lojalita ku komunite alebo miestu stáva nerozlíšiteľnou od lojality k štátu. Neskôr sa tento proces kolonizácie môže presunúť za hranice, keď štát premieta svoju moc na vzdialenejšie národy a asimiluje ich. Toto je uzavretie v praxi a nikdy nie je dobrovoľné. Podobne ako laissez-faire kapitalizmus alebo aristokracia, ani štát – ktorý existuje len posledné 1 % ľudských dejín – sa jednoducho “nevyvinul” ako nejaká logická fáza ľudského “vývoja”. Vznikol použitím hrubej sily, prostredníctvom záberov pôdy, otroctva, nútenej práce a daní.

Z tohto dôvodu bol únik pred štátnou mocou a vytvorenie odlišných spôsobov života v “rozbitých zónach” atraktívnou možnosťou. Tieto zóny sa zvyčajne nachádzali na ťažko prístupných miestach; v juhovýchodnej Ázii to znamenalo kopce a hory. Ich obyvatelia – “kmeňoví”, “adivasi” alebo “divosi” – by vo väčšine prípadov neboli úplne odrezaní od života v nížinách; často by napríklad obchodovali s mestskými centrami a niektorí by na ne aj útočili, ak by mali príležitosť. Ale udržiavali by si odstup, pretože by sa obávali, že ich štátna mašinéria dostane do kúta.

Ázijské štáty sa pri svojej expanzii snažili vnútiť odlišným národom náboženské, kultúrne a hospodárske zvyklosti dominantného etnika – či už išlo o Thajčanov, Barmáncov, Chanov alebo Kinhov. Keď do Ázie prišli európski kolonisti, jednoducho pokračovali v tomto procese s novou kultúrnou príchuťou. Oficiálnym náboženstvom teraz mohlo byť kresťanstvo namiesto budhizmu a “civilizácia” mohla znamenať skôr britské než chanské maniere, ale pre okrajové národy bol výsledok málo odlišný. Britský imperialista sir Stamford Raffles hovoril nielen za svoju cisárovnú, ale za zmýšľanie koloniálneho štátu v celej histórii, keď napísal o Sumatre:

“Tu som zástancom despotizmu… Sumatra je z veľkej časti obývaná nespočetnými drobnými kmeňmi, ktoré nepodliehajú žiadnej všeobecnej vláde… V súčasnosti sa ľudia vo svojich zvykoch potulujú ako nebeské vtáctvo, a kým sa nezhromaždia a nezorganizujú pod niečo ako autoritu, nedá sa s nimi nič robiť.”

Takéto lokálne, potenciálne rozptýlené kultúry však môže byť ťažké ovládnuť. V 90. rokoch 19. storočia sa Britom zdalo dobytie Kačjanov a Palaungov v Zomii takmer nemožné. Keďže sa “nikdy nepodriadili žiadnej centrálnej kontrole”, sťažoval sa hlavný komisár zodpovedný za tento proces, museli byť napadnutí “kopec po kopci”, aby sa zabezpečilo ich podriadenie. Historik Malcom Yapp vymyslel pre tento druh rozptýlenej kultúry odmietania nádherný termín: medúzové kmene. Podľa Scottových slov je medúzový kmeň “proces obrany kultúrnej a ekonomickej autonómie rozptýlením”, aby sa “skupina stala neviditeľnou alebo neatraktívnou ako objekt privlastnenia”. Berberi v severnej Afrike, ktorí čelili kolonizácii Arabmi, to vyjadrovali po svojom: rozdeľte sa, aby ste neboli ovládaní. Lois Beck, ktorá študovala kmeňovú kultúru v Iráne, poukázala na rovnakú taktiku, ktorá sa tam používa: “Veľké kmeňové skupiny sa delili na menšie skupiny, aby boli pre štát menej viditeľné a unikli jeho dosahu.”

To všetko poukazuje na niektoré potenciálne cesty vpred pre tých, ktorí sa obávajú pokračujúcej expanzie čoraz globalizovanejšieho technokratického štátu. Zdá sa mi, že výzvou je prekročiť patetické politické formulácie “odporu” a namiesto toho začať myslieť ako horské kmene Zomie. Uvažovať o tom, že sa staneme barbarmi z vlastnej voľby. Začať budovať paralelné systémy – ekonomiky a kultúry -, ktoré sa ťažko asimilujú a majú odolnosť, ktorá môže pretrvať. Budovať “kultúry odmietania”.

Ale ako by sa to vlastne dalo urobiť? Moderný Západ nie je ako Zomia – ba, ako sám Scott zdôrazňuje, moderná Zomia nie je ani taká, aká bola kedysi, s mnohými jej obyvateľmi bez štátu, ktorí sú teraz rýchlo absorbovaní do štátnych systémov, ktoré sa vďaka novým technológiám stali silnejšími a rozsiahlejšími ako kedykoľvek predtým. Aká je nádej na nejaký alternatívny život v hyperprepojenom, monitorovanom, digitálnom veku? Aj keby sme sa chceli stiahnuť na okraj a vybudovať si vlastnú komunitu, koľkí z nás by to dokázali? A čo by túto komunitu urobilo pevnejšou ako posledná kontrakultúrna vlna “zámerných komunít”, ktoré vznikli po šesťdesiatych rokoch a nedokázali vytvoriť utópiu?

Preto ma predstava kmeňa medúz tak zaujala. Každý pokus o vybudovanie utópie zlyhá – ale utópia by nikdy nemala byť cieľom. Cieľom je určitá forma slobodného prežitia; prežitie s cieľom zachovať hodnoty skutočného ľudského života. Neexistuje jednoduchý alebo štandardizovaný spôsob, ako napodobniť to, čo Scott nazýva “štátne odpudzujúce vlastnosti” Zomijcov, ale je tu jedna otázka, ktorú by mohlo byť užitočné položiť si pre každého, kto sa snaží vyhnúť Leviatanovi: akým barbarom chcem byť?

V starovekej Číne štát rozlišoval medzi dvoma rôznymi druhmi barbara cudzinca: surovým (šeng) a vareným (šu). V dokumente z 12. storočia, ktorý podrobne opisuje vzťah ľudu Li k čínskemu štátu, sa hovorí o “varených Li” ako o tých, ktorí sa podriadili štátnej moci, a o “surových Li” ako o tých, ktorí “žijú v horských jaskyniach a nie sú nami trestaní alebo nedodávajú prácu”. Ale zatiaľ čo suroví Li boli jednoznačne nepriateľmi štátu, varení Li tiež neboli práve priateľmi. Štátni úradníci ich “podozrievali z vonkajšej konformity, pričom ľstivo spolupracovali so surovými Li”. Suroví barbari žili mimo hradieb a varení žili vo vnútri, ale ani jednému sa nedalo skutočne dôverovať.

Vidíme tu teda dve potenciálne únikové cesty: jednu vonku, druhú vnútri. Zóny rozbitia nemusia byť doslova v kopcoch: môžu byť v našich domovoch, a dokonca aj v našich srdciach. Srdce mi stúpa vždy, keď počujem o nejakom odľahlom kláštore alebo prežívajúcom zakorenenom spoločenstve bez prístupu na internet či dokonca bez elektriny, ktorého ľudia presne vedia, kde stoja: mimo štátu, tým lepšie, že môžu vidieť Boha a zažiť stvorenie. Takéto miesta sú dielom surových barbarov a my ich potrebujeme viac.

Ale väčšina ľudí sú varení barbari. V rôznej miere sme v štáte, ale nie sme jeho súčasťou. Možno navonok vyzeráme ako dobrí občania. Ale ak sa spojíme ako medúzovitý kmeň, môžeme sa začať od štátu dištancovať a zároveň vytvárať alternatívy voči nemu. Veľa ľudí to už robí. Vytvárajú kultúry v kultúrach, paralelné ekonomiky a spôsoby života. Ako malé chlpaté cicavce, ktoré nepozorovane pobehujú pod nohami tyranosaurov, si tak môžeme vybudovať svoje vlastné malé svety na okraji a čakať na príchod meteoru, ktorý už môžeme vidieť prichádzať v samotnej neudržateľnosti technologickej modernity. Myši neútočia na dinosaury, ani nečakajú, kým vymrú: jednoducho sa im vyhýbajú, ako najlepšie vedia, a pokračujú vo svojej práci.

Scottova kniha mi ukazuje predovšetkým to, že napätie medzi expandujúcimi mocenskými centrami a slobodnými národmi je večné a nikdy nekončiace. V priebehu dejín dochádza k nepretržitému toku asimilácie a úniku, upevňovania a úpadku. Nikdy neexistoval taký veľký, taký ohromujúci, taký neľudský, taký vševidiaci systém ako technologická modernita, a predsa Rím, Babylon a Čína Han fungovali na rovnakých princípoch. Zóny rozpadu, ktoré vznikajú ako reakcia, sú niekedy geografické, inokedy psychologické a duchovné, a často všetky naraz. Dnes sú niektoré z týchto zón rozpadu aspoň čiastočne online; a napriek môjmu inštinktívnemu ludizmu musím akceptovať, že takéto priestory sú miestami stretávania sa ľudí, ktorí sa v reálnom živote možno nikdy nestretnú. Musím tiež akceptovať, že používanie technológií na odpor voči technokracii môže byť prínosom, hoci môže byť aj pascou.

Vo veku Starlinku, skenovania očí, botov s umelou inteligenciou a digitálnych pasov je čoraz ťažšie nájsť miesto, kde by sa dalo ukryť. Ľudia sú však kreatívni. Existuje nespočetné množstvo praktických spôsobov, ako sa kultúrne odmietanie môže prejaviť v našom každodennom živote. Ja som napríklad spisovateľ, ktorý v súčasnosti sleduje, ako vydavateľský priemysel ovládajú politickí puritáni, ktorí čistia regály od nesprávnych myšlienok, pričom sa v minulosti hrabú v zloduchoch, ktorých treba zrušiť. Môžem nad tým nariekať, alebo môžem podporiť či založiť nové vydavateľstvá na okraji, ktoré robia veci inak. To isté môže platiť pre hudbu, umenie, akademickú obec, pestovanie potravín. Všetko je ohrozené, nič nie je jednoduché. Ale budovať nanovo, stiahnuť sa do ústrania a tvoriť, byť nepohodlný a ťažko uchopiteľný, nájsť si spojencov a vytvoriť si zónu kultúrneho odmietania, či už v horskej komunite, alebo vo svojom mestskom domove: čo iné existuje?

Nech už pochádzate z ktorejkoľvek kultúry, určite sa v nej nájde aspoň jeden ľudový hrdina, ktorý si svoje postavenie vydobyl správaním, ktorým sa bránil štátu. V Anglicku máme na výber stovky pirátov, lúpežníkov, zbojníkov a rebelov. Všetci poznáte meno toho najznámejšieho: Robin Hood, ktorý sa so svojou veselou skupinou odmietavcov v závese preháňa po svojej rozbitej zóne, anglickom zelenom lese. Mohli by sme urobiť niečo horšie, ako nájsť si svoj vlastný zelený les a postaviť sa tam, pod ochranou jeho veľkých, starých dubov.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

19:51

Korintský prieplav, ktorý oddeľuje Peloponézsky polostrov od gréckej pevniny a využíva sa najmä na turistické účely, sa pre lodnú dopravu znovu otvorí 1. júna. Oznámila to v utorok tamojšia správa.

19:39

Talianske úrady zadržali maloletého občana Talianska s cudzokrajným pôvodom, podozrivého z podpory teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá údajne plánovala útok s použitím výbušnín v oblasti, kde mladík žil. V utorok to oznámila miestna polícia.

19:17

Na Ukrajine bolo od vypuknutia ruskej invázie z vlaňajšieho februára zaznamenaných už vyše 1000 útokov na zložky tamojšieho zdravotníctva. Oznámila to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s tým, že ide o vyšší počet než v prípade akejkoľvek inej humanitárnej núdze.

19:15

Spojené štáty nepodporujú útoky na území Ruskej federácie a sústreďujú sa na pomoc Ukrajine pri opätovnom dobytí jej medzinárodne uznaného územia. Podľa agentúry AFP to povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí v utorok vo Švédsku, kde je šéf diplomacie USA Antony Blinken momentálne na návšteve.

19:14

Čína sa vo vzťahu k zahraničným spoločnostiam usiluje o vytvorenie trhovo orientovaného ekonomického prostredia, ktoré je v súlade s princípmi právneho štátu. Vyhlásil to v utorok čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang na stretnutí s americkým miliardárom Elonom Muskom. Šéf automobilky Tesla podľa vyhlásenia ministerstva uviedol, že v Číne má záujem ďalej expandovať a neželá si rozdelenie sveta do súperiacich ekonomických blokov.

19:05

Do boja proti podvodom v systéme sociálneho zabezpečenia bude vo Francúzsku nasadený tím IT špecialistov, uviedlo v utorok ministerstvo hospodárstva vo svojom statuse na platforme Twitter.

18:33

Európska únia pred tohtoročnou očakávanou sezónou lesných požiarov rozšírila svoju flotilu hasiacich lietadiel a vrtuľníkov v rámci mechanizmu RescEU. Oznámil to v utorok eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič pri príležitosti desiateho výročia založenia Koordinačného centra EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC).

18:21

Zmena režimu v Rusku nenastane, kým je ruský prezident Vladimir Putin nažive. Povedal to v utorok v Bratislave Michail Chodorkovskij, kritik Kremľa a zakladateľ nadácie Otvorené Rusko. On a ďalší rečníci na konferencii Globsec 2023 Bratislava Forum diskutovali o možných scenároch vývoja v Rusku i krokoch, ktoré môže medzinárodné spoločenstvo podniknúť.

18:17

Vo veku 92 rokov zomrel Paolo Portoghesi, taliansky architekt, teoretik, historik a profesor architektúry na Univerzite La Sapienza. Informovala o tom v utorok agentúra ANSA, podľa ktorej bol Portoghesi jedným z popredných predstaviteľov postmoderny v Taliansku.

18:15

Talianska polícia podnikla v utorok rozsiahly zásah voči zločineckej organizácii ‘Ndrangheta, počas ktorého zatkla 40 ľudí podozrivých z účasti na pašovaní drog z Latinskej Ameriky.

17:34

Na náhornej plošine Hohes Venn (francúzsky Hautes Fagnes) na nemecko-belgických hraniciach vyčíňa lesný požiar. Informovali o ňom v utorok úrady v nemeckom meste Aachen.

17:32

Ukrajina chce ešte tento rok zvýšiť hĺbku kanála Bystre v delte Dunaja s cieľom rozšíriť alternatívne trasy na export obilnín, povedal v utorok námestník ukrajinského ministra pre infraštruktúru Jurij Vaskov.

17:31

Komisia historikov zriadená na preskúmanie teroristického útoku na letných olympijských hrách v Mníchove v roku 1972 začala v utorok svoju trojročnú misiu s cieľom vyšetriť, čo sa stalo pred, počas a po týchto udalostiach, uviedla nemecká vláda.

17:16

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že raňajší útok dronov na Moskvu bol odvetou Kyjeva za nedávny útok ruských síl na sídlo hlavnej správy ukrajinskej vojenskej rozviedky. Samotná Ukrajina pritom zodpovednosť za utorkový útok na Moskvu popiera.

17:15

Taiwan pozorovaním vojny na Ukrajine zistil, že odhodlanie obyvateľov brániť svoju vlasť je dôležitejšie než veľkosť krajiny. V utorok to na konferencii Globsec 2023 Bratislava Forum uviedol námestník taiwanského ministra zahraničných vecí Čchun Li.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

HZS: Pri výstupe na Malý Rozsutec zomrel poľský turista

0 icon

Terchová 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Pri výstupe na Malý Rozsutec v Malej Fatre stratil v utorok vedomie poľský turista, ktorého sa už záchranárom nepodarilo oživiť. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojom webe Záchranári HZS požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). "Na palubu…

Szijjártó na masovom zhromaždení v Belehrade dôrazne obhajoval srbského prezidenta

0 icon

Belehrad 30. mája 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Péter Szijjártó vyhlásil, že Maďarsko aj Srbsko sú v hľadáčiku medzinárodného liberálneho prúdu, pretože bránia svoje národné záujmy, informuje portál REMIX News Maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó vystúpil v piatok v Belehrade na zhromaždení na podporu prezidenta Aleksandara Vučića, ktoré…

MO: Predstavitelia rezortu obrany na konferencii GLOBSEC vyzdvihli dôležitosť transatlantického spojenectva

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister obrany SR Martin Sklenár a štátny tajomník MO SR Marian Majer sa v uplynulých dňoch zúčastnili na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2023, v rámci ktorej vystúpili v panelových diskusiách na aktuálne branno-bezpečnostné témy v kontexte zmeny bezpečnostného prostredia po ruskej agresii na Ukrajine…

Prigožin vynadal ruskému ministerstvu obrany

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Prigožin využil útok dronov na Moskvu ako novú zámienku na ostrú kritiku ruského ministerstva obrany "Vy smradľavá spodina, čo to robíte? Vy hajzli! Vypadnite z kancelárií, do ktorých ste boli dosadení, aby ste bránili túto krajinu. Vy ste ministerstvo obrany. Neurobili ste ani hovno,…

Kollár, Heger a Sulík sa vyjadrili. Získal Ódor ich dôveru?

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Aktualizované 30. mája 17:25 Strana SaS zahlasuje za vyslovenie dôvery vláde odborníkov. Po rokovaní s premiérom Ľudovítom Ódorom to uviedol líder strany Richard Sulík. Nezahlasovať za vyslovenie dôvery je podľa neho politicky hlúpe "S hlasmi SaS môžu rátať, uvidíme, koľko sa ich nájde celkovo…

Djokovič vyslal po triumfe politický odkaz o Kosove

0 icon

Paríž 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Srbský tenista Novak Djokovič sa po svojom triumfe v 1. kole na Roland Garros v Paríži postaral o zaujímavý moment. Prostredníctvom odkazu na kamere poslal do sveta svoj postoj k súčasnej politickej situácii v Kosove "Kosovo je srdcom Srbska. Zastavte násilie," napísal v srbčine…

Súdy: Vodiča, ktorý zrazil dve deti, vzali do väzby

0 icon

Michalovce 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook) Aktualizované 30. mája 16:29 Vodiča obvineného v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou pri Zemplínskych Kopčanoch v okrese Michalovce vzali do väzby. V utorok o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Michalovce. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová. Pri…

Imigračná kríza zaplavuje západnú Európu. S týmto návrhom prichádza Európska komisia

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (HSP/Rmx/Foto:Wikimedia)   Migračná politika Angely Merkelovej bola katastrofou, ale teraz sa EÚ pokúša vyrovnať s dôsledkami masového prisťahovalectva prostredníctvom povinných kvót pre migrantov, informuje portál REMIX News Európska komisia zrejme dúfa, že keď premenuje povinné premiestňovanie migrantov na formu "povinnej solidarity", nikto si nevšimne, že navrhuje…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Drony útočili na Moskvu

0 icon

Kyjev 30. mája 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka, Telegram) Aktualizované 30. mája 20:16 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   20:33 - "Čoskoro v zóne NWO ukážeme, čo je to pomsta v plnom…

Taraba odhaľuje dôvod vypuknutia “svätého džihádu” proti dezinformáciám

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Viacero predstaviteľov novej vlády prezidentky Zuzany Čaputovej si krátko po svojom vymenovaní do funkcii určilo za prioritu boj s dezinformáciami a obranu demokracie pred vonkajšími vplyvmi. Hoci vláda má byť pri moci len niekoľko mesiacov, zrejme sa chystá ešte pritvrdiť v aktivitách, ktoré…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Aj na Slovensku je veľa „slepačích jastrabov“

0icon

Politický výraz „vojnový jastrab“ sa používa na označenie politika, ktorý obhajuje vojnu. V podstate ide o vojnového štváča – politika. Taktiež sa však na označenie vojnových štváčov – politikov používa aj

Pavel Jacz

Z Ilieva sa v TA3 stáva agresívny diktátorsky moderátor, za ktorého by sa nehanbil ani Goebbels.

0icon

To, ako začal v nedeľu v relácii TA3 v Politike rozhovor moderátor Iliev sa len tak ľahko nevidí. Jeho bohorovnosť, útočnosť, „neomylnosť“ a „zákonná pravda“, ktorú pretláča ako svojské právo na pravdu, stupňujúcu sa z relácie na reláciu, zažívame každý druhý týždeň. Hor&

Andrej Sablič

Aký je rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom?

0icon

Na jednom verejnom zhromaždení sa známy funkcionár, ktorý študoval ešte za socializmu priznal, že nevie odlíšiť kapitalizmus od socializmu. Neuplynulo veľa času a túto neznalosť prejavil v mojej korešpondencii aj bývali redaktor Nového slova.

René Pavlík

Blbý a blbší

0icon

Nedeľné okoloobedie je presne ten čas, keď si človek sadá k televízoru s diaľkovým ovládačom v ruke. Masáž divákov plateným mejstrímom začína o 11. Divák očakáva riešenia katastrofálnej situácie životných podmienok od vzdelaných redaktorov v diskusii so zodpovednými politikmi. Zbytočne. Stalo sa pravidlom, že sa mu dostane iba úbohá zn&o

Milan Šupa

Odplata vojnovým štváčom i tým, ktorí sú ľahostajní ku všetkému

0icon

Spravodlivosť existuje a kto má oči otvorené, môže jasne vidieť, že v žiadnom prípade nenechá bez zodpovedajúcej odplaty nikoho, kto podporuje vojnu a živí ju neustálymi dodávkami zbraní. O čo konkrétne ide? Všetci vieme, že Veľká Británia poslala Ukrajine muníciu s ochudobnen&yac

Vášeň v Tebe

Taaaak strašne chýbate … legenda o dúhovom moste musí byť pravda!

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: súkromný archív Baška) Ahoj!  Idem sa Vám posťažovať. Som totiž strašne smutná. V krátkom časovom období mi zomreli dvaja kamaráti. Obaja to boli úžasní miláčikovia, psíky, ako sa patrí. Mali v živote šťastie: žili so svojimi paničkami a boli milovaní. Chcem im obom venovať takúto verejnú spomienku.…

"Half-up" je hitom roku 2023! Kaderník Jennifer Lopez ukazuje, ako si ho urobiť za menej ako 25 sekúnd

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: tiktok.com/@chrisappletonhair). “Half-up" je jednoduchý štýl, ktorý už nosia aj celebrity. "Half-up" je skvelou voľbou pre tých, ktorí majú dlhé vlasy a chcú mať veľký objem. Ako si ho urobíte sami? Kaderník celebrít vám poradí, ako na to.

Dajte si pozor na tieto slová v Chorvátsku. Môže dôjsť k trapasom

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/neufal54) Chorvátsko je dovolenkovou destináciou, ktorú si často vyberajú Slováci. Turistická ponuka tejto krajiny s krásnymi piesočnatými plážami, teplým podnebím a množstvom historických pamiatok je skutočne bohatá. Zaujímavosťou je, že slovenský a chorvátsky jazyk sa môžu zdať podobné, vďaka čomu si mnohí ľudia myslia,…

Nakrájajte cibuľu a zapáľte sviečku. Otravný hmyz opustí vašu záhradu

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/nuzree). Komáre sú postrachom každého, kto trávi teplé letné dni vonku. Tento otravný hmyz vám môže znepríjemniť život svojím neustálym bzučaním, lietaním v blízkosti tváre a bolestivým štípaním. Najaktívnejšie sú v júni, júli a auguste. Kobieta Gazeta prišla s tipmi, ako sa zbaviť komárov…

Každé euro sa počíta! 10 overených tipov ako ušetriť peniaze v kuchyni!

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/Mittmac). Keď príde reč na plytvanie jedlom, mnohým z nás ako prvé napadne vyhodiť zvyšky večere do koša. Plytvanie potravinami však siaha oveľa ďalej. More for you vám prináša ako sa mu niekoľkými trikmi dá predísť. Buďte aj vy v kuchyni šikovní! Plytvanie potravinami…

Armádny Magazín

Turecko ukázalo návod pre každú vládu ak chce zabrániť západom podporovanej oranžovej revolúcii

0 icon

  Slovensko, 30.máj 2023 (AM) – Prezident Kazachstanu Tokajev zhodnotil slová Lukašenka, ktorý žartom navrhol, aby sa Kazachstan pripojil k Zväzovému štátu s Ruskom a Bieloruskom a stal sa jadrovou veľmocou. "Lukašenko navrhol, aby Kazachstan vstúpil do zväzového štátu. Ocenil som jeho vtip. Myslím si, že to nie je potrebné, pretože existujú…

Video: NATO prišlo „pomôcť“ kosovskej polícii pri rozohnaní srbských demonštrantov - hneď to oľutovali

0 icon

Srbsko, 30.máj 2023 (AM) – V Kosove je situácia čoraz komplikovanejšia a údajné mierové sily NATO, ktoré sú tu rozmiestnené, sa zapojili do rozháňania protestov srbského obyvateľstva na severe regiónu. Informujú o tom miestne zdroje. V meste Zvečan včera Srbi protestovali pred budovou

Zlé správy pre Ukrajinu: Modernizácia ruského námorníctva, rozchod Moskvy s Poľskom, strata Charkova a Odesy

0 icon

USA, 30.máj 2023 (AM) – "Už niekoľko mesiacov vedú Moskva a Kyjev neďaleko Bachmutu (Artemovska) prudké boje. Tvárou v tvár mohutnej ofenzíve ruských ozbrojených síl však boli ukrajinské sily nakoniec porazené. Strata Artemovska bude pre Kyjev nepochybne znamenať ešte väčšie ťažkosti. A necelých 72 hodín po oslobodení mesta prišli z Ruska…

Tri krajiny vedú vo financovaní WHO aj vo vyzbrojovaní Ukrajiny

0 icon

USA, 30.máj 2023 (AM) – Od 21. do 30. mája sa koná 76. svetové zdravotnícke zhromaždenie WHO. Cieľ: vnútiť krajinám a národom takzvanú Pandemickú dohodu a prijať zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP) s cieľom zmeniť medzinárodné právo s "verejným zdravím". Generálny riaditeľ WHO Tedros Gebreyesus, ktorý bol v 90.…

Čo ukázala prvá námorná bitka v histórii proti skupine bezpilotných lodí

0 icon

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruskí námorníci - posádka prieskumnej lode "Ivan Churs" - prehovorili o tom, ako vyhrali prvú námornú bitku v histórii proti skupine bezpilotných ne

TopDesať

Tieto hádanky dokážu oklamať tvoj mozog

0 icon

Vitajte v tomto fascinujúcom článku, kde nájdete hádanky, ktoré vás zavedú na cestu plnú ilúzií a klamstiev. Mozog je neuveriteľne mocný nástroj, ale niekedy sa dokáže nechať oklamať, aj keď si myslíme, že sme plne ostražití. Pripravte sa na skúšku vašej pozornosti, logiky a schopnosti rozlúštiť tajomstvá, pretože v tomto článku…

TOP 5 mýtov o pití kávy, ktorým sme doteraz všetci verili

0 icon

Svet je plný mýtov. Od malička počúvame múdrosti starších a riadime sa povesťami a historkami, ktoré už dávno vedci popreli. V tomto článku sa pozrieme na 5 vyvrátených mýtov o pití kávy, ktoré sme všetci považovali za svätú pravdu. Človek už pre istotu ani nečíta, čo všetko je škodlivé, čo by nemal…

10 skutočne znepokojujúcich fotiek, pri ktorých budeš pociťovať úzkosť

0 icon

Určite nebudeš namietať, že na narušených vzorcoch, nedokonalej symetrii a iných chybných prvkoch je niečo znepokojujúce. Pritom ani nemusíš mať vyvinutú obsesívno-kompulzívnu poruchu, aby si pri pohľade na takéto fotografie pociťoval úzkosť Nevadí, že nie si perfekcionista, je zrejmé, že naše mozgy dávajú prednosť veciam, ktoré sú usporiadané pekne a podľa určitých…

Tieto celebrity nás výberom svojho outfitu vedia poriadne prekvapiť

0 icon

Tieto celebrity sa teda dokážu poriadne odviazať! Výberom svojho outfitu vedia poriadne prekvapiť nie len novinárov, ale aj širokú verejnosť. Poďte sa spoločne s nami pozrieť na 14 celebrít, ktoré nás občas vedia výberom svojho outfitu poriadne prekvapiť. Móda je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako sa vyjadriť a prezentovať svoju…

10 znakov, ktoré ti potvrdia, že tvoja polovička je tvoja spriaznená duša

0 icon

Každý z nás si počas života hľadá svojho životného partnera, s ktorým sa chystá prežiť zbytok svojho života. Ako však zistíš, že tvoja polovička je naozaj tá pravá a zároveň je aj tvoja spriaznená duša? Mnoho z ľudí to jednoducho tak cíti. Týchto 10 znakov je akým si potvrdením toho,…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali