Bývalá prokurátorka Haagského tribunálu a jej vyjadrenie o používaní ochudobneného uránu zo strany NATO

Belehrad 28. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP)

 

V roku 2001 Carla Del Ponte, vtedajšia hlavná  prokurátorka Medzinárodného trestného tribunálu Haagskeho tribunálu pre bývalú Juhosláviu, označila použitie zbraní s ochudobneným uránom zo strany NATO za „vojnový zločin”. Odvtedy sa hovorí o takzvanom „balkánskom syndróme“ – súbore chorôb,  ako sú Hodgkinove lymfómy a iné formy rakoviny. Teraz, keď ich Veľká Británia zvažuje posielať na Ukrajinu, náhle sa stávajú „neškodnými“

Bývalá prokurátorka trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu Carla del Ponte
Na snímke bývalá prokurátorka trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu Carla del Ponte

Správa OSN, uverejnená minulý rok, dôrazne varovala pred používaním ochudobneného uránu vo vojne na Ukrajine pre jeho možné následky: „Ochudobnený urán a toxické látky v bežných výbušninách môžu spôsobiť podráždenie pokožky, zlyhanie obličiek a zvýšiť riziko rakoviny. Chemická toxicita ochudobneného uránu sa považuje za hlavný problém ako možný vplyv jeho rádioaktivity.“

„Spojené kráľovstvo spolu s letkou ťažkých bojových tankov Challenger 2 pošle aj pancierové granáty obsahujúce ochudobnený urán“, oznámila grófka Annabel Goldiová, námestníčka ministra obrany vo vláde Rishiho Sunaka. Oznámenie bolo urobené  20. marca počas vypočutia v nevolenej Snemovni lordov, čo v miestnych médiách prešlo potichu, až kým ho nasledujúci deň  nespustili ukrajinské noviny. V reakcii na obavy niektorých poslancov, prítomných v rokovacej sále, sa Annabel Goldie pokúsila bagatelizovať rozsah správ: „Spolu s letkou pošleme aj súvisiacu muníciu vrátane pancierových granátov, ktoré obsahujú ochudobnený urán, pretože sú vysoko účinné pri neutralizácii moderných ruských tankov a obrnených vozidiel.” Pani barónka však „zabudla“  povedať aj druhú časť pravdy, že dopad guliek spôsobuje šírenie mikročastíc uránu, ktoré, hoci sú „vyčerpané”, naďalej emitujú žiarenie na úkor okolitých ľudí a území.

Keďže ide o zbrane s rádioaktívnymi účinkami nielen na ľudí, ale aj ohrozením životného prostredia, nepatria do kategórií konvenčných zbraní, ale skôr do šedej zóny: neexistuje žiadna oficiálna zmluva ani medzinárodné zákony, zakazujúce zbrane s ochudobneným uránom, ale ich použitie možno považovať za vojnový zločin práve kvôli rádioaktívnym účinkom a pretrvávaniu účinnosti týchto zbraní v životnom prostredí.

Teraz, keď Spojené kráľovstvo oznámilo, že bude dodávať Ukrajine granáty s ochudobneným uránom, masmédiá namiesto toho, aby toto rozhodnutie odsúdili, sa prepožičali na zakrytie uvedených zdravotných rizík a podporujú zaslanie tejto vysoko výnosnej pancierovej protitankovej munície na Ukrajinu spôsobom, ktorý George Orwell  v ikonickom diele 1984 ako temnom varovnom príbehu  o nebezpečenstvách totality, vládneho dohľadu a cenzúry nazval dodnes zaužívaným slovom doublethink – dvojité myslenie, čo predstavuje „vedieť a nevedieť, byť si vedomý pravdivosti  vykonštruovaných lží, ale tieto pravdy ohýbať tak, ako sa páčia systému a obom naraz veriť.“ Orwelovské dvojité myslenie sa takto fakticky v nezmenenej forme prorocky prenieslo do našej súčasnosti štyrmi príkladmi doublethinku, ktoré  v jeho klasickom románe 1984 zahŕňajú slogany: Vojna je mier – motto súkromnej spoločnosti Svetového obchodného fóra v Davose,  Sloboda je otroctvo, Nevedomosť je sila a 2 + 2 = 5).

 

Čo je obohatený urán a nebezpečenstvo jeho použitia

Obohatený urán sa používa ako palivo v jadrových elektrárňach. Jeho zvyšok, nazývaný ochudobnený urán, sa používa v civilnom aj vojenskom prostredí. Dôvodom sú nízke náklady na urán, jeho vysoká hustota a ľah. Vzhľadom na nadmerné používanie ochudobneného uránu vo svete sa vynára otázka, či ide o netoxický alebo potenciálne nebezpečný materiál. Prvý, kto sa toho obával, bol kňaz Jean-Marie Benjamin, ktorý bol svedkom zverstiev, ktoré utrpelo iracké obyvateľstvo vo vojne.

Zbrane, obsahujúce ochudobnený urán, majú v skutočnosti rádioaktívne účinky a vysokú odolnosť voči životnému prostrediu. Z toho dôvodu nemôžu byť kategorizované ako konvenčné zbrane, pretože porušujú článok 23 Haagskeho dohovoru z roku 1899 a Newyorský dohovor z roku 1976.

Ochudobnený urán nie je vo svojej pôvodnej forme nijako zvlášť nebezpečný, keď sa však v dôsledku jeho použitia vznieti, fragmentuje sa na malé, prašné a potencionálne toxické častice. Tieto častice sa šíria vzduchom s extrémnou ľahkosťou. Ohrozuje tak veľmi vysoký počet ľudí. Ochudobnený urán je v skutočnosti vysoko   t o x i c k ý, ak je vdýchnutý, požitý alebo ak príde do priameho kontaktu s ranami, napr. v prípade projektilu s ochudobneným uránom. Hlavným nebezpečenstvom kontaminácie je jeho inhalácia. Prach je veľmi jemný a ovplyvňuje pľúcne alveoly vo veľmi krátkom čase.

Rádioaktivita ochudobneného uránu je na druhej strane definovaná ako nízkoúrovňová. V skutočnosti má obohatený rádioaktívny urán oveľa vyšší potenciál rádioaktivity.

Potenciálne škody spôsobené vystaveniu ochudobnenému uránu sa v každom prípade a bez ohľadu na jeho rádioaktivitu týkajú obličiek, pankreasu, žalúdka a čriev.

Zistila sa priama príčinná súvislosť medzi vystavením sa  ochudobnemému uránu a rakovinou. Dlhodobé nebezpečenstvo však zatiaľ nemá dostačujúce dôkazy. Ako priame choroby z ochudobneného uránu zostávajú Dodgkinov lymfóm a leukémia.

 

Balkánsky syndróm

Ochudobnený urán sa používal v mnohých vojnových zónach najmä na Balkáne, v Afganistane a Iraku. Vďaka svojim zápalným vlastnostiam a vysokej hustote našiel široké využitie pi výrobe projektilov s ochudobneným uránom a munície  zariadení rôzneho druhu. Z toho dôvodu sa vojaci, zapojení do vojny v Perzskom zálive a na Balkán, ako aj medzinárodných vojenských misií, nakazili chorobami a patogénmi, súvisiacimi s vystavením účinkom ochudobnenému uránu.

Prvý debut zbraní s ochudobneným uránom na bojisku sa datuje do prvej vojny v Perzskom zálive, kde ho používala americká armáda, ktorá sa od šesťdesiatych rokov zaujímala o jeho použitie . Následne sa vo veľkom meradle používal v Iraku, Afganistane a na Balkáne, kde potenciálne spôsobili dlhý zoznam chorôb, väčšinou spojených s rôznymi formami rakoviny. Hoci vo vedeckej komunite neexistuje konsenzus o toxicite ochudobneného uránu, v týchto prípadoch bol pozorovaný nezvyčajne vysoký počet vojakov, ktorí po návrate z vojny ochoreli na „záhadnú” chorobu. Ale nielen to: ako ukázal článok z roku 2013, uverejnený v The Lancet, v Iraku bol po vojnách v rokoch 1991 a 2003 hlásený významný nárast pôrodov s malformáciami.

 

Ochudobnený urán vo vojne v Perzskom zálive (1990-1991)

Počas vojny v Perzskom zálive explodovalo 300 ton IU zo zbraní útočných lietadiel, z ktorých každá škrupina obsahovala 272 gramov.Vo veľmi technickom a podrobnom spise  taliansky Peacelink píše: „Keď penetrátor uránu dopadne na cieľ alebo keď sa vznieti tank s pancierovaním uránu alebo muníciou USA, časť ochudobneného uránu zhorí a oxiduje na malé častice. Prenikače ochudobneného uránu, ktoré nezasiahnu cieľ, môžu zostať na zemi, kde zotrvávajú (sú tzv. pochované) alebo zostávajú ponorené vo vode.

Testy americkej armády ukázali, že keď penetrátor ochudobneného uránu zasiahne cieľ, 20 až 70 percent penetrátora zhorí a oxiduje na malé častice. To znamená, že po náraze penetrátora ochudobneného uránu s priemerom 120 mm na obrnený cieľ sa uvoľní 2 až 7 libier (0,9 – 3 kg) vysoko toxického rádioaktívneho uránového prášku.”

 

Ochudobnený urán v Kosove (1998-1999)

Na Balkáne sa odhaduje, že do pôdy bývalej Juhoslávie bolo vyhodených 30 000 ton ochudobneného uránu, ale zatiaľ čo americkí vojaci vedeli o škodách, ktoré by vyplynuli z expozície a boli vybavení ochranným odevom, Paecelink píše: „Naši talianski vojaci neboli informovaní o nebezpečenstvách a nosili látkové tričká a nohavice.  Najnovšia príručka výcviku amerických vojakov odporúča vojakom, aby dodržiavali vzdialenosť najmenej 100 metrov od budov, zasiahnutých strelami s plochou dráhou letu a nepribližovali sa, pokiaľ nie sú nechránení. Dôsledky nedostatočnej ochrany našich vojakov sú tu stále pre všetkých, alebo aspoň pre tých, ktorí závažnosť tohto problému chcú vidieť.

Dr. Domenico Leggiero, bývalý taliansky vojnový pilot a zakladajúci člen Vojenského observatória, výboru na štúdium, výskum a identifikáciu možných riešení problémov, týkajúcich sa ochrany a uznávania práv personálu ozbrojených síl, senátorov ionformoval o súčasných podmienkach obetí ochudobneného uránu, ich rodinách, utrpení, spôsobenom smrťou mladých vojakov, mlčaní inštitúcií a médií. Žiadal, aby boli podniknuté kroky na rýchle zriadenie vyšetrovacieho výboru pre tento hrozný príbeh a katastrofu.

Predseda Senátu Marini schváli existenciu komisie v novembri 2006, aby bolo ukončené trápenie mnohých rodín obetí, ktoré mesiace a mesiace trpeli vážnym zneužívaním mlčania: mladých ľudí, často na konci života zabudnutých Komisiou ministerstva obrany, opustených štátom.

OSN aj talianski armádni velitelia a vodcovia štátu si boli vedomí rozsiahleho používania ochudobneného uránu v misiách v B o s n e  medzi rokmi 1994 a 1995. Nikto však k tomu nikdy nezaujal stanovisko.

Zdá sa, že „balkánsky syndróm“ je spôsobený rádioaktivitou projektilov s ochudobneným uránom zmiešanou s toxicitou, ktorú predstavujú častice vznikajúce pri výbuchoch. Tieto mikročastice sú nebezpečné, ak sú vdýchnuté, pretože spôsobujú zápal, ktorý z dlhodobého hľadiska vedie k tvorbe nádorov a rôznych patológií, viac či menej závažných.

 

Šetrenie účinkov ochudobneného uránu na zdravie v Taliansku

Taliansko Ministerskou vyhláškou, uverejnenou v úradnom vestníku 27. augusta 2004, ustanovilo vykonávanie monitorovacieho programu na zisťovanie ochudobneného uránu a arzénu v potravinách z Bosny a Hercegoviny a takisto na prítomnosť ochudobneného uránu v Kosove.

Cieľom talianskych orgánov  bolo okrem iného aj identifikovať zodpovedné osoby, ak existujú a zistiť príčinnú súvislosť medzi vystavením ochudobnenému uránu a ochoreniami ako sú lymfómy a leukémia. Taliansky Vyšší inštitút zdravia vysvetľuje: „Rádioaktivita ochudobneného uránu sa síce považuje za „nízkoúrovňovú”, v podstate porovnateľnú s prirodzenou úrovňou žiarenia pozadia, ale jej nebezpečnosť nezávisí výlučne od toho. Expozícia tohoto materiálu môže vo všeobecnosti spôsobiť poškodenie obličiek, pankreasu, žalúdka alebo čriev, ako aj vykazovať karcinogénne a teratogénne účinky. Najväčšie riziko nastáva, keď je práškový materiál vdýchnutý alebo zavedený do tela prostredníctvom potravy alebo vody, ale jeho toxicita sa prejavuje aj v prípade kontaktu s telom cez rany“. Choroby, vyvinuté vojakmi počas vyššie uvedených vojen, boli pomenované syndrómom vojny v Perzskom zálive a balkánskym syndrómom.

Po návrate z medzinárodných mierových misií v Iraku, Bosne, Kosove, Somálsku a Afganistane ochorelo na onkologické ochorenia množstvo talianskych vojakov. Národná asociácia obetí ochudobneného uránu (ANVUI) poukazuje na to, že medzi postihnutými vojakmi prišlo o život niekoľko stoviek. Štyri parlamentné výbory vyšetrovali záležitosť a bolo vynesených 250 rozsudkov proti ministerstvu obrany, ale boj o rodiny obetí sa ešte neskončil, pretože používanie granátov s ochudobneným uránom pokračuje, čoho jasným dôkazom je aj zaslanie týchto zbraní Veľkou Britániou na Ukrajinu, ktorej režim to prijíma bez ohľadu na následky svojho obyvateľstva a zničenie životného prostredia do takej miery, že produkty, spracované napr. z obilia za kontaminovanej pôdy budú konzumovať spolu s Ukrajincami aj obyvatelia štátov, kam budú ich produkty dodávané. Veľká Británia je štátom, ktorý sa svojim cynickým prístupom nielen v zabránení rokovania o mieri, ale aj dodávkami zbraní s ochudobneným uránom podpisuje pod tragédiu ukrajinského národa z bezpečnej vzdialenosti 2 100  Westminsterského paláca od územia, ktoré sa chystá priamo ohroziť. Ukrajinská vláda by z dôvodu ochrany bezpečnosti štátu a jeho obyvateľstva mala odmietnuť prísun týchto zbraní na svoje územie, čo však nerobí. Aj my, slovenskí občania  dobre vieme, prečo sú si obidve súčasné vlády také blízke …

Talianske ministerstvo obrany deklarovalo, že nemá v úmysle tento fenomén žiadnym spôsobom podceňovať.

Diskusia o ochudobnenom uráne pokračovala, ktorej neskôr členka Výboru uvádza: „V poslednej dobe sa medzi správami o ochudobnenom uráne zistilo, že na strelnici Quirra na Sardínii, v gigantickom priestore dokonca 12 000 hektárov, armáda roky cvičila so zbraňami rôzneho výkonu a kalibru. Ide o zbrane, medzi ktorými sú aj mnohé zbrane s ochudobneným uránom. Ako dôkaz toho bol v blízkosti sardínskeho mnohouholníka nájdený aj mŕtvy baránok. Prirodzene sa pásol a jedol kontaminovanú trávu. Položme si otázku: Aj naši vojaci sa tiež sklonili k zemi, aby spásli tú trávu? Univerzita, ktorá analyzovala zviera –  Polytechnika v Turíne, zistila stopy ochudobneného uránu v končatinách zvieraťa a zhodou okolností mnohí chorí a zosnulí vojaci v posledných rokoch pôsobili  v tomto polygóne predtým, ako bolo zistené, že boli kontaminovaní.

Ako dôkaz stačil baránok. Členka Výboru k tomu uviedla: „A koľko chorých civilistov žije v blízkosti týchto polygónov alebo tých civilistov, ktorí boli použití na čistenie týchto miest?”

Rímsky súd rozhodol, že smrť mnohých talianskych vojakov na Balkáne nebola spôsobená podávaním infikovaných vakcín, ako účelovo vyhlásili lekári ministerstva obrany, ale výbuchom zbraní s ochudobneným uránom. Vyplýva to z prieskumu výskumných ústavov univerzít v Modene a Reggio Emilia. Podľa týchto vedcov zomrelo viac ako dvesto vojakov a viac ako dvetisíc je chorých, pretože sú obeťami kontaminácie ochudobneným uránom. Súd rozhodol, že ministerstvo obrany musí toto všetko zaplatiť a odškodniť mnohé rodiny, ktoré utrpeli smrťou svojich detí. Aby sme získali predstavu o výške odškodnenia zo strany štátu, stačí povedať, že ten istý súd stanovil, že len pre Andreu Antonacciho, ktorý sa nakazil na Balkáne a zomrel vo svojom dome v Lecce, bola suma, ktorú štát musel rodine zaplatiť, takmer jeden milión eur.

„Nie je teda pravda, že nie je potrebné bojovať proti obvyklým pravidlám štátu. Niekedy, keď na tom trváte, môžete dokonca dosiahnuť spravodlivosť”, uvádza sa vo vyhlásení.

Národné observatórium azbestu (ONA) zistilo u tisícoch talianskych vojakov, ktorí sa vrátili z misií na Balkáne, že boli postihnutí rôznymi chorobami. Najbežnejšie boli Hodgkinove a non-Hodgkinove lymfómy a leukémia. Prezident ONA Ezio Bonanni opakovane odsúdil riziká vystavenia ochudobnenému uránu a pripomenul, že táto látka „spôsobila stovky úmrtí iba na hemolymfopoetické nádory medzi všetkými, ktorí boli zamestnaní v misiách v zahraničí”. V rokoch 1991 až 1995 boli Bosna a Hercegovina a Kosovo zasiahnuté NATO granátmi s ochudobneným uránom.

Rozhodnutie z roku 1999, ktoré vydal Dvor audítorov regiónu Lazio, potvrdilo odvolanie predložené vojakom, ktorý ochorel na rakovinu a ktorému ministerstvo obrany zamietlo žiadosť o privilegovaný dôchodok. Rozhodnutie zdôraznilo koreláciu medzi chorobou a environmentálnymi podmienkami, v ktorých armáda slúžila (Kosovo). Niekoľko forenzných lekárskych správ, vypracovaných na základe poverení súdom, potvrdilo prítomnosť niekoľkých nanočastíc „cudzích biologickému tkanivu” v neoplastických tkanivách vojaka, ktoré jednoznačner svedčia o vystavení kontaminácii životného prostredia. Zo spisu tiež vyplýva, že „všetky potraviny, distribuované do jedálne a do obchodu základne, v ktorej boli žalobcovi podávané, vrátane vody a potravin, ako aj veci na  osobnú hygienu, boli zásobované priamo na mieste”, a preto boli znečistené ochudobneným uránom a jeho mikroprachom. Informácia, ktorá nadobúda ešte väčší význam, ak vezmeme do úvahy, že oblasť Kosova pod ochranou talianskeho kontingentu bola najviac bombardovaná NATO v roku 2013 na takmer 2 000 miestach s celkovým počtom  viac ako 50 000 granátov.

Konečný rozsudok odvolacieho súdu, týkajúceho sa prípadu Andrea Antonacciho, bol vyhlásený v máji 2015 v právnej veci poddôstojníka, ktorý zomrel na rakovinu po svojej misii v Kosove a v ktorom sa výslovne uvádza:    „S jednoznačnou istotou bez akýchkoľvek dôvodných pochybností bola preukázaná príčinná súvislosť medzi vystavením toxickej látke a chorobou.“ Právnik Tartaglia k verdiktu súdu uviedol:  „Súd týmto demonštroval, že vojenskí vodcovia poznajú nebezpečenstvá a neurobili nič, aby im zabránili. A toto je ten rušivý moment – nielen za sumu rekordného odškodnenia, priznaného rodinným príslušníkom talianskeho vojaka, ktorý ochorel a zomrel na nádor, ktorý sa u neho rozbujnel po účasti na  misii v Kosove v rokoch 2002 až 2003, ale aj za dôvody, na základe ktorých bolo ministerstvo obrany odsúdené.

Komisia ukončila svoju prácu vo februári 2018. Záverečná správa uvádza, že „kritické otázky prispeli k zasiatiu úmrtí a chorôb medzi vojenských pracovníkov” a pokračuje: „Nedostatočné pravidlá vojenskej bezpečnosti a ich popieranie ministerstvom privodilo zničujúci výsledok.“

V správe sa takisto uvádza, že „opakované rozsudky všeobecného a správneho súdnictva neustále potvrdzujú existenciu príčinnej súvislosti na právnej úrovni medzi zisteným vystavením ochudobnenému uránu a patológiami hlásenými armádou alebo príbuznými. V prípade uránu bola vedecky potvrdená aj príčinná súvislosť s tubulárnou nefropatiou, pričom v roku 2008 bola schválená tabuľka chorôb z povolania.

V správe Komisie sa takisto uvádza: „Ide aj o prípad vojaka Antonia Attianeseho, obete vážnej patológie, ktorá vznikla po jeho pobyte na územiach, kontaminovaných prítomnosťou ochudobneného uránu v Afganistane. Komisiou bol 15. marca 2017 odsúdený obštrukčný postoj niektorých nadriadených a vážne hrozby, ktorým bol vystavený v priebehu praktík, týkajúcich sa jeho žiadosti o zmenu služby zo zdravotných dôvodov.

Situácia v júli 2020: Talianskych obetí na  rozhraní od 90. rokov, ktorí zomreli, bolo 382 a vojakov, ktorí mali vážne komplikácie rakoviny, je 7 600.

Ministerstvo obrany už obdržalo viac ako 150 rozsudkov na zaplatenie odškodnenia, voči nim sa odvolalo. Vincenzo Riccio, prezident A.N.V.U.I (Národná asociácia obetí ochudobneného uránu) a sám obeť balkánskeho syndrómu, hovorí o všetkých prekážkach, ktoré stále vytvára rezort obrany, aby sa vyhol zaplateniu náhrad škôd, pričom velitelia armády sú často napojení na zástupcov ministerstva.

Otázka ochudobneného uránu  však nie je spojená len s minulosťou, ale stále je ústrednou skutočnosťou. Aj dnes je veľa vojakov, ktorí naďalej ticho ochorejú. Vykonávajú chemoterapiu počas bežných licencií, ale nehlásia to zo strachu zo straty zamestnania a platu. Takto pokračujú aspoň tak dlho, ako môžu. Uránové bomby boli teraz zhodené, prítomnosť chemického prvku v určitých oblastiach sveta je niečo nezvratné a každý, kto prechádza týmito oblasťami, riskuje, že sa týmito chorobami nakazí. Opýtajte sa vojakov, ktorí mali deti s malformáciami alebo ktorí už nie sú sebestační alebo tých, ktorí ochoreli počas stretnutí na strelniciach na Sardínii, či je otázka uránu anachronická alebo nie. Vypočujte si ich odpovede…”

Vidieť hlavy štátov, generálov, veliteľov armády a politikov, tvrdiacich, že všetko je v poriadku, že tam,  kde operovali talianske jednotky, nie je prítomnosť ochudobneného uránu, bol a je nedostatok rešpektu voči nám všetkým. Najmä pre mŕtvych.

Začiatkom júla 2020 odznelo v parlamente vyhlásenie: „Nemôžeme naďalej vystavovať našich vojakov nanočasticiam, ktoré sa uvoľňujú spaľovaním materiálov obsahujúcich túto látku, prítomnú vo výzbroji a ktorej vdychovanie predstavuje nebezpečenstvo pre telo.“

V Taliansku podľa prieskumu Národného observatória azbestu (ONA) bolo asi 8 000 talianskych vojakov, vracajúcich sa z misií na Balkáne, postihnutých rôznymi chorobami.

V rozhodnutí Dvora audítorov regiónu Lazio z roku 2013 sa zdôraznila korelácia medzi chorobou a environmentálnymi podmienkami, v ktorých talianska armáda slúžila.

Novinár Gianluca De Feo, ktorý sa dlhodobo venuje otázkam škodlivosti týchto zbraní na ľudské zdravie, v La Repubblica pripúšťa, že guľky s ochudobneným uránom sú „možno najzvrátenejšou zbraňou, aká bola kedy vynájdená syntézou fyzikálnych vied konvertovaných na prax vojny a obklopených hanebnou aurou ďaleko prevyšujúcou jej účinnosť v boji.“

Dňa 31. decembra 2019 bola v Taliansku z iniciatívy obetí a rodín obetí, ktoré ochoreli v dôsledku vystavenia ochudobnenému uránu, založená A.N.V.U.I. – Národná asociácia obetí ochudobneného uránu.

 

Ochudobnený urán spôsobuje nádory a kontamináciu – teraz ho pošlú na Ukrajinu

Diskusia v rámci medzinárodného spoločenstva o používaní zbraní s ochudobneným uránom sa ešte neskončila, pretože tento typ projektilu nebol definitívne zakázaný. Niekoľko krajín, vrátane Spojeného kráľovstva, naďalej používa tieto „nekonvenčné zbrane”. To znižuje ich vplyv na zdravie a životné prostredie tým, že odôvodňuje výber na základe štúdií, ktoré popierajú priamu súvislosť medzi guľkami a chorobami alebo absenciu reštriktívnych zmlúv v tejto súvislosti. Zároveň sa neberie do úvahy výskum, rozsudky a priame svedectvá, ktoré postupujú opačným smerom. Granáty z ochudobneného uránu masívne používali západné armády v Iraku, Kuvajte, Afganistane a na Balkáne. Tento druh trestného konania patrí do kategórie štyroch medzinárodných trestných činov a  je podrobne vymedzený v článku 8 Rímskeho štatútu.

 

Varovanie pred rádioaktívnou katastrofou na Ukrajine s muníciou, ktorú používa iba NATO

Dňa 24. marca 2023 uskutočnil náčelník jednotiek jadrovej, biologickej a chemickej ochrany ruských ozbrojených síl generálporučík Igor Kirillov brífing o dôsledkoch zásobovania Kyjeva strelivom s ochudobneným uránom zo strany západných krajín, v ktorom vyhlásil:

Dňa 21. marca 2023 námestníčka ministerka obrany Spojeného kráľovstva grófka Annabel Goldie v Snemovni lordov britského parlamentu oznámila, že Británia pošle na Ukrajinu pancierované podkalibrové granáty: „Popri poskytnutí eskadry hlavných bojových tankov Challenger 2 Ukrajine poskytneme muníciu vrátane priebojných nábojov, ktoré obsahujú ochudobnený urán“.

Cynický charakter vyhlásenia námestníčky ministra obrany Spojeného kráľovstva je daný tým, že bolo urobené takmer v predvečer ďalšieho výročia bombardovania Juhoslávie NATO, 24. marca 1999, kedy aliancia začala svoju operáciu tzv. Milosrdný anjel.

Rozkaz na začatie bombardovania koaličných síl vydal generálny tajomník NATO Javier Solana, podľa ktorého išlo o humanitárnu operáciu.

Generálporučík uviedol, že pancierové podkaliberné strelivo používajú len krajiny NATO a pokračoval:

Chcel by som objasniť, čo je pancierové podkaliberné strelivo.

Je to delostrelecká strela s priemerom jadra menším ako je kaliber dela, používaná na streľbu proti tankom, pancierovým objektom, zvyčajne na priame strelnice.

Je potrebné pripomenúť, že ochudobnený urán je triviálny názov pre kov, ktorého základ tvorí viac ako 90 % izotopov uránu-238 a menej ako 1 % uránu-235.

Použitie ochudobneného uránu v takejto munícii je spojené s jeho vysokou hustotou, ktorá zabezpečuje ich vysokú penetráciu pancierovania. Tento efekt je dosiahnutý využitím kinetickej energie samotného jadra, ako aj jeho obalu. Pri náraze na pancier sa plášť z mäkkej ocele rozbije a odovzdá svoju energiu jadru, ktoré prenikne pancierom.

Zliatiny volfrámu majú podobné vlastnosti, ale munícia na báze volfrámu je drahšia na výrobu. Výroba munície s ochudobneným uránom je oveľa bežnejšia v krajinách, ktoré majú zásoby uránu, technológiu na jeho spracovanie a využitie na cudzom území, keď netreba myslieť na dopady na životné prostredie. Použitie munície na báze ochudobneného uránu nemá v súčasnom vojenskom konflikte žiadnu významnú výhodu oproti volfrámovej munícii. Treba poznamenať, že v ozbrojených konfliktoch bola munícia s ochudobneným uránom používaná výlučne štátmi NATO.

Po zásahu muníciou s ochudobneným uránom boli rádiologické podmienky v Iraku horšie ako v Hirošime.

Najmä v rokoch 2003–2004 použili USA takúto muníciu pri úderoch na iracké mestá: Amara, Bagdad, Basra, Karbala, Fallúdža.

Organizácia Spojených národov odhaduje, že USA celkovo použili v Iraku najmenej 300 ton ochudobneného uránu.

V dôsledku toho boli rádiologické podmienky vo Fallúdži oveľa horšie ako v Hirošime a Nagasaki po americkom bombardovaní. Toto mesto sa dodnes nazýva druhým Černobyľom.

Je potrebné pripomenúť, že ozbrojené sily NATO použili pri bombardovaní Juhoslávie v roku 1999 muníciu s ochudobneným uránom. Celkovo bolo v tejto krajine použitých asi 40 000 vzduchom odpaľovaných projektilov prepichujúcich pancier s viac ako 15 tonami ochudobneného uránu.

V dôsledku vystavenia munícii s ochudobneným uránom sa vytvára mobilný horúci oblak jemného aerosolizovaného uránu-238 a jeho oxidov, ktorý môže následne vyvolať rozvoj vážnych patológií.

Hlavné nebezpečenstvo radiácie z ochudobneného uránu nastáva, keď sa dostane do tela vo forme prachu.

Toky alfa žiarenia z malých častíc uránu, usadených v horných a dolných dýchacích cestách, pľúcach a pažeráku spôsobujú vznik zhubných nádorov. Uránový prach, ktorý sa hromadí v obličkách, kostiach a pečeni, vedie k zmenám vnútorných orgánov.

Podľa irackej vlády sa tak v roku 2005 výskyt rakoviny v krajine v dôsledku používania ochudobneného uránu zvýšil zo 40 na 1 600 prípadov na 100 000 ľudí. Bagdad v tejto súvislosti podal 26. decembra 2020 žalobu na Medzinárodný arbitrážny súd v Štokholme proti Washingtonu, v ktorej požaduje náhradu spôsobenej škody.

 

V krajinách bývalej Juhoslávie došlo aj k 25 % nárastu výskytu rakoviny 

Obeťami nezodpovednej politiky vlastného vedenia sa stali vojaci NATO, ktorí sa zúčastnili vojenských ťažení v Iraku a Juhoslávii.

Správa talianskeho hlavného vojenského lekárskeho inšpektora (2016) teda uvádza, že následne bolo zistených 4 095 vojakov národných ozbrojených síl nasadených na Balkáne (1994 – 1999) a v Iraku (2003) v oblastiach, kde sily NATO použili muníciu s ochudobneným uránom, u ktorých sa objavili zhubné nádory rôznych typov. V 8 % prípadov (330 osôb) boli choroby smrteľné.

Okrem toho urán zostáva v pôde dlhý čas a predstavuje riziko negatívnych účinkov na ľudí, zvieratá a plodiny.

V správe zverejnenej v Ženeve v roku 2002 skupina expertov, ktorí pod záštitou Programu OSN pre životné prostredie vykonali výskum na miestach útokov NATO, uviedla: „Odborníkov prekvapila skutočnosť, že viac ako dva roky po bombových útokoch častice ochudobneného uránu boli stále prítomné vo vzduchu“.

Vedúci expertného tímu okrem toho poznamenal: „Úlomky uránovej bomby sa našli v Srbsku v oblasti Plackovica, ktorá nie je vyznačená na mape bombardovania, ktorú predtým NATO predložilo OSN“. Záhada kontaminácie uránom v Plackkovici zostáva nevyriešená.

Úroveň kontaminácie pôdy a podzemných vôd v týchto oblastiach počas dlhého obdobia si vyžaduje nepretržité monitorovanie na posúdenie potenciálnych rizík.

Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na dokumenty potvrdzujúce informovanosť krajín NATO o nebezpečenstve účinkov tohto druhu munície na vojakov, civilné obyvateľstvo a životné prostredie na danom území. Napríklad súhrnná správa Inštitútu environmentálnej politiky americkej armády pre Kongres v roku 1994 s názvom Dôsledky používania ochudobneného uránu americkou armádou pre zdravie a životné prostredie uvádza: „Neexistuje žiadna technológia na zníženie toxicity ochudobneného uránu. Čistenie ochudobneného uránu oblasti uránovej munície je mimoriadne náročné“.

Okrem toho sa v správe Kráľovskej spoločnosti Spojeného kráľovstva z roku 2001, Zdravotné riziká munície s ochudobneným uránom, uvádza: „Hlavným typom rakoviny u ľudí postihnutých muníciou s ochudobneným uránom je rakovina pľúc“.

Západ si dobre uvedomuje negatívne dôsledky používania munície s ochudobneným uránom. Napriek tomu, že použitie takejto munície spôsobí nenapraviteľné škody na zdraví vojakov a civilistov AFU, krajiny NATO, najmä Spojené kráľovstvo, vyjadrili svoju pripravenosť dodať tento typ zbraní kyjevskému režimu.

Navyše, po použití škrupín s ochudobneným uránom budú na ukrajinskom území kontaminované veľké plochy plodín a rádioaktívne látky sa roznesú cez vozidlá do zvyšku územia.

Okrem kontaminácie vlastného obyvateľstva by to spôsobilo obrovské ekonomické škody ukrajinskému agropriemyselnému komplexu, najmä rastlinnej a živočíšnej výrobe, čím by sa v budúcnosti na mnoho desaťročí, ak nie storočí, znížil akýkoľvek vývoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, pretože plochy plodín na úzeí Ukrajiny budú kontaminované.

 

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

19:51

Korintský prieplav, ktorý oddeľuje Peloponézsky polostrov od gréckej pevniny a využíva sa najmä na turistické účely, sa pre lodnú dopravu znovu otvorí 1. júna. Oznámila to v utorok tamojšia správa.

19:39

Talianske úrady zadržali maloletého občana Talianska s cudzokrajným pôvodom, podozrivého z podpory teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá údajne plánovala útok s použitím výbušnín v oblasti, kde mladík žil. V utorok to oznámila miestna polícia.

19:17

Na Ukrajine bolo od vypuknutia ruskej invázie z vlaňajšieho februára zaznamenaných už vyše 1000 útokov na zložky tamojšieho zdravotníctva. Oznámila to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s tým, že ide o vyšší počet než v prípade akejkoľvek inej humanitárnej núdze.

19:15

Spojené štáty nepodporujú útoky na území Ruskej federácie a sústreďujú sa na pomoc Ukrajine pri opätovnom dobytí jej medzinárodne uznaného územia. Podľa agentúry AFP to povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí v utorok vo Švédsku, kde je šéf diplomacie USA Antony Blinken momentálne na návšteve.

19:14

Čína sa vo vzťahu k zahraničným spoločnostiam usiluje o vytvorenie trhovo orientovaného ekonomického prostredia, ktoré je v súlade s princípmi právneho štátu. Vyhlásil to v utorok čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang na stretnutí s americkým miliardárom Elonom Muskom. Šéf automobilky Tesla podľa vyhlásenia ministerstva uviedol, že v Číne má záujem ďalej expandovať a neželá si rozdelenie sveta do súperiacich ekonomických blokov.

19:05

Do boja proti podvodom v systéme sociálneho zabezpečenia bude vo Francúzsku nasadený tím IT špecialistov, uviedlo v utorok ministerstvo hospodárstva vo svojom statuse na platforme Twitter.

18:33

Európska únia pred tohtoročnou očakávanou sezónou lesných požiarov rozšírila svoju flotilu hasiacich lietadiel a vrtuľníkov v rámci mechanizmu RescEU. Oznámil to v utorok eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič pri príležitosti desiateho výročia založenia Koordinačného centra EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC).

18:21

Zmena režimu v Rusku nenastane, kým je ruský prezident Vladimir Putin nažive. Povedal to v utorok v Bratislave Michail Chodorkovskij, kritik Kremľa a zakladateľ nadácie Otvorené Rusko. On a ďalší rečníci na konferencii Globsec 2023 Bratislava Forum diskutovali o možných scenároch vývoja v Rusku i krokoch, ktoré môže medzinárodné spoločenstvo podniknúť.

18:17

Vo veku 92 rokov zomrel Paolo Portoghesi, taliansky architekt, teoretik, historik a profesor architektúry na Univerzite La Sapienza. Informovala o tom v utorok agentúra ANSA, podľa ktorej bol Portoghesi jedným z popredných predstaviteľov postmoderny v Taliansku.

18:15

Talianska polícia podnikla v utorok rozsiahly zásah voči zločineckej organizácii ‘Ndrangheta, počas ktorého zatkla 40 ľudí podozrivých z účasti na pašovaní drog z Latinskej Ameriky.

17:34

Na náhornej plošine Hohes Venn (francúzsky Hautes Fagnes) na nemecko-belgických hraniciach vyčíňa lesný požiar. Informovali o ňom v utorok úrady v nemeckom meste Aachen.

17:32

Ukrajina chce ešte tento rok zvýšiť hĺbku kanála Bystre v delte Dunaja s cieľom rozšíriť alternatívne trasy na export obilnín, povedal v utorok námestník ukrajinského ministra pre infraštruktúru Jurij Vaskov.

17:31

Komisia historikov zriadená na preskúmanie teroristického útoku na letných olympijských hrách v Mníchove v roku 1972 začala v utorok svoju trojročnú misiu s cieľom vyšetriť, čo sa stalo pred, počas a po týchto udalostiach, uviedla nemecká vláda.

17:16

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že raňajší útok dronov na Moskvu bol odvetou Kyjeva za nedávny útok ruských síl na sídlo hlavnej správy ukrajinskej vojenskej rozviedky. Samotná Ukrajina pritom zodpovednosť za utorkový útok na Moskvu popiera.

17:15

Taiwan pozorovaním vojny na Ukrajine zistil, že odhodlanie obyvateľov brániť svoju vlasť je dôležitejšie než veľkosť krajiny. V utorok to na konferencii Globsec 2023 Bratislava Forum uviedol námestník taiwanského ministra zahraničných vecí Čchun Li.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

HZS: Pri výstupe na Malý Rozsutec zomrel poľský turista

0 icon

Terchová 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Pri výstupe na Malý Rozsutec v Malej Fatre stratil v utorok vedomie poľský turista, ktorého sa už záchranárom nepodarilo oživiť. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojom webe Záchranári HZS požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). "Na palubu…

Szijjártó na masovom zhromaždení v Belehrade dôrazne obhajoval srbského prezidenta

0 icon

Belehrad 30. mája 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Péter Szijjártó vyhlásil, že Maďarsko aj Srbsko sú v hľadáčiku medzinárodného liberálneho prúdu, pretože bránia svoje národné záujmy, informuje portál REMIX News Maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó vystúpil v piatok v Belehrade na zhromaždení na podporu prezidenta Aleksandara Vučića, ktoré…

MO: Predstavitelia rezortu obrany na konferencii GLOBSEC vyzdvihli dôležitosť transatlantického spojenectva

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister obrany SR Martin Sklenár a štátny tajomník MO SR Marian Majer sa v uplynulých dňoch zúčastnili na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2023, v rámci ktorej vystúpili v panelových diskusiách na aktuálne branno-bezpečnostné témy v kontexte zmeny bezpečnostného prostredia po ruskej agresii na Ukrajine…

Prigožin vynadal ruskému ministerstvu obrany

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Prigožin využil útok dronov na Moskvu ako novú zámienku na ostrú kritiku ruského ministerstva obrany "Vy smradľavá spodina, čo to robíte? Vy hajzli! Vypadnite z kancelárií, do ktorých ste boli dosadení, aby ste bránili túto krajinu. Vy ste ministerstvo obrany. Neurobili ste ani hovno,…

Kollár, Heger a Sulík sa vyjadrili. Získal Ódor ich dôveru?

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Aktualizované 30. mája 17:25 Strana SaS zahlasuje za vyslovenie dôvery vláde odborníkov. Po rokovaní s premiérom Ľudovítom Ódorom to uviedol líder strany Richard Sulík. Nezahlasovať za vyslovenie dôvery je podľa neho politicky hlúpe "S hlasmi SaS môžu rátať, uvidíme, koľko sa ich nájde celkovo…

Djokovič vyslal po triumfe politický odkaz o Kosove

0 icon

Paríž 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Srbský tenista Novak Djokovič sa po svojom triumfe v 1. kole na Roland Garros v Paríži postaral o zaujímavý moment. Prostredníctvom odkazu na kamere poslal do sveta svoj postoj k súčasnej politickej situácii v Kosove "Kosovo je srdcom Srbska. Zastavte násilie," napísal v srbčine…

Súdy: Vodiča, ktorý zrazil dve deti, vzali do väzby

0 icon

Michalovce 30. mája 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook) Aktualizované 30. mája 16:29 Vodiča obvineného v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou pri Zemplínskych Kopčanoch v okrese Michalovce vzali do väzby. V utorok o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Michalovce. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová. Pri…

Imigračná kríza zaplavuje západnú Európu. S týmto návrhom prichádza Európska komisia

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (HSP/Rmx/Foto:Wikimedia)   Migračná politika Angely Merkelovej bola katastrofou, ale teraz sa EÚ pokúša vyrovnať s dôsledkami masového prisťahovalectva prostredníctvom povinných kvót pre migrantov, informuje portál REMIX News Európska komisia zrejme dúfa, že keď premenuje povinné premiestňovanie migrantov na formu "povinnej solidarity", nikto si nevšimne, že navrhuje…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Drony útočili na Moskvu

0 icon

Kyjev 30. mája 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Evgeniy Maloletka, Telegram) Aktualizované 30. mája 20:16 V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   20:33 - "Čoskoro v zóne NWO ukážeme, čo je to pomsta v plnom…

Taraba odhaľuje dôvod vypuknutia “svätého džihádu” proti dezinformáciám

0 icon

Bratislava 30. mája 2023 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Viacero predstaviteľov novej vlády prezidentky Zuzany Čaputovej si krátko po svojom vymenovaní do funkcii určilo za prioritu boj s dezinformáciami a obranu demokracie pred vonkajšími vplyvmi. Hoci vláda má byť pri moci len niekoľko mesiacov, zrejme sa chystá ešte pritvrdiť v aktivitách, ktoré…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Aj na Slovensku je veľa „slepačích jastrabov“

0icon

Politický výraz „vojnový jastrab“ sa používa na označenie politika, ktorý obhajuje vojnu. V podstate ide o vojnového štváča – politika. Taktiež sa však na označenie vojnových štváčov – politikov používa aj

Pavel Jacz

Z Ilieva sa v TA3 stáva agresívny diktátorsky moderátor, za ktorého by sa nehanbil ani Goebbels.

0icon

To, ako začal v nedeľu v relácii TA3 v Politike rozhovor moderátor Iliev sa len tak ľahko nevidí. Jeho bohorovnosť, útočnosť, „neomylnosť“ a „zákonná pravda“, ktorú pretláča ako svojské právo na pravdu, stupňujúcu sa z relácie na reláciu, zažívame každý druhý týždeň. Hor&

Andrej Sablič

Aký je rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom?

0icon

Na jednom verejnom zhromaždení sa známy funkcionár, ktorý študoval ešte za socializmu priznal, že nevie odlíšiť kapitalizmus od socializmu. Neuplynulo veľa času a túto neznalosť prejavil v mojej korešpondencii aj bývali redaktor Nového slova.

René Pavlík

Blbý a blbší

0icon

Nedeľné okoloobedie je presne ten čas, keď si človek sadá k televízoru s diaľkovým ovládačom v ruke. Masáž divákov plateným mejstrímom začína o 11. Divák očakáva riešenia katastrofálnej situácie životných podmienok od vzdelaných redaktorov v diskusii so zodpovednými politikmi. Zbytočne. Stalo sa pravidlom, že sa mu dostane iba úbohá zn&o

Milan Šupa

Odplata vojnovým štváčom i tým, ktorí sú ľahostajní ku všetkému

0icon

Spravodlivosť existuje a kto má oči otvorené, môže jasne vidieť, že v žiadnom prípade nenechá bez zodpovedajúcej odplaty nikoho, kto podporuje vojnu a živí ju neustálymi dodávkami zbraní. O čo konkrétne ide? Všetci vieme, že Veľká Británia poslala Ukrajine muníciu s ochudobnen&yac

Vášeň v Tebe

Taaaak strašne chýbate … legenda o dúhovom moste musí byť pravda!

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: súkromný archív Baška) Ahoj!  Idem sa Vám posťažovať. Som totiž strašne smutná. V krátkom časovom období mi zomreli dvaja kamaráti. Obaja to boli úžasní miláčikovia, psíky, ako sa patrí. Mali v živote šťastie: žili so svojimi paničkami a boli milovaní. Chcem im obom venovať takúto verejnú spomienku.…

"Half-up" je hitom roku 2023! Kaderník Jennifer Lopez ukazuje, ako si ho urobiť za menej ako 25 sekúnd

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: tiktok.com/@chrisappletonhair). “Half-up" je jednoduchý štýl, ktorý už nosia aj celebrity. "Half-up" je skvelou voľbou pre tých, ktorí majú dlhé vlasy a chcú mať veľký objem. Ako si ho urobíte sami? Kaderník celebrít vám poradí, ako na to.

Dajte si pozor na tieto slová v Chorvátsku. Môže dôjsť k trapasom

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/neufal54) Chorvátsko je dovolenkovou destináciou, ktorú si často vyberajú Slováci. Turistická ponuka tejto krajiny s krásnymi piesočnatými plážami, teplým podnebím a množstvom historických pamiatok je skutočne bohatá. Zaujímavosťou je, že slovenský a chorvátsky jazyk sa môžu zdať podobné, vďaka čomu si mnohí ľudia myslia,…

Nakrájajte cibuľu a zapáľte sviečku. Otravný hmyz opustí vašu záhradu

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/nuzree). Komáre sú postrachom každého, kto trávi teplé letné dni vonku. Tento otravný hmyz vám môže znepríjemniť život svojím neustálym bzučaním, lietaním v blízkosti tváre a bolestivým štípaním. Najaktívnejšie sú v júni, júli a auguste. Kobieta Gazeta prišla s tipmi, ako sa zbaviť komárov…

Každé euro sa počíta! 10 overených tipov ako ušetriť peniaze v kuchyni!

0 icon

30.5.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/Mittmac). Keď príde reč na plytvanie jedlom, mnohým z nás ako prvé napadne vyhodiť zvyšky večere do koša. Plytvanie potravinami však siaha oveľa ďalej. More for you vám prináša ako sa mu niekoľkými trikmi dá predísť. Buďte aj vy v kuchyni šikovní! Plytvanie potravinami…

Armádny Magazín

Turecko ukázalo návod pre každú vládu ak chce zabrániť západom podporovanej oranžovej revolúcii

0 icon

  Slovensko, 30.máj 2023 (AM) – Prezident Kazachstanu Tokajev zhodnotil slová Lukašenka, ktorý žartom navrhol, aby sa Kazachstan pripojil k Zväzovému štátu s Ruskom a Bieloruskom a stal sa jadrovou veľmocou. "Lukašenko navrhol, aby Kazachstan vstúpil do zväzového štátu. Ocenil som jeho vtip. Myslím si, že to nie je potrebné, pretože existujú…

Video: NATO prišlo „pomôcť“ kosovskej polícii pri rozohnaní srbských demonštrantov - hneď to oľutovali

0 icon

Srbsko, 30.máj 2023 (AM) – V Kosove je situácia čoraz komplikovanejšia a údajné mierové sily NATO, ktoré sú tu rozmiestnené, sa zapojili do rozháňania protestov srbského obyvateľstva na severe regiónu. Informujú o tom miestne zdroje. V meste Zvečan včera Srbi protestovali pred budovou

Zlé správy pre Ukrajinu: Modernizácia ruského námorníctva, rozchod Moskvy s Poľskom, strata Charkova a Odesy

0 icon

USA, 30.máj 2023 (AM) – "Už niekoľko mesiacov vedú Moskva a Kyjev neďaleko Bachmutu (Artemovska) prudké boje. Tvárou v tvár mohutnej ofenzíve ruských ozbrojených síl však boli ukrajinské sily nakoniec porazené. Strata Artemovska bude pre Kyjev nepochybne znamenať ešte väčšie ťažkosti. A necelých 72 hodín po oslobodení mesta prišli z Ruska…

Tri krajiny vedú vo financovaní WHO aj vo vyzbrojovaní Ukrajiny

0 icon

USA, 30.máj 2023 (AM) – Od 21. do 30. mája sa koná 76. svetové zdravotnícke zhromaždenie WHO. Cieľ: vnútiť krajinám a národom takzvanú Pandemickú dohodu a prijať zmeny a doplnenia Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP) s cieľom zmeniť medzinárodné právo s "verejným zdravím". Generálny riaditeľ WHO Tedros Gebreyesus, ktorý bol v 90.…

Čo ukázala prvá námorná bitka v histórii proti skupine bezpilotných lodí

0 icon

Rusko, 30.máj 2023 (AM) – Ruskí námorníci - posádka prieskumnej lode "Ivan Churs" - prehovorili o tom, ako vyhrali prvú námornú bitku v histórii proti skupine bezpilotných ne

TopDesať

Tieto hádanky dokážu oklamať tvoj mozog

0 icon

Vitajte v tomto fascinujúcom článku, kde nájdete hádanky, ktoré vás zavedú na cestu plnú ilúzií a klamstiev. Mozog je neuveriteľne mocný nástroj, ale niekedy sa dokáže nechať oklamať, aj keď si myslíme, že sme plne ostražití. Pripravte sa na skúšku vašej pozornosti, logiky a schopnosti rozlúštiť tajomstvá, pretože v tomto článku…

TOP 5 mýtov o pití kávy, ktorým sme doteraz všetci verili

0 icon

Svet je plný mýtov. Od malička počúvame múdrosti starších a riadime sa povesťami a historkami, ktoré už dávno vedci popreli. V tomto článku sa pozrieme na 5 vyvrátených mýtov o pití kávy, ktoré sme všetci považovali za svätú pravdu. Človek už pre istotu ani nečíta, čo všetko je škodlivé, čo by nemal…

10 skutočne znepokojujúcich fotiek, pri ktorých budeš pociťovať úzkosť

0 icon

Určite nebudeš namietať, že na narušených vzorcoch, nedokonalej symetrii a iných chybných prvkoch je niečo znepokojujúce. Pritom ani nemusíš mať vyvinutú obsesívno-kompulzívnu poruchu, aby si pri pohľade na takéto fotografie pociťoval úzkosť Nevadí, že nie si perfekcionista, je zrejmé, že naše mozgy dávajú prednosť veciam, ktoré sú usporiadané pekne a podľa určitých…

Tieto celebrity nás výberom svojho outfitu vedia poriadne prekvapiť

0 icon

Tieto celebrity sa teda dokážu poriadne odviazať! Výberom svojho outfitu vedia poriadne prekvapiť nie len novinárov, ale aj širokú verejnosť. Poďte sa spoločne s nami pozrieť na 14 celebrít, ktoré nás občas vedia výberom svojho outfitu poriadne prekvapiť. Móda je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako sa vyjadriť a prezentovať svoju…

10 znakov, ktoré ti potvrdia, že tvoja polovička je tvoja spriaznená duša

0 icon

Každý z nás si počas života hľadá svojho životného partnera, s ktorým sa chystá prežiť zbytok svojho života. Ako však zistíš, že tvoja polovička je naozaj tá pravá a zároveň je aj tvoja spriaznená duša? Mnoho z ľudí to jednoducho tak cíti. Týchto 10 znakov je akým si potvrdením toho,…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali