Chemik Miroslav Iliaš vyzýva: Obnovme vedeckú spoluprácu s Ruskom!

Bratislava 10. marca 2023 (HSP/Foto:archív Miroslav Iliaš)

 

Vysokoškolský učiteľ Miroslav Iliaš z Katedry chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je optimista. Keď mu minulý rok prišiel pozývací list zo Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne pri Moskve, začal sa chystať na služobnú cestu. Dlho sa z nej netešil. Na „apolitickej“ akademickej pôde totiž padlo jasné rozhodnutie – cesta do Ruskej federácie sa zamieta…

Miroslav Iliaš
Na snímke vysokoškolský učiteľ Miroslav Iliaš

Po vypuknutí konfliktu na Ukrajine sa slovenské univerzity, okrem iného aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pôsobíte, rozhodli pozastaviť spoluprácu s partnerskými univerzitami v Ruskej federácii. Ako to prebiehalo u vás? Aké projekty máte s ruskými kolegami rozbehnuté vy osobne a ako konkrétne vám to zasiahlo do práce?

Od začiatku som sledoval na internete správy, týkajúce sa vzťahov školstva a vedy  k Ruskej federácii. Na stránke našej univerzity, zdieľanej na facebooku, som zaregistroval stručný oznam o pozastavení účinnosti zmlúv s ruskými vzdelávacími partnermi. Usúdil som, že univerzita „stopla” len všetko to, čo bolo a ďalej je zazmluvnené s ruskými partnermi. Ja sám som nebol a ani nie som v žiadnom zmluvnom projekte s kolegami v Ruskej federácii, v ktorom by vystupovala naša univerzita ako partner. Mať len individuálnu spoluprácu s ruskými vedcami je istou výhodou, ako sa vyhnúť „zoťatiu” spoločného zmluvného projektu zo strany domovskej univerzity. Čo sa mojich projektov – individuálnej spolupráce s ruskými kolegami týka, tak do decembra minulého roku som pre nich a spolu s nimi robil a konzultoval kvantovochemické výpočty vlastností molekúl s ťažkými a super-ťažkými prvkami, z čoho nám vyšla pekná publikácia.  Fyzicky som bol počas roka 2022 v Nemecku a na Slovensku, no časť vedeckých výpočtov som robil a aj ďalej robím na výpočtovom klastri Govorun v Spojenom ústave jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne pri Moskve. Na Govorun zakúpili pre nás za dosť veľké peniaze vedecký program na tzv. periodické DFT výpočty s relativistickými efektami.  V septembri 2022, keďže som mal peniaze na cestu na mojom, teraz už skončenom grante VEGA 1/0562/20, som chcel urobiť návštevu Spojeného ústavu jadrových výskumov. Plánoval som tam prezentovať svoje doterajšie výsledky a obzrieť si toto medzinárodné vedecké centrum i Moskvu.  Dostal som pozývací list a požiadal o zahraničnú služobnú cestu na december 2022. Na moju žiadosť som obdržal „zaracha”, teda zákaz uskutočniť cestu, kvôli vládnemu rozhodnutiu  č.245 z 30.marca 2022. Nuž čo, služobka do Ruska sa nedala uskutočniť, tak som „utopil” zostávajúce grantové peniaze VEGA na iné oprávnené výdaje. Zásah do spolupráce je len v tom, že tam nesmiem služobne vycestovať. A mám to šťastie, že nerobím experimentálny výskum, pre ktorý by som musel cestovať do ruských vedeckých inštitúcií. Robím teoretickú chémiu, kde stačí internet a výpočtové servery so softvérom.

V čom je pre vás spolupráca s vedcami z Ruskej federácie prínosom? V čom je možno špecifická?

Prínos je pre mňa v tom, že na jeseň 2022 nastúpili na doktorandské štúdium na Štátnej univerzite v St. Petersburgu dvaja mladí ašpiranti, Artem a Anton, a mňa urobili ich spoluškoliteľom. Poznali sme sa z čias spolupráce okolo SÚJV Dubna. Postavenie spoluškoliteľa doktorandov je pre mňa prínos z hľadiska budúceho uchádzania sa o profesúru. Publikácií mám, vďaka Bohu, dosť, no pre kariérny rast mi ešte chýbajú odškolení doktorandi pre môj odbor teoretická chémia. Táto spolupráca je špecifická práve kvôli rôznym zákazom pre ruských vedcov a pre ich domovské ruské inštitúcie. Napríklad na dánskej univerzite v Odense, kde bude koncom mája stretnutie vývojárov nášho otvoreného vedeckého softvéru DIRAC, rieši hostiteľ to, ako „zamaskovať” vystúpenie ruských kolegov zo St. Petersburgu cez videohovor. Ruskí vedci totiž prispeli do DIRAC-u jedinečnou výpočtovou funkcionalitou, ktorú by tam radi vložili, aby bola dostupná pre celý svet. Pre mňa je táto spolupráca osobitá v tom, že moja univerzita, ako som sa dozvedel v kontexte infozákona, nepovoľuje svojim pracovníkom žiadne služobné cesty do Ruskej federácie. Tým pádom sa pre nás Rusko stáva akýmsi „zakázaným ovocím”.

Univerzita Mateja Bela na jednej strane síce spoluprácu s partnermi v Ruskej federácii pozastavila, na druhej strane však podľa vás uznáva výsledky vašej spoločnej medzinárodnej práce, ktorá napriek všetkému pokračuje. V blogu píšete, že z tej spolupráce má od štátu peniaze…Ako to teda vlastne je? Univerzita nespolupracuje len „navonok“, aby držala nejakú politickú líniu…ale v skutočnosti vlastne spolupracuje? Ako tomu rozumieť?

Univerzite, a vlastne univerzitám, idú peniaze od štátu z publikačnej činnosti jej tvorivých pracovníkov, teda z ich článkov v zahraničných vedeckých periodikách, indexovaných v databázach. To, že spoluautori na článkoch sú z Ruskej federácie, to už univerzite v našom politickom nastavení nevadí. Univerzita sa navonok tvári, že nespolupracuje s ruskými inštitúciami – veď pozastavila všetky zmluvy o spolupráci, no nebráni svojim zamestnancom potichu spolupracovať (ale bez služobných ciest!) s ruskými kolegami a spoluprofitovať z výsledkov ich spolupráce. Teda drží si svoju politickú líniu. Nespolupracuje s ruskými inštitúciami, no nestará sa, že jej pracovníci robia vedu s Rusmi. Baran celý a vlk sýty, povedal by klasik.

Prvý blog, v ktorom ste vyjadrili svoj nesúhlas s prerušením vedeckej spolupráce s Ruskou federáciou, ste v denníku SME uverejnili ešte minulý rok v júni. Asi by bolo prekvapením, keby vás čitatelia SME-čka za tento postoj pochválili – v komentároch vás označili za „zúfalého kolaboranta, ktorý si nevidí na koniec vlastného nosa“ či „tupého úbožiaka, ktorý by nemal učiť.“ Vyzvali vás k tomu, aby ste si „zbalili kufre a vypadli robiť „vedu” do Moskvy.“ To je teda v skratke váš príbeh – ako sa z vedca Miroslava Iliaša stal kolaborant. Žijeme v zaujímavej dobe, nie? 

Anonymné diskusné príspevky na môj blog-post sú pre mňa úplne v pohode, som na takého negatívne príspevky zvyknutý, veď na blogu SME som asi od roku 2004. Z diskusných príspevkov vidno, akej ideologickej orientácie sú čitatelia toho – onoho média. Pri denníku SME ma len mrzí, že mi po diskusnej debate pod textom jedného progresívneho generála na tému vojna na Ukrajine zablokovali diskusné konto z dôvodu porušenia ich kódexu…To bolo ešte v čase, keď som bol ich predplatiteľom. Potom som si už predplatné v SME neobnovil. Voľnosť vyjadrovať sa mám ešte na mojom facebooku, ten nechávam principiálne otvorený pre komentáre od kohokoľvek.

Začiatkom decembra minulého roku ste vedeckej rade fakulty podali návrh uznesenia, ktorým ste chceli dosiahnuť dve veci – aby sa vaša fakulta ohradila voči vládnemu nariadeniu o pozastavení spolupráce so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne a aby zároveň vyzvala univerzitu a samotnú vládu k „odblokovaniu“ vedeckej spolupráce s Ruskou federáciou. Za obnovenie spolupráce s Ruskom hlasoval jediný človek – vy. Na „rebelstvo“ ste zostali sami…Prečo?

Za moje uznesenie na vedeckej rade som hlasoval sám, veď som si ho aj sám podal do rokovania, ako vtedajší člen vedeckej rady FPV UMB.  Bol som presvedčený, aj stále som presvedčený, že to tak má byť. Podobný podnet som naformuloval aj pre zasadnutie Akademického senátu fakulty 1.3.2023, ale po diskusii s členom AS, váženým kolegom, pánom doktorom Madleňákom, som formuláciu uznesenia značne zjemnil. Pán doktor je autorita v oblasti politickej geografie, poučil mňa i fakultný senát, že Rusko má imperialistické ambície, Európa robí hodnotovo orientovanú politiku, Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne je napojený na vojensko-priemyselný komplex Ruska….Zohľadniac toto „geopolitické” nastavenie kolegov v AS som navrhovaný text uznesenia  zjemnil len na to, aby UMB zvážila povoliť individuálne nezmluvné služobné cesty tam, kde to štát neblokuje.  Presná formulácia je v zverejnenej zápisnici 02/2023.  O mnou zmenenom texte uznesenia  „senátori” hlasovali online, proti boli trinásti a dvaja sa zdržali. Teda navrhované uznesenie č.2/2023 neprešlo. Plus, v pondelok 6.3.2023 som absolvoval  grémium dekana FPV UMB, kde sme v neformálnej atmosfére diskutovali o tejto téme. Podstata zostáva rovnaká – naša univerzita považuje súčasný konflikt na Ukrajine za neštandardnú situáciu, preto tam nepovoľuje služobné cesty.

Všetci si dobre pamätáme, čo sa dialo posledných plus – mínus 20 rokov…všetky tie neutíchajúce vojenské konflikty, do ktorých boli priamo zapojené Spojené štáty americké. Bývalá Juhoslávia, invázia do Afganistanu, Iraku, Líbye, Sýrie…vojny, po ktorých zostávali totálne rozvrátené krajiny a milióny mŕtvych. Sami upozorňujete presne na tento fakt – že nikdy predtým nikto nepožadoval ukončenie akademickej a ani nijakej inej spolupráce s USA. Je zaujímavé, že sa tak deje až teraz. Univerzitám a ich vedeniu nevadili doterajšie konflikty vo svete, vadí im až ten, ktorého súčasťou je Rusko…O spravodlivosti a používaní rovnakého metra nemôže byť ani reči. Level pokrytectva, ktorý sme ako spoločnosť dosiahli, je doslova tragický… 

Miroslav Iliaš 2
Na snímke vysokoškolský učiteľ Miroslav Iliaš

Presne tak, v geopolitike sa používa dvojaký meter a neuplatňuje sa spravodlivosť, iba záujmy silnejších hráčov. Nikto nepožadoval žiadne, tobôž nie akademické sankcie voči USA, globálnemu hráčovi, keď si robili svoje vojenské akcie voči vojensky slabším štátom. Odhadujem, že v tomto pretrvávajúcom konflikte na Ukrajine si Spojené štáty už nebudú môcť dovoliť po svete robiť svoju unipolárnu politiku. V celej tejto geopolitike Západ verzus Rusko ma irituje, že v prebiehajúcom konflikte na Ukrajine sa Slovensko, spolu s ďalšími krajinami Európy stalo ekonomickou a tylovou základňou tejto vojny, ktorá nie je naša. Keď sa chcú Američania naťahovať s Ruskom pri jeho hraniciach cez pripravený proxy štát, nech nás, Slovákov,  z toho láskavo vynechajú. Naši lokajskí vládni politici a pani prezidentka, „americká agentka”, žiaľ robia všetko, aby slúžili záujmom transatlantickým a nie naším národným.

Neprešla vám služobná cesta do Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne, na ktorú ste sa optimisticky chystali, neprešiel vám ani návrh na obnovenie spolupráce s Ruskou federáciou. Na zasadnutí vedeckej rady fakulty odzneli podľa vašich slov názory typu: „celý demokratický Západ bojkotuje Rusko a keďže sme jeho súčasťou, budeme Rusko bojkotovať aj my“. Od rektora vám prišlo vyrozumenie, že vaša prítomnosť v Rusku vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu nie je v záujme zamestnávateľa. Zaujímavé, že doteraz geopolitická situácia vo svete nikomu nevadila. Tento typu uvažovania, tieto slová a vôbec….celý tento „cirkus“ univerzít svedčia o jednej jedinej veci. Akademická pôda nie je ani náhodou „apolitická“ – je naopak hlboko politicky a ideologicky indoktrinovaná. Namiesto prostredia, kde sa má myslieť slobodne a nezávisle tu máme prostredie, ktoré svojich študentov namiesto výchovy ku kritickému mysleniu správne ideologicky „formátuje“. Namiesto toho, aby si vysokoškolské prostredie tvrdohlavo držalo slobodu, nezávislosť a odstup od ideológie, plne sa do nej ponára a stáva sa jej súčasťou. To je smutný pohľad…a smutná realita.

Univerzity sú platené štátom a teda musia nasledovať vládou a ministerstvom školstva určenú politickú líniu. To bolo i za kovidovej „éry”, to je i teraz v súvislosti s geopolitickou situáciou. Z pozície mojej maličkosti vnímam, že sú odbory prírodovedno-technické, kde sa veci nemenia, a sú zase politologické a humánne odbory, ktoré sú náchylné na politické prifarbovanie. Interpretácie udalostí z nedávnej minulosti bývajú odlišné podľa toho, či ich vysvetľuje západná, alebo východná strana.

Dnes sa ideologizuje všetko – šport, umenie a kultúra, školstvo, veda. V čom podľa vás tkvie to hlavné nebezpečenstvo? V čom konkrétne to podľa vás ohrozuje vedu, vedecké bádanie, ktoré má byť otvorené, nezávislé ?

O moju oblasť – teoretickú chémiu – sa nebojím, veď čo sa v tak exaktnej, náročnej prírodovednej oblasti „naideologizuje” ?  Zdá sa mi a je to môj subjektívny názor, že napríklad v humanitných vedách, kde je centrom človek a jeho správanie, spoločnosť, môže prehnaná ideologizácia vniesť, jemne povedané, aj systémové nepresnosti. Ja, ako starý konzervatívec, som napríklad presvedčený, že muž má byť mužom, a žena ženou, a všetko vymýšľanie okolo tej onej, transrodovosti,  je mlátenie prázdnej slamy.

Ste jediný, koho trápi prerušenie vedeckej spolupráce s Ruskou federáciou a verejne vyzýva k jej obnoveniu? Pridal sa k vám niekto?

Tému – sťaby Pandorinu skrinku – som na fakulte / univerzite otvoril a  v rámci mojich „internetových” možností (blog, videonahrávky) spropagoval.  Zaregistroval som raz, že jeden starší kolega, cestou z obeda, mi vyslovil podporu, že veda má byť mimo politiky. A to je asi všetko. Moje podnety akademickým orgánom boli zamietnuté. Asi teraz si už len povzdychnem, že zabojoval som statočne, no nevyšlo. Možno sa ešte nájde nejaký kolega, ktorý sa ozve proti bojkotu vedeckej spolupráce s Ruskou federáciou, najmä ak sa mu narušili jeho pracovné plány.

Z univerzitného prostredia na Západe k nám prichádzajú rôzne „chuťovky“ v podobe „kultúry vymazávania“ nepohodlných myšlienok, ľudí, všetkého, čo nie je ideologicky správne…Profesorom rušia prednášky, sú vyhadzovaní za politicky nekorektné názory…Otázka, myslená napoly humorne a napoly vážne – čo myslíte, koľko si na univerzite nechajú vás? Otvorene lobujete za spoluprácu s Ruskom, verejne sa k téme vyjadrujete. Javíte sa mi ako horúci adept (úsmev).

Zachytil som v konzervatívnych médiach pojem „cancel culture” o rušení istých nepohodlných myšlienok. Treba pritom zmieniť, že kým jedna skupina producentov obsahu (spravodajského, kultúrneho) ho zakazuje, iná skupina producentov, nazvime ju alternatívna, tento „zakázaný” obsah produkuje a šíri. Ak je ekonomické prostredie dobre nastavené, je to priestor na súťaž producentov hlavného prúdu a tých alternatívnych, pričom o úspešnosti rozhodujú „konzumenti” obsahu. Žiaľ, často býva štátom platený (nazývaný aj verejnoprávny) producent, ktorý v línii vládnej ideológie ruší nepohodlných oponentov. Zaujímavé, že ste už tretia osoba, ktorá mi pripomína, že za moju „politickú činnosť” ma môžu  z univerzity  „vyliať”. No pokladám sa za dostatočne flexibilného, aby som sa uplatnil inde.

V Rusku máte svojich doktorandov, cestovať za nimi však nemôžete…Čo plánujete ďalej?

Nuž, budem na univerzite robiť, pokiaľ ma z nej nevyhodia (úsmev). Budem učiť a robiť vedu aj s Rusmi, pokiaľ sa bude dať. Verím, že nikomu nezakážu s nimi dištančne spolupracovať. Na tému si zľahka zaveršujem: „Na Rusko hľadím túžobne, chcem tam ísť, šéfka, služobne. Do Moskvy chcem pofrčať, a za vedu zakričať.” Prípadne, v tvrdšej, „ metalovej” verzii básničky by  posledný verš bol  „za pabedu zakričať.” Na záver si v rámci žartovania dovolím adaptovať ukrajinský pozdrav pre vedecký stav: „Sláva vede !” A odpoveď: „Vedcom sláva !”  Prípadne učiteľ by mohol pozdraviť študentov na začiatku hodiny: „Sláva vzdelávaniu!“ A študenti by zborovo zahučali : „Učiteľom sláva!”  Bez vztýčenej pravice, pravdaže (úsmev).

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:03

Európska únia pohrozila Srbsku a Kosovu, že ak nezabránia opakovaniu násilností, ktoré boli po sporných voľbách miestnych starostov namierené proti medzinárodným mierovým jednotkám, zavedie voči nim trestné opatrenia. Ak sa napätie nepodarí zmierniť, bude to mať negatívne dôsledky,” uviedla EÚ vo svojom sobotňajšom vyhlásení.

19:30

Bombová hrozba, pre ktorú v sobotu popoludní evakuovali obchodné centrum (OC) Optima na Moldavskej ceste v Košiciach, sa nepotvrdila. Pyrotechnici žiadne výbušné zariadenie nenašli.

19:15

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo svojom inauguračnom prejave v sobotu prisľúbil posilniť reputáciu Turecka vo svete, ako aj prijatie novej, inkluzívnej tureckej ústavy a zlepšenie stavu ekonomiky. Na slávnostnom inauguračnom ceremoniáli v prezidentskom paláci v Ankare sa zúčastnili predstavitelia takmer 80 krajín i generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

18:27

Nemecký minister obrany Boris Pistorius v sobotu vyzval Čínu, aby prestala s náborom bývalých nemeckých vojenských pilotov pre výcvik vlastných síl. “Nastolil som otázku pilotov nemeckého letectva, ktorí boli zjavne najatí na výcvik (čínskych) pilotov,” povedal prítomným novinárom Pistorius po stretnutí so svojím čínskym kolegom Li Šang-funom na každoročnej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii v Singapure známej pod názvom Dialóg Šangri-La.

17:40

Pápež František v sobotu vyjadril zármutok nad tragickou zrážkou vlakov v Indii, ktorá si vyžiadala najmenej 288 obetí na životoch a vyše 900 zranených. Pápež uviedol, že ho “hlboko zarmútila obrovská strata životov” spôsobená piatkovou zrážkou troch vlakov vo východoindickom štáte Urísa. Ide o najsmrteľnejšiu vlakovú nehodu v Indii za vyše 20 rokov.

17:00

Turecko vyšle do severného Kosova vojenský prápor, aby tam na žiadosť NATO pomohlo zastaviť násilné nepokoje, oznámilo v sobotu turecké ministerstvo obrany. Žiadosť Turecku zaslalo veliteľstvo spoločných síl NATO v Neapole, uvádza turecký rezort v príspevku na sociálnej sieti Twitter. Dodáva, že prápor sa pripojí ako záložná jednotka k mierovej misii Aliancie známej ako KFOR.

16:10

Lesný požiar, ktorý vypukol v stredu na bývalom vojenskom cvičisku v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko, ešte aj v sobotu vzdoroval snahám hasičov o jeho skrotenie. Zdvíhajúci sa vietor zhoršil situáciu v lesoch pri obci Jüterbog, nachádzajúcej sa približne 60 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Berlín, uviedli úrady.

15:35

Staronový turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zložil v sobotu v Ankare prísahu na svoje ďalšie funkčné obdobie. Erdogan v parlamente pri skladaní prísahy za potlesku zákonodarcov z jeho vládnuceho bloku povedal, že bude dodržiavať hodnoty sekulárnej republiky a presadzovať dodržiavanie ľudských práv. Opoziční poslanci sa počas skladania prezidentskej prísahy nepostavili.

15:11

Traja izraelskí vojaci prišli v sobotu o život pri streľbe blízko hraníc s Egyptom. Izraelská armáda zároveň oznámila, že jej vojaci “útočníka” zastrelili. Ďalšieho vojaka previezli s ľahkými zraneniami do nemocnice.

14:35

Indonézsky minister obrany Prabowo Subianto predstavil v sobotu na obrannom summite v Singapure plán na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý však niektorí účastníci summitu skritizovali. “Vyzývam Rusko a Ukrajinu, aby okamžite zastavili boje,” uviedol Subianto. Dodal, že viac ako 15-mesačný konflikt mal vážny dopad na ekonomiku ázijských krajín a dodávky potravín.

14:20

Ukrajinskí teroristi, ktorí minulý týždeň prenikli do Belgorodskej oblasti v RF, boli vyzbrojení západnou technikou – obrnenými vozidlami z USA a Poľska, ručnými zbraňami z Českej republiky a Belgicka a západným granátometom AT-4, uviedol Washington Post.

13:58

Niekoľko ľudí utrpelo v piatok večer v nemeckom meste Lipsko zranenia počas potýčok, ktoré vypukli medzi prívržencami krajnej ľavice a políciou. Podľa miestnej polície sa na akcii zúčastnili stovky ľudí, ktorí protestovali proti uväzneniu štyroch ľavicových extrémistov.

13:15

Vatikán v sobotu potvrdil, že pápež František koncom leta navštívi Mongolsko. Cesta 86-ročného pápeža sa uskutoční od 31. augusta do 4. septembra, potvrdil šéf vatikánskej tlačovej služby Matteo Bruni. Pôjde o prvú návštevu hlavy katolíckej cirkvi v ázijskej krajine s budhistickou väčšinou medzi Ruskom a Čínou.

12:36

Na štyri vzrástol počet obetí piatkovej vojenskej činnosti na území ruskej Belgorodskej oblasti ležiacej pri hraniciach s Ukrajinou. Príčina úmrtia obetí ostáva nejasná.

11:58

Zelení ako tretia najsilnejšia strana v nemeckom parlamente a súčasť vládnej koalície požadujú zvýšiť poplatky pre lety súkromných prúdových lietadiel, aby sa primeranou mierou podieľali na kompenzácii škodlivých emisií CO2.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

SHMÚ varuje pred nočným mrazom, ktorý môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu

0 icon

Bratislava 3. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na viacerých miestach stredného a východného Slovenska bude v noci platiť výstraha prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období. Trvať má v nedeľu (4. 6.) od 2.00 do 7.00 h. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe Výstraha sa týka viacerých…

Schmiedlová postúpila už do osemfinále dvojhry, čaká ju Gauffová

0 icon

Paríž 3. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prvýkrát v kariére prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji. V 3. kole Roland Garros zdolala americkú kvalifikantku Kaylu Dayovú hladko 6:1, 6:3. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi v pondelok proti šiestej nasadenej vlaňajšej finalistke…

Pentagon prezradil, že platí za internet Starlink Elona Muska na Ukrajine

0 icon

Kyjev 3. júna 2023 (HSP/washingtonpost/Foto:wikimedia)   Miliardár a majiteľ spoločností SpaceX a Twitter už pred niekoľkými mesiacmi pohrozil, že darovanú službu preruší, pričom uviedol, že náklady by mala hradiť vláda USA, informuje The Washimgton Post Pentagón vo štvrtok oznámil, že podpísal zmluvu o poskytovaní satelitnej internetovej služby Starlink spoločnosti SpaceX…

MV a Úrad vlády v platených príspevkoch sľubujú transparentné voľby. Ľudia im nič nedarovali

0 icon

Bratislava 3. júna 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Štátne úrady sa rozhodli zverejniť reklamy na sociálnych sieťach ubezpečujúce Slovákov, že septembrové voľby do Národnej rady prebehnú bez problémov a férovo. Hashtag #TransparentneVolby2023 Viacero opozičných politikov v posledných týždňoch vyslovilo obavy, že voľby do parlamentu by mohli byť sfalšované. Politici zo strán Smer-SSD,…

Ukrajinské diverzné skupiny, ktoré vtrhli na územie Belgorodskej oblasti, použili západné zbrane aj od našich susedov

0 icon

Kyjev 3. júna 2023 (HSP/Foto-Screenshot)   Nedávne boje na území Ruskej federácie, ktoré podľa vyhlásení ruskej strany vykonali teroristi so západnými zbraňami, boli naozaj realizované technikou z USA, Poľska, Česka či Belgicka. Informoval o tom denník Washington Post. Konkrétne boli použité štyri taktické vozidlá MRAP, ktoré Ukrajine poskytli USA a…

Saudská Arábia rozširuje spracovanie lítia na dodávky pre BMW

0 icon

Rijád 3. júna 2023 (HSP/ft/Foto:Pixabay)   Plánuje sa druhé zariadenie, keďže dodávateľské reťazce batérií pre elektrické vozidlá sa začínajú rozvíjať mimo Číny, informuje Financial Times Saudská Arábia plánuje výstavbu druhého zariadenia na spracovanie lítia, keďže zintenzívňuje úsilie o spoluprácu so západnými partnermi pri rozvoji svojho dodávateľského reťazca batérií. Zariadenie, ktoré…

Po odchode Luciaka na ÚV bude poslancom Antal, vstúpi do klubu SaS

0 icon

Bratislava 3. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Po odchode doterajšieho poslanca Národnej rady (NR) SR Michala Luciaka (SaS) na post vedúceho Úradu vlády (ÚV) SR sa do parlamentu vracia Marek Antal. Obaja pôvodne kandidovali za stranu Za ľudí. Antal bude pôsobiť v poslaneckom klube SaS. Pre TASR to uviedol hovorca…

Europoslanci Smeru nepodporujú ďalšie zbrane pre Ukrajinu a volajú po mierovom riešení

0 icon

Bratislava 3. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Libkos)   Opozičná strana Smer-SSD vo vyhlásení pre médiá konštatuje, že po tom, čo už viac ako rok posielajú členské štáty zbrane na Ukrajinu, prišlo sa na to, že nám zbrane na vlastnú obranu v EÚ chýbajú a Ukrajina zároveň stále žiada ďalšie a ďalšie zbrane…

Dron riadený umelou inteligenciou mal v simulácii zabiť operátora. Letectvo USA reaguje

0 icon

Washington 3. júna 2023 (HSP/Foto:Telegram)   Americké letectvo poprelo, že dron ovládaný umelou inteligenciou sa počas simulačného testu, ktorý uskutočnila americká armáda, rozhodol zabiť operátora, aby nenarušil misiu, uvádza denník The Guardian. Nedávno magazín Insider s odvolaním sa na plukovníka amerického letectva Tuckera Hamiltona napísal, že dron využívajúci umelú inteligenciu…

Uhrík: Ďalšia zbytočná eskalácia

0 icon

Bratislava 2. júna 2023 (HSP/Foto: Twitter)   Milan Uhrík (Republika) včera informoval na sociálnej sieti o tom, čo práve schválil Európsky parlament. Európska únia odhlasovala pol miliardy eur na muníciu typu zem-zem pre Ukrajinu   Peniaze sú určené najmä na výrobu delostreleckej munície a riadených striel. Podľa Uhríka za uznesenia…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Viktória Hellenbart

Hovoriť pravdu je kľúčom k získaniu dôvery a dôvera je základom úspešného vládnutia

0icon

Medzi blogerov v Hlavných správach som sa zaradila článkom "Homo homini lupus", v ktorom okrem iného poukazujem na dôsledky zneužívania rôznych káuz politikmi v predvolebnom boji a to na pozadí konkrétnej kauzy známej ako "Čistý deň". Dňa 25.5.2023 zorganizovala strana Smer SSD tlačovú besedu, v ktorej sa Robert Fico, Tibor…

Gustáv Murín

Ako funguje "Double standard" v prípade únosu detí na Ukrajine

0icon

Na Západe je známy aj výraz „double standard“, kedy určité kritériá sú na jedných aplikované, na iných nie. A dobre vedia, čo to znamená. Vo Vietname Američania najskôr barbarským bombardovaním civilných cieľov narobili tisíce sirôt a potom ich asi 3 300 odviezli z Vietnamu, z čoho boli aj súdy s

Ivan Štubňa

Vojna na Ukrajine je vojnou amerického Deep State na ochranu podriadeného ukrajinského Deep State - biolaboratóriá

0icon

Oranžová revolúcia na Ukrajine v roku 2004 naštartovala „vpád“ amerických záujmov na Ukrajinu. Vo februári 2014 spú&sca

Peter Kohút

Vlastenecký blok – ďalšie spájanie vlastencov s cieľom záchrany Slovenska a obnovy jeho suverenity

0icon

Blížiace sa voľby sa stanú pre Slovensko zlomové. Ak v nich zvíťazia liberálno-progresívne sily, bude to pre Slovensko znamenať koniec jeho existencie. Zločinná mocenská garnitúra na čele s prezidentkou, ktorá doteraz devastovala Slovensko, ho priviedla na pokraj kolapsu. Hospodársky ho ochromila a enormne zadlž

Marek Brna

Sloboda a demokracia v praxi

0icon

Máme tu slobodu a demokraciu. A tak si môžeme slobodne vyjadrovať svoje názory a presvedčenia. Ľudia nie sú hlúpi. Tušia, že v televízii ide len propaganda. Že všetko je presne naopak. Tak, ako aj za socializmu nás v televízii neustále presviedčali o zaručene sa blížiacich svetlých zajtrajškoch, hoci v obchodoch…

Vášeň v Tebe

Prekvapivá správa z Veľkej Británie. Toto je rana pre vojvodkyňu Kate. "Má zlomené srdce"

0 icon

4.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:instagram.com/princeandprincessofwales). Vojvodkyňa Kate prežíva osobnú drámu. Podľa britských médií manželka princa Williama nemôže mať viac detí. „Má zlomené srdce. Je matkou a vždy chcela mať veľa detí,“ píše bulvár. Prekvapivá pravda vyšla najavo.

Zvieratko za vysvedčenie? Dobrý nápad alebo chyba?

0 icon

3.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:pixabay.com/Pexels). Blíži sa ten čas, keď sa školské triedy vyprázdnia, brána sa zatvorí a študáci si budú užívať (ne)zaslúžené dva mesiace a nejaký ten deň voľna k tomu. Mnoho rodičov motivuje svoje ratolesti k dobrým výsledkom na koncoročnom vysvedčení práve prísľubom zvieratka. Aktivisti za slobodu zvierat nás zas varujú,…

Ako odhalíte manipulátora? Zistite jeho slabiny a začnite sa brániť

0 icon

3.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/Yomare). Notorické klamstvá, vyvolávanie pocitu viny, selektívne prejavy náklonnosti, neustála kritika - to sú len niektoré príklady manipulácie, ktorú môžu používať skúsení manipulátori. Sú to nestáli, cieľavedomí jedinci, ktorí sa snažia ovládať druhých rôznymi, často nezjavnými metódami. Takmer každý prišiel do kontaktu s manipulátorom…

Zabudnite na chemický čistič skla. Zmiešajte jednu zložku s vodou. Vaše okná sa budú lesknúť a budú bez šmúh

0 icon

3.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/Khaligo). Ak chcete, aby vaše okná žiarili čistotou, zabudnite na výrobky z drogérie. Na umývanie okien použite prísady, ktoré máte doma. Vďaka nim budú vaše okná hneď žiariť a vy sa vyhnete zbytočnému drhnutiu. Umývanie okien a zrkadiel je úloha, ktorá mnohým ľuďom nedá…

Mali to byť vysnívané medové týždne. Prerušila ju záhadná smrť ženy

0 icon

3.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:pixabay.com/ymon). Michaela Harteová zomrela na cestách len tri týždne po svadbe. Ženu pochovali v jej svadobných šatách. Páchatelia vraždy sú dodnes neznámi. Foto:pixaba

Armádny Magazín

Nostradamus zahraničných vecí: "čaká nás najhoršia pozemná bitka od druhej svetovej vojny"

0 icon

Nemecko, 3.jún 2023 (AM) – "Pravdepodobne stojíme v predvečer najhoršej pozemnej bitky od druhej svetovej vojny," povedal 25. mája bývalý nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel. Hrozí, že konfrontácia sa stane veľmi rozsiahlou, pričom na ukrajinskej strane bude 30 000 až 40 000 mužov proti približne rovnakému počtu ruských vojakov. Zabrániť…

USA prostredníctvom Poliakov a pobaltských štátov provokujú Rusko k veľkej vojne

0 icon

USA,3.jún 2023 (AM) –  Tallinn je Revel, Liepaja je Libava, Daugavpils je Dvinsk... Kaunas môže vrátiť názov Kovno, Klaipeda - Memel, maličké litovské okresné centrum Zarasai na hranici s Lotyšskom - Novo-Alexandrovsk. Pre Vilnius existujú alternatívy: buď Vilna ako za čias ruského impéria, alebo Wilno ako v rokoch 1920-1939 v "poľskom…

Imaginárna demokracia Európanov už otvorene slúži vojenskému konfliktu na Ukrajine

0 icon

Irán, 3.jún 2023 (AM) –  "V týchto dňoch vrcholí konfrontácia medzi členmi EÚ o pravdepodobných hraniciach vojenskej podpory Ukrajine v jej konflikte s Ruskom. Jedným z členských štátov EÚ a NATO, ktorý dlhodobo kritizuje politiku starších členov Severoatlantickej zmluvy v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, je

"Nepotopiteľné lietadlové lode" Spojených štátov sa obávajú Severnej flotily Ruska

0 icon

Rusko, 3.jún 2023 (AM) –Rusko môže mať ťažkosti s vedením špeciálnej operácie na Ukrajine, ale zostáva obrovskou arktickou veľmocou. A klimatické zmeny otvárajú nové námorné cesty pre obchod a... problémy pre NATO. Keď sa polárny ľad topí, arktický štát má v úmysle posilniť zónu svojho vplyvu. Čína má navyše ambície vytvoriť…

Sýrska facka a iracký dinár

0 icon

Sýria, 3.jún 2023 (AM) –  Sýrsky front, ktorý ustúpil na perifériu pozornosti, oddeľujúc Anglosasov od západnej Ázie a vznikajúceho východného centra svetového vplyvu, vstúpil do fázy rokovaní. Objektívne to znamená ďalšiu porážku americkej zahraničnej politiky tam, kde na ňu bol Washington najmenej pripravený.   V máji iránsky prezident Ibrahim Raisi dal…

TopDesať

Ak začnete pravidelne plávať, udejú sa tieto pozitívne zmeny

0 icon

Začať pravidelne plávať môže takmer každý z nás. Plávanie vám pomôže nielen fyzicky ale aj psychicky. Poďme sa spoločne pozrieť na pozitívne zmeny, ktoré sa v našich životoch udejú vďaka pravidelnému plávaniu.  Plávanie je nenáročná a efektívna tréningová metóda, z ktorej môže mať úžitok každý bez akýchkoľvek problémov. Odborníci naznačujú,…

Fotografie svadobných outfitov starých rodičov, ktoré vyžarujú krásu

0 icon

Fotografie sú záznamom minulosti, ktoré nám umožňujú nahliadnuť do predošlých generácií a objavovať krásu a štýl ich svadobných dní. V tejto zaujímavej zbierke 21 historických fotografií sa zamierime na svadobné outfity starých rodičov, ktoré nám s láskou pripomínajú ich výnimočné momenty radosti a slávnosti. Tieto snímky nám prinášajú jedinečný pohľad na…

Cestovanie je zábava: To najlepšie z ciest zachytené na fotoaparát!

0 icon

Na cestách sa často stretávame s nevyspytateľnými situáciami, ktoré nám dokážu vykúzliť úsmev a priniesť nám nádherné spomienky. Cestovanie môže byť poriadne zábavné! V dnešnom článku uvidíte, ako cestovanie dokáže priniesť okamihy, kedy sa nemôžete dočkať, čo sa stane ďalej. Sme presvedčení, že tieto úsmevné situácie na cestách vám pripomenú, že neexistuje…

Smiech cez slzy: Zábavné zlyhania na staveniskách

0 icon

Zažili ste už niekedy zábavu v práci? Títo ľudia na internete zdieľali svoje úlovky z prostredia stavebníctva. Zlyhania na staveniskách sú dookola omieľanou témou, tieto sú však trocha špeciálne. Dokážu vás rozosmiať cez slzy. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko nezabudnuteľných okamihov, keď robotníci na stavbách zažili trochu smiechu cez slzy.…

9 vlastností, ktoré zdedíme iba od jedného z rodičov

0 icon

Každý z nás má jedinečnú kombináciu génov a vlastností, ktoré nám dávajú naši rodičia. Vďaka dedičnosti získavame nie len fyzické atribúty, ale aj osobnostné charakteristiky, ktoré nás robia tým, kým sme. V tomto článku sa zameriavame na zaujímavý fenomén dedičnosti, konkrétne na vlastnosti, ktoré zdedíme jednotlivo od jedného rodiča. Premýšľali ste…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali