Chmelár k slovám Čaputovej: Toto je to najtrápnejšie, čoho sa dopustila

Bratislava 15. marca 2023 (HSP/Foto:Facebook)

 

Maďari dnes oslavujú svoj najvýznamnejší štátny sviatok, ktorý hlboko zasiahol aj do našich dejín – v pozitívnom i negatívnom zmysle slova. Pred 175 rokmi vypukla v Uhorsku pod vplyvom udalostí v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, ale najmä vo Viedni demokratická revolúcia, píše vo svojom poslednom príspevku na sociálnej sieti Eduard Chmelár. Jeho komentár prinášame v plnom znení 

Eduard Chmelár
Na snímke Eduard Chmelár

Na mohutnom ľudovom zhromaždení pred Národným múzeom v Pešti, ktoré zorganizovala radikálna mládež, predniesol mladý básnik Sándor Petőfi vyhlásenie, ktoré vošlo do histórie ako 12 peštianskych bodov alebo Žiadosti maďarského národa. Tento dôležitý dokument žiadal občiansku rovnosť, odstránenie cenzúry, zrušenie poddanstva, oslobodenie politických väzňov a iné klasické demokratické požiadavky. 25-ročný Petőfi, ktorý bol na vrchole popularity, tam zároveň predniesol dnes už najznámejšiu maďarskú báseň Pieseň národa, z ktorej si každý účastník na burácajúcom námestí zapamätal refrén.

Prisaháme na praboha maďarstva,
prisaháme: voľnosť chceme, bez rabstva!
(v preklade Jána Smreka)
Len pre zaujímavosť – pieseň bola taká populárna, že Ján Botto sa na ňu v ten istý rok pokúsil napísať ponášku pod názvom Pochod, ktorá sa začínala veršami:
Hor’ sa, Slovák, čuj otčinu!
Tu čas pravý — maj sa k činu!

Bol to pekný pokus, ale neujal sa, možno aj preto, lebo báseň vyšla tlačou až v roku 1851.

Vráťme sa však k historickým udalostiam (buďte trochu trpezliví, pointa príde čoskoro). Pre nás sa vlastne skutočná revolúcia začala až o pár dní neskôr, keď uhorský snem v Prešporku (v budove dnešnej Univerzitnej knižnice) prijal 18. marca 1848 požadovaný balík tzv. marcových zákonov (veľmi neochotne a pod tlakom fámy, že na Bratislavu sa valí 40-tisícový dav na čele so Sándorom Petőfim). O dva dni neskôr prijal uhorský snem tlačový zákon, ktorý po prvýkrát v našich dejinách zrušil cenzúru. Napriek tomu ho v rozprave poslanec Ľudovít Štúr kritizoval a varoval, že zavedená kaucia realizáciu slobody tlače znemožní. Predložil pozmeňovací návrh, ktorý však neprešiel. A tak namiesto mýtu o podaní si rúk s Lajosom Kossuthom (k čomu v skutočnosti nikdy neprišlo, celú legendu si vymyslel, ako aj mnoho iných vecí, Jozef Miloslav Hurban) by si Štúr určite podal ruku skôr so Sándorom Petőfim, ktorý bol zo znenia tlačového zákona taký rozzúrený, že ho verejne spálil. Petőfi má v Bratislave svoje pevné miesto. V roku 1843 si niekoľko mesiacov privyrábal ako pisár (zapisovateľ) uhorského snemu a býval na tej istej (Panenskej) ulici, kde štúrovci v tom istom čase diskutovali o kodifikácii spisovného slovenského jazyka. Dodnes tam má pamätnú tabuľu. Do roku 1918 mal krásne súsošie na dnešnom Hviezdoslavovom námestí (tam, kde je dnes Hviezdoslavova socha), no po vzniku republiky ju odstránili. Našťastie ju nezničili (ako blízku sochu Márie Terézie), ale odložili do pivnice Grassalkovichovho paláca a od roku 2002 stojí vynovená v Medickej záhrade.

Na Petőfiho si dnes spomenula aj Zuzana Čaputová, ale povedala pri tomto výročí slová, ktoré sú od prezidentky Slovenskej republiky nenáležité. V prvom rade je demagogické tvrdiť, že maďarských a slovenských predstaviteľov spájala túžba po slobode a nepovedať pri tom to podstatné. Je historickou skutočnosťou, že drvivá väčšina Slovákov podporila kossuthovskú revolúciu a bojovala v jej radoch. Štúrovcov bolo len niekoľko tisíc, no ich význam pre dnešok je kľúčový. Preto je smutné až hanebné, že hlava nášho štátu pri tomto okrúhlom výročí nespomenula, že na maďarskú predstavu o slobode doplatili slovenskí národovci prenasledovaním, mučením a vlastnou krvou. Nová uhorská vláda vydala na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač, mnohých predstaviteľov slovenského národného hnutia (Kráľa, Francisciho, Daxnera a iných) väznila, ďalších (Karol Holuby, Juraj Šulek, Juraj Langsfeld) odsúdila na smrť a popravila. Janko Kráľ, ktorého prepustili až na intervenciu chorvátskeho bána Josipa Jelačiča, mal od okov také doráňané nohy, že nevedel chodiť a tri týždne sa o neho staral Ján Kollár. Nie, s úctou sa pozeráme na hrdinský boj maďarského národa za svoju slobodu, ale je priam potupné, ak práve slovenská prezidentka nevidí obete a hrdinov epochálneho boja Slovákov o vlastnú existenciu, vďaka ktorému je tam, kde je.

To najtrápnejšie, čoho sa dopustila, je však propagandistická deformácia Petőfiho odkazu, ktorá vraj znie, že demokraciu treba chrániť pred ohrozením (čím ospravedlňuje svoju posadnutosť blokovaním nepohodlných webov)… Obávam sa, že keby jeden z najradikálnejších revolučných demokratov Sándor Petőfi počul tieto slová, snáď by aj šabľu vytasil a zreval svoje najznámejšie revolučné verše: „Obeste kráľov! Kráľov obeste!“ Úprimne, nie je mi blízka táto radikálnosť a často uvažujem nad tým, že ak každý Slovák pozná z Chalupkovej básne iba záverečný verš „Mor ho!“, či tým nedáva najavo skôr lásku k násiliu ako k slovenskej poézii. Ale spájať Petőfiho s malomeštiactvom Zuzany Čaputovej je drzosť. Preto mal dnes k pravde oveľa bližšie maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý vo svojom sviatočnom prejave v básnikovom rodisku v Kiskőrösi pripomenul, že Sándor Petőfi by sa búril, keby Maďarom niekto prikazoval, ako majú žiť a že by si nikdy nenechal vytrhnúť z rúk vlajku slobody. Lebo ak si vystačíme s niečím menším, než by sme mohli byť, nie sme hodní slobody. Preto sa napokon pred možnosťou prežiť krásny, dlhý a plnohodnotný život s milovanou Júliou rozhodol inak a radšej padol v boji. Svoje rozsiahle dielo zavŕšil v priebehu neuveriteľných piatich rokov.

Sám Viktor Orbán priznal, že Sándor Petőfi bol veľmi komplikovaný človek, ktorý mal nielen obrovský talent, silu a sebavedomie, vyžarujúce na celý národ, ale bol aj veľmi prchký, neznášanlivý, odsudzujúci lenivosť a odmietajúci kompromisy. Preto mal veľmi zlý vzťah s Kossuthom, nedôveroval mu, považoval ho za oportunistu a malomeštiaka, kým Kossuth jeho za rojka a demagóga. Lajosa Kossutha dráždili aj Petőfiho protimonarchistické básne, ktoré naopak našli veľkú odozvu u nášho Janka Kráľa. Tí dvaja si jednoducho sadli. Literárny historik Rudo Brtáň už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia zistil, že tieto dve osobnosti sa naozaj stretli. A nielen to. Existuje záznam o stretnutí troch géniov – Jána Kollára, Janka Kráľa a Sándora Petőfiho na rohu evanjelickej fary v centre Pešti počas búrlivého revolučného obdobia. Ján Kollár mal na sebe dokonca maďarskú kokardu, čo by Štúr považoval za zradu, ale Kollár nikdy nebol veľký hrdina a takto chránil seba i svoju rodinu v meste, v ktorom žil tridsať rokov: ešte si pamätal, ako mu radikálna maďarská mládež po vydaní Slávy dcery vytĺkala kameňmi okná. Naopak, Janko Kráľ mal pre to väčšie pochopenie, lebo napriek svojim trpkým skúsenostiam z väzenia márne presviedčal Štúra, že Slováci mali v revolúcii spojiť sily s Maďarmi, inak budú oba národy porazené.

Ak máme dnes oslavovať také významné a okrúhle výročie boja za slobodu, tak nie propagandistickým znetvorením historických udalostí na to, čo nikdy neboli. Ale naopak pripomenutím si, že demokracia vždy bola a ešte stále je nenaplnená revolučná myšlienka, s ktorou sa nedajú robiť kompromisy. Sándor Petőfi, ale aj štúrovci (a to nielen radikálny Janko Kráľ, ale aj tí ostatní, ktorí koncipovali Žiadosti slovenského národa, najrevolučnejší dokument uhorskej revolúcie) by sa nikdy neuspokojili s troškou slobody a s dávkovaním demokracie. Boli by veľmi podozrievaví k pokryteckým slovám o potrebe „chrániť“ demokraciu, lebo vedeli, že presne takto hovorila vládna moc, ktorá ju chcela oklieštiť alebo zničiť.

To, čo sa robí v poslednom čase, je škandál takých rozmerov, že každý, kto to s demokraciou myslí úprimne, musel už dávno pochopiť, že je v smrteľnom ohrození. Vláda šliape po ústave tak arogantne a otvorene, že to od čias fašistických diktatúr nemá obdobu. Ako sme sa dostali do bodu, keď odvolaná vláda ignoruje kategorické postoje renomovaných ústavných právnikov, keď sa premiér otvorene vysmieva snahe opozičných poslancov skontrolovať, či ešte máme stíhačky pohŕdavým úškľabkom „nech si idú, keď si myslia, že to stihnú“… Sme už takí otupení, že nás to ani len nezdvihne zo stoličiek? Veď už vari po stýkrát sa pýtame, čo robí prezidentka, ktorej psou povinnosťou je dohliadať na riadny chod ústavných orgánov, keď nekoná? Aký ďalší dôkaz chce, že táto vláda to nielenže nezvláda, ale ďaleko prekračuje svoje kompetencie a hrubo zneužíva svoje postavenie? Prečo sa teraz neoháňa svojím právom podať spornú vec na ústavný súd, ktorý v takomto prípade musí konať okamžite? Toto nie je žiadna publicistická hyperbola, ani myšlienková skratka – s plnou vážnosťou vyhlasujem, že Slovensko stojí na prahu štátneho prevratu. Varujem všetkých kompetentných, že ak nezačnú konať zodpovedne a racionálne, keď sa nevrátia k úcte k ústave a k rešpektu k zákonom tejto republiky, budú zodpovední za to, čo spustia, nielen morálne, ale aj trestnoprávne.

Je smutné, že tí, čo by mali byť dnes strážnymi psami demokracie, sa už dávno stali krotkými čivavami politickej a ekonomickej moci (vrátane tej globálnej) a prstom ukazujú na tých, ktorí ešte vzdorujú súčasnej prehlbujúcej sa neonormalizácii. Večne zakomplexovaný nedouk Martin Šimečka, ktorý si traumu zo svojej nedostatočnej vzdelanosti lieči útokmi na najvzdelanejších ľudí na Slovensku (ktorých nazýva spodinou), najnovšie blúzni o tom, že máme „premnožené elity“ a že ľudia s titulmi sú „hrozbou pre slovenskú demokraciu“. Milý Martin, ja viem, že si nikdy nedokázal dokončiť vysokú školu (a nevyhováraj sa na to, že to kvôli minulému režimu, mal si na to 33 rokov, aby si tento handicap napravil), ale tie Tvoje primitívne urážky, že vzdelaný ľavičiar na Slovensku získal titul buď podvodom alebo sa pridal k fašistom, mafii či oligarchii už dávno nestoja ani za analýzu (myslím politickú, nie psychiatrickú), ani za žalobu. Si len bezočivý hlupák, ktorého by si na Slovensku nikto nevšimol, keby práve tvoji kamaráti nepatrili medzi spodinu, ale medzi elitu, ktorou už dávno prestali byť. Seriózne – ak takíto ľudia – Šimečka, Leško a Tódová – chystajú diskusiu o tom, ako zachrániť demokraciu, práve tí, ktorí ju svojou tendenčnosťou, kádrovaním a ostrakizovaním najviac pošliapali… to už ani nie je na komentár, ale na zbierku vtipov. Ale takto si tu žijeme. A musíme si dávať veľký pozor na to, kam tento štát po takýchto autokratických exhibicionistoch nasmerujeme. Lebo túžba po pomste môže byť veľká a spravodlivosť skôr zaslepená ako slepá.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

19:51

Korintský prieplav, ktorý oddeľuje Peloponézsky polostrov od gréckej pevniny a využíva sa najmä na turistické účely, sa pre lodnú dopravu znovu otvorí 1. júna. Oznámila to v utorok tamojšia správa.

19:39

Talianske úrady zadržali maloletého občana Talianska s cudzokrajným pôvodom, podozrivého z podpory teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá údajne plánovala útok s použitím výbušnín v oblasti, kde mladík žil. V utorok to oznámila miestna polícia.

19:17

Na Ukrajine bolo od vypuknutia ruskej invázie z vlaňajšieho februára zaznamenaných už vyše 1000 útokov na zložky tamojšieho zdravotníctva. Oznámila to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s tým, že ide o vyšší počet než v prípade akejkoľvek inej humanitárnej núdze.

19:15

Spojené štáty nepodporujú útoky na území Ruskej federácie a sústreďujú sa na pomoc Ukrajine pri opätovnom dobytí jej medzinárodne uznaného územia. Podľa agentúry AFP to povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí v utorok vo Švédsku, kde je šéf diplomacie USA Antony Blinken momentálne na návšteve.

19:14

Čína sa vo vzťahu k zahraničným spoločnostiam usiluje o vytvorenie trhovo orientovaného ekonomického prostredia, ktoré je v súlade s princípmi právneho štátu. Vyhlásil to v utorok čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang na stretnutí s americkým miliardárom Elonom Muskom. Šéf automobilky Tesla podľa vyhlásenia ministerstva uviedol, že v Číne má záujem ďalej expandovať a neželá si rozdelenie sveta do súperiacich ekonomických blokov.

19:05

Do boja proti podvodom v systéme sociálneho zabezpečenia bude vo Francúzsku nasadený tím IT špecialistov, uviedlo v utorok ministerstvo hospodárstva vo svojom statuse na platforme Twitter.

18:33

Európska únia pred tohtoročnou očakávanou sezónou lesných požiarov rozšírila svoju flotilu hasiacich lietadiel a vrtuľníkov v rámci mechanizmu RescEU. Oznámil to v utorok eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič pri príležitosti desiateho výročia založenia Koordinačného centra EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC).

18:21

Zmena režimu v Rusku nenastane, kým je ruský prezident Vladimir Putin nažive. Povedal to v utorok v Bratislave Michail Chodorkovskij, kritik Kremľa a zakladateľ nadácie Otvorené Rusko. On a ďalší rečníci na konferencii Globsec 2023 Bratislava Forum diskutovali o možných scenároch vývoja v Rusku i krokoch, ktoré môže medzinárodné spoločenstvo podniknúť.

18:17

Vo veku 92 rokov zomrel Paolo Portoghesi, taliansky architekt, teoretik, historik a profesor architektúry na Univerzite La Sapienza. Informovala o tom v utorok agentúra ANSA, podľa ktorej bol Portoghesi jedným z popredných predstaviteľov postmoderny v Taliansku.

18:15

Talianska polícia podnikla v utorok rozsiahly zásah voči zločineckej organizácii ‘Ndrangheta, počas ktorého zatkla 40 ľudí podozrivých z účasti na pašovaní drog z Latinskej Ameriky.

17:34

Na náhornej plošine Hohes Venn (francúzsky Hautes Fagnes) na nemecko-belgických hraniciach vyčíňa lesný požiar. Informovali o ňom v utorok úrady v nemeckom meste Aachen.

17:32

Ukrajina chce ešte tento rok zvýšiť hĺbku kanála Bystre v delte Dunaja s cieľom rozšíriť alternatívne trasy na export obilnín, povedal v utorok námestník ukrajinského ministra pre infraštruktúru Jurij Vaskov.

17:31

Komisia historikov zriadená na preskúmanie teroristického útoku na letných olympijských hrách v Mníchove v roku 1972 začala v utorok svoju trojročnú misiu s cieľom vyšetriť, čo sa stalo pred, počas a po týchto udalostiach, uviedla nemecká vláda.

17:16

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že raňajší útok dronov na Moskvu bol odvetou Kyjeva za nedávny útok ruských síl na sídlo hlavnej správy ukrajinskej vojenskej rozviedky. Samotná Ukrajina pritom zodpovednosť za utorkový útok na Moskvu popiera.

17:15

Taiwan pozorovaním vojny na Ukrajine zistil, že odhodlanie obyvateľov brániť svoju vlasť je dôležitejšie než veľkosť krajiny. V utorok to na konferencii Globsec 2023 Bratislava Forum uviedol námestník taiwanského ministra zahraničných vecí Čchun Li.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

HZS: Pri výstupe na Malý Rozsutec zomrel poľský turista

0 icon

Terchová 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Pri výstupe na Malý Rozsutec v Malej Fatre stratil v utorok vedomie poľský turista, ktorého sa už záchranárom nepodarilo oživiť. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojom webe Záchranári HZS požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). "Na palubu…

Szijjártó na masovom zhromaždení v Belehrade dôrazne obhajoval srbského prezidenta

0 icon

Belehrad 30. mája 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Péter Szijjártó vyhlásil, že Maďarsko aj Srbsko sú v hľadáčiku medzinárodného liberálneho prúdu, pretože bránia svoje národné záujmy, informuje portál REMIX News Maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó vystúpil v piatok v Belehrade na zhromaždení na podporu prezidenta Aleksandara Vučića, ktoré…

MO: Predstavitelia rezortu obrany na konferencii GLOBSEC vyzdvihli dôležitosť transatlantického spojenectva

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister obrany SR Martin Sklenár a štátny tajomník MO SR Marian Majer sa v uplynulých dňoch zúčastnili na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2023, v rámci ktorej vystúpili v panelových diskusiách na aktuálne branno-bezpečnostné témy v kontexte zmeny bezpečnostného prostredia po ruskej agresii na Ukrajine…

Prigožin vynadal ruskému ministerstvu obrany

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Prigožin využil útok dronov na Moskvu ako novú zámienku na ostrú kritiku ruského ministerstva obrany "Vy smradľavá spodina, čo to robíte? Vy hajzli! Vypadnite z kancelárií, do ktorých ste boli dosadení, aby ste bránili túto krajinu. Vy ste ministerstvo obrany. Neurobili ste ani hovno,…

Kollár, Heger a Sulík sa vyjadrili. Získal Ódor ich dôveru?

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Aktualizované 30. mája 17:25 Strana SaS zahlasuje za vyslovenie dôvery vláde odborníkov. Po rokovaní s premiérom Ľudovítom Ódorom to uviedol líder strany Richard Sulík. Nezahlasovať za vyslovenie dôvery je podľa neho politicky hlúpe "S hlasmi SaS môžu rátať, uvidíme, koľko sa ich nájde celkovo…

Djokovič vyslal po triumfe politický odkaz o Kosove

0 icon

Paríž 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Srbský tenista Novak Djokovič sa po svojom triumfe v 1. kole na Roland Garros v Paríži postaral o zaujímavý moment. Prostredníctvom odkazu na kamere poslal do sveta svoj postoj k súčasnej politickej situácii v Kosove "Kosovo je srdcom Srbska. Zastavte násilie," napísal v srbčine…

Súdy: Vodiča, ktorý zrazil dve deti, vzali do väzby

0 icon

Michalovce 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook) Aktualizované 30. mája 16:29 Vodiča obvineného v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou pri Zemplínskych Kopčanoch v okrese Michalovce vzali do väzby. V utorok o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Michalovce. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová. Pri…

Imigračná kríza zaplavuje západnú Európu. S týmto návrhom prichádza Európska komisia

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (HSP/Rmx/Foto:Wikimedia)   Migračná politika Angely Merkelovej bola katastrofou, ale teraz sa EÚ pokúša vyrovnať s dôsledkami masového prisťahovalectva prostredníctvom povinných kvót pre migrantov, informuje portál REMIX News Európska komisia zrejme dúfa, že keď premenuje povinné premiestňovanie migrantov na formu "povinnej solidarity", nikto si nevšimne, že navrhuje…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Drony útočili na Moskvu

0 icon

Kyjev 30. mája 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka, Telegram) Aktualizované 30. mája 20:16 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   20:33 - "Čoskoro v zóne NWO ukážeme, čo je to pomsta v plnom…

Taraba odhaľuje dôvod vypuknutia “svätého džihádu” proti dezinformáciám

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Viacero predstaviteľov novej vlády prezidentky Zuzany Čaputovej si krátko po svojom vymenovaní do funkcii určilo za prioritu boj s dezinformáciami a obranu demokracie pred vonkajšími vplyvmi. Hoci vláda má byť pri moci len niekoľko mesiacov, zrejme sa chystá ešte pritvrdiť v aktivitách, ktoré…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Aj na Slovensku je veľa „slepačích jastrabov“

0icon

Politický výraz „vojnový jastrab“ sa používa na označenie politika, ktorý obhajuje vojnu. V podstate ide o vojnového štváča – politika. Taktiež sa však na označenie vojnových štváčov – politikov používa aj

Pavel Jacz

Z Ilieva sa v TA3 stáva agresívny diktátorsky moderátor, za ktorého by sa nehanbil ani Goebbels.

0icon

To, ako začal v nedeľu v relácii TA3 v Politike rozhovor moderátor Iliev sa len tak ľahko nevidí. Jeho bohorovnosť, útočnosť, „neomylnosť“ a „zákonná pravda“, ktorú pretláča ako svojské právo na pravdu, stupňujúcu sa z relácie na reláciu, zažívame každý druhý týždeň. Hor&

Andrej Sablič

Aký je rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom?

0icon

Na jednom verejnom zhromaždení sa známy funkcionár, ktorý študoval ešte za socializmu priznal, že nevie odlíšiť kapitalizmus od socializmu. Neuplynulo veľa času a túto neznalosť prejavil v mojej korešpondencii aj bývali redaktor Nového slova.

René Pavlík

Blbý a blbší

0icon

Nedeľné okoloobedie je presne ten čas, keď si človek sadá k televízoru s diaľkovým ovládačom v ruke. Masáž divákov plateným mejstrímom začína o 11. Divák očakáva riešenia katastrofálnej situácie životných podmienok od vzdelaných redaktorov v diskusii so zodpovednými politikmi. Zbytočne. Stalo sa pravidlom, že sa mu dostane iba úbohá zn&o

Milan Šupa

Odplata vojnovým štváčom i tým, ktorí sú ľahostajní ku všetkému

0icon

Spravodlivosť existuje a kto má oči otvorené, môže jasne vidieť, že v žiadnom prípade nenechá bez zodpovedajúcej odplaty nikoho, kto podporuje vojnu a živí ju neustálymi dodávkami zbraní. O čo konkrétne ide? Všetci vieme, že Veľká Británia poslala Ukrajine muníciu s ochudobnen&yac

Vášeň v Tebe

Taaaak strašne chýbate … legenda o dúhovom moste musí byť pravda!

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: súkromný archív Baška) Ahoj!  Idem sa Vám posťažovať. Som totiž strašne smutná. V krátkom časovom období mi zomreli dvaja kamaráti. Obaja to boli úžasní miláčikovia, psíky, ako sa patrí. Mali v živote šťastie: žili so svojimi paničkami a boli milovaní. Chcem im obom venovať takúto verejnú spomienku.…

"Half-up" je hitom roku 2023! Kaderník Jennifer Lopez ukazuje, ako si ho urobiť za menej ako 25 sekúnd

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: tiktok.com/@chrisappletonhair). “Half-up" je jednoduchý štýl, ktorý už nosia aj celebrity. "Half-up" je skvelou voľbou pre tých, ktorí majú dlhé vlasy a chcú mať veľký objem. Ako si ho urobíte sami? Kaderník celebrít vám poradí, ako na to.

Dajte si pozor na tieto slová v Chorvátsku. Môže dôjsť k trapasom

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/neufal54) Chorvátsko je dovolenkovou destináciou, ktorú si často vyberajú Slováci. Turistická ponuka tejto krajiny s krásnymi piesočnatými plážami, teplým podnebím a množstvom historických pamiatok je skutočne bohatá. Zaujímavosťou je, že slovenský a chorvátsky jazyk sa môžu zdať podobné, vďaka čomu si mnohí ľudia myslia,…

Nakrájajte cibuľu a zapáľte sviečku. Otravný hmyz opustí vašu záhradu

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/nuzree). Komáre sú postrachom každého, kto trávi teplé letné dni vonku. Tento otravný hmyz vám môže znepríjemniť život svojím neustálym bzučaním, lietaním v blízkosti tváre a bolestivým štípaním. Najaktívnejšie sú v júni, júli a auguste. Kobieta Gazeta prišla s tipmi, ako sa zbaviť komárov…

Každé euro sa počíta! 10 overených tipov ako ušetriť peniaze v kuchyni!

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/Mittmac). Keď príde reč na plytvanie jedlom, mnohým z nás ako prvé napadne vyhodiť zvyšky večere do koša. Plytvanie potravinami však siaha oveľa ďalej. More for you vám prináša ako sa mu niekoľkými trikmi dá predísť. Buďte aj vy v kuchyni šikovní! Plytvanie potravinami…

Armádny Magazín

Turecko ukázalo návod pre každú vládu ak chce zabrániť západom podporovanej oranžovej revolúcii

0 icon

  Slovensko, 30.máj 2023 (AM) – Prezident Kazachstanu Tokajev zhodnotil slová Lukašenka, ktorý žartom navrhol, aby sa Kazachstan pripojil k Zväzovému štátu s Ruskom a Bieloruskom a stal sa jadrovou veľmocou. "Lukašenko navrhol, aby Kazachstan vstúpil do zväzového štátu. Ocenil som jeho vtip. Myslím si, že to nie je potrebné, pretože existujú…

Video: NATO prišlo „pomôcť“ kosovskej polícii pri rozohnaní srbských demonštrantov - hneď to oľutovali

0 icon

Srbsko, 30.máj 2023 (AM) – V Kosove je situácia čoraz komplikovanejšia a údajné mierové sily NATO, ktoré sú tu rozmiestnené, sa zapojili do rozháňania protestov srbského obyvateľstva na severe regiónu. Informujú o tom miestne zdroje. V meste Zvečan včera Srbi protestovali pred budovou

Zlé správy pre Ukrajinu: Modernizácia ruského námorníctva, rozchod Moskvy s Poľskom, strata Charkova a Odesy

0 icon

USA, 30.máj 2023 (AM) – "Už niekoľko mesiacov vedú Moskva a Kyjev neďaleko Bachmutu (Artemovska) prudké boje. Tvárou v tvár mohutnej ofenzíve ruských ozbrojených síl však boli ukrajinské sily nakoniec porazené. Strata Artemovska bude pre Kyjev nepochybne znamenať ešte väčšie ťažkosti. A necelých 72 hodín po oslobodení mesta prišli z Ruska…

Tri krajiny vedú vo financovaní WHO aj vo vyzbrojovaní Ukrajiny

0 icon

USA, 30.máj 2023 (AM) – Od 21. do 30. mája sa koná 76. svetové zdravotnícke zhromaždenie WHO. Cieľ: vnútiť krajinám a národom takzvanú Pandemickú dohodu a prijať zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP) s cieľom zmeniť medzinárodné právo s "verejným zdravím". Generálny riaditeľ WHO Tedros Gebreyesus, ktorý bol v 90.…

Čo ukázala prvá námorná bitka v histórii proti skupine bezpilotných lodí

0 icon

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruskí námorníci - posádka prieskumnej lode "Ivan Churs" - prehovorili o tom, ako vyhrali prvú námornú bitku v histórii proti skupine bezpilotných ne

TopDesať

Tieto hádanky dokážu oklamať tvoj mozog

0 icon

Vitajte v tomto fascinujúcom článku, kde nájdete hádanky, ktoré vás zavedú na cestu plnú ilúzií a klamstiev. Mozog je neuveriteľne mocný nástroj, ale niekedy sa dokáže nechať oklamať, aj keď si myslíme, že sme plne ostražití. Pripravte sa na skúšku vašej pozornosti, logiky a schopnosti rozlúštiť tajomstvá, pretože v tomto článku…

TOP 5 mýtov o pití kávy, ktorým sme doteraz všetci verili

0 icon

Svet je plný mýtov. Od malička počúvame múdrosti starších a riadime sa povesťami a historkami, ktoré už dávno vedci popreli. V tomto článku sa pozrieme na 5 vyvrátených mýtov o pití kávy, ktoré sme všetci považovali za svätú pravdu. Človek už pre istotu ani nečíta, čo všetko je škodlivé, čo by nemal…

10 skutočne znepokojujúcich fotiek, pri ktorých budeš pociťovať úzkosť

0 icon

Určite nebudeš namietať, že na narušených vzorcoch, nedokonalej symetrii a iných chybných prvkoch je niečo znepokojujúce. Pritom ani nemusíš mať vyvinutú obsesívno-kompulzívnu poruchu, aby si pri pohľade na takéto fotografie pociťoval úzkosť Nevadí, že nie si perfekcionista, je zrejmé, že naše mozgy dávajú prednosť veciam, ktoré sú usporiadané pekne a podľa určitých…

Tieto celebrity nás výberom svojho outfitu vedia poriadne prekvapiť

0 icon

Tieto celebrity sa teda dokážu poriadne odviazať! Výberom svojho outfitu vedia poriadne prekvapiť nie len novinárov, ale aj širokú verejnosť. Poďte sa spoločne s nami pozrieť na 14 celebrít, ktoré nás občas vedia výberom svojho outfitu poriadne prekvapiť. Móda je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako sa vyjadriť a prezentovať svoju…

10 znakov, ktoré ti potvrdia, že tvoja polovička je tvoja spriaznená duša

0 icon

Každý z nás si počas života hľadá svojho životného partnera, s ktorým sa chystá prežiť zbytok svojho života. Ako však zistíš, že tvoja polovička je naozaj tá pravá a zároveň je aj tvoja spriaznená duša? Mnoho z ľudí to jednoducho tak cíti. Týchto 10 znakov je akým si potvrdením toho,…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali