Assisi 2022: Františkova ekonomika nie je utópia

Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Vaticannews/Foto:Twitter/Vaticannews)

 

„My, mladí ekonómovia, podnikatelia a tvorcovia zmien … vynaložíme svoj život na to, aby sa ekonomika dneška a zajtrajška stala ekonomikou evanjelia.“ Dohodu tohto znenia dnes v Assisi spolu s pápežom Františkom podpísali mladí zapojení v medzinárodnej iniciatíve „The Economy of Francesco“, ktorú pred troma rokmi sám naštartoval

pápež František
Na snímke pápež František (uprostred) na medzinárodnom podujatí „The Economy of Francesco“ v talianskom Assisi

Dohoda vymenúva dvanásť charakteristík „evanjeliovej ekonomiky“ inšpirovanej sv. Františkom z Assisi a encyklikami Laudato si‘ a Fratelli tutti. Je to ekonomika „mieru, a nie vojny“, ekonomika, „ktorá bojuje proti biede vo všetkých jej formách, znižuje nerovnosti a vie povedať s Ježišom a sv. Františkom: Blahoslavení chudobní“, ekonomika, „ktorá sa riadi etikou … a je otvorená transcendencii“.

Medzi tisícku účastníkov zo stovky krajín rôznych kontinentov, ktorí sa v Assisi stretli od 22. do 24. septembra, v záverečný deň osobne prišiel pápež František. Z dôvodu pandémie boli predchádzajúce dva ročníky podujatia zatiaľ vždy iba formu „online“.

V piatok 23. septembra mladí ekonómovia, aktivisti a vedci debatovali v skupinách o témach ako „energia a chudoba“, „financie a ľudskosť“, „poľnohospodárstvo a spravodlivosť“ či „manažment a darcovstvo“. Na známych františkánskych miestach, ako je Porciunkula, Svätyňa zrieknutia sa šiat sv. Františka, či ústredná bazilika sa snažili namotivovať pre odkaz svätca z Assisi, ktorým je neoddeliteľné spojenie dobra človeka s dobrom životného prostredia.

Pri stretnutí so Svätým Otcom, ktoré bolo zakomponované do hudobno-dramatického programu, zaznelo osem svedectiev mladých účastníkov o tom, že tu nejde o utópiu, ale o konkrétnu prácu, ktorá sa už deje na lokálnej úrovni. Zazneli svedectvá z Afganistanu, Nigérie, Beninu, Kene, Thajska, Argentíny, Poľska a Talianska. Ukázali tvorivosť mladých profesionálov a študentov, ich odvahu, priekopníckeho ducha, radosť a spoluprácu, ako aj vďačnosť a dôveru v Božie sprevádzanie.

 

Svedectvá účastníkov

Prvá prehovorila Talianka Serena, doktorandka v odboru ekonómie, kde sa špecializuje na ekonomickú štruktúru štátov a ich výkonnosť na trhoch.

Druhé svedectvo predniesol Henri z Beninu, ktorý vedie mimovládnu organizáciu JEVEV v Benine a venuje  sa štúdiu zelených a obehových ekonomík. Podelil sa so skúsenosťou, ako sa im podarilo vysporiadať sa z inváznou vodnou burinou zvanou  vodný hyacint, ktorá napáda hladinu jazier a riek a robí ich aj nepriechodnými pre lodnú dopravu:

„V roku 2009 som začal skúmať, ako túto nepriaznivú situáciu, ktorú zažila celá generácia poľnohospodárov mojich rodičov, premeniť na príležitosť na nápravu v poľnohospodárskom aj remeselnom sektore. V roku 2015 prišla odpoveď: premena hyacintu, šikovne zmiešaného s inými prírodnými zložkami, na akúsi čarovnú zmes, ktorá má na jednej strane hlavný cieľ stať sa vynikajúcim hnojivom a na druhej strane sa vďaka vláknam získaným jeho rozkladom môže premeniť aj na umelecké predmety, nábytok a osobné doplnky.

Niečo takmer jedovaté sa premenilo na to, čo dnes nazývame „zelené zlato“. Je to inovatívny prístup, ktorý zlepšuje miestny život a umožňuje, aby sa rodinné poľnohospodárstvo v regióne vyvinulo v niečo organizované, odolné a príkladné aj pre mnohé územia s podobnými podmienkami.

Teraz v týchto komunitách rozvíjame malé podniky, kooperatívne družstvá zamerané na inkluzívnu a participatívnu ekonomiku, ktorá rešpektuje environmentálne zásady a prispieva k sociálnej spravodlivosti zhodnocovaním invazívnej rastliny, vodného hyacintu, na organický kompost, umelecké predmety, organický uhlík, absorpčné vlákno a bioplyn. Okrem výrobnej časti dnes mimovládna organizácia JEVEV s ohľadom na udržateľnosť dokončila svoj projekt vytvorenia centra na propagáciu „zázračného kompostu“ v Dangbe.“

pápež František
Na snímke pápež František podpisuje text dohody

Argentínčan Facundo porozprával o projekte s názvom „Stonásobné Assisi“ (Cien Asis):

„Projekt vznikol po výzve Svätého Otca na podujatie Assisi v roku 2019 a jeho hnacou silou je skupina finančných konzultantov, ktorí pracujú na Fakulte sociálnych vied Národnej univerzity v Lomas de Zamora, odkiaľ sa snažíme znásobiť a uviesť do praxe Františkovo slovo po celej Argentíne uskutočňovaním „malých Assisi“ v rozvojových spoločnostiach, v sídliskových susedských kluboch, v rámci odborov, na univerzitách, v družstvách, komunitných jedálňach, nápravných zariadeniach a malých a stredných podnikoch.“

Štvrtou v poradí bola len 14-ročná environmentálna aktivista Lilly z Thajska:

„Svoju aktivitu som začala, keď som mala osem rokov. Bolo to v boji s plastovými odpadmi rozptýlenými na piesku a plávajúcimi do oceánu, ktorý tak veľmi milujem. Žiadne dieťa by nemalo byť vystavené krutej realite sveta a nemalo by mu byť povedané, že je príliš malé na to, aby niečo zmenilo. Vedela som, že to nie je správne a že sa niečo musí zmeniť, ale naučila som sa, že zmena musí byť najprv vnútorná. (…)

Potom som si uvedomila, že zmena sa nedá urobiť individuálne. Musela som požiadať o  pomoc. Zavolala som na miestnu samosprávu a povedala som im o škodlivosti jednorazových plastov a o svojom zámere zastaviť používanie plastov. (…) Napokon, na začiatku roka 2020, bol vo viac ako 70 veľkých maloobchodných predajniach v Thajsku zavedený celonárodný zákaz jednorazových plastových tašiek.

Som veľmi vďačná za túto príležitosť prehovoriť k Tebe, pápež František, a ďakujem Ti, že si vydláždil cestu mladým ľuďom, ako som ja a moji dnešní rovesníci, aby sme využili svoj hlas na zlepšenie situácie.“

Po thajskej tínedžerke sa ujal slova Samuel z Kene, mladý muž oblečený v červenom tradičnom odeve kmeňa Masajov:

„Syn nomád z Masailandu, ktorý má veľké sny. Som čerstvý absolvent univerzity; s bakalárskym titulom z ekonómie a štatistiky. Svoju kariérnu cestu som začal ako dobrovoľný učiteľ v materskej škole v masajskej dedine. (…) Vďaka internetu je svet malou dedinou. Teším sa z dobrých stránok technológie. Počas pasenia na páliacom slnku kenských plání sa mi podarilo spojiť sa s pani Mariou Ceciliou, ktorá ma zoznámila s projektom Františkova ekonómia. (…)

Dnes mám skupinu 20 detí, ktoré boli zachránené pred negramotnosťou a poslané do školy. Utvárali sme povedomie o otázkach zdravia a životného prostredia. Taktiež sme zmenili spôsob života pastierov. Pastieri, ktorí sa spoliehali len na kravy a ročné obdobia, sa teraz tešia udržateľnému poľnohospodárstvu. Počas dlhotrvajúceho sucha sa nám podarilo vypracovať opatrenia a krízový plán, ktorý výrazne pomohol znevýhodneným ľuďom a vdovám v spoločnosti. To by nebolo možné, keby nebolo úsilia a lásky komunity Františkova ekonómia.“

pápež František
Na snímke pápež František (uprostred) na medzinárodnom podujatí „The Economy of Francesco“ v talianskom Assisi

Šiestou v poradí bola mladá aktivistka za práva žien v Afganistane, s hlavou pokrytou šatkou:

„Som Afganka, vo svojej krajine som bola učiteľkou a aktivistkou za práva žien. Pri vykonávaní svojej práce som čelila mnohým prekážkam a hrozbám, ale nikdy som sa nevzdala, pretože som verila tomu, čo robím. Život afganských žien sa skutočne zmenil, došlo k výraznému pokroku v politickej a sociálnej oblasti. Ale keď bol vo vláde Taliban, videla som, že výsledky 20 rokov tvrdej práce sú zmarené. V Afganistane teraz vládne tyrania, nezamestnanosť a chudoba. Ženy už nie sú slobodné, nemôžu študovať ani pracovať. Tí, ktorí demonštrujú za práva, sú brutálne potláčaní. Už len počúvanie hudby v aute je dôvodom na zabitie.

Keď prišiel Taliban, my ženy sme sa rozhodli, že nebudeme akceptovať jeho požiadavky: vždy sme bránili občianske práva a nemohli sme robiť kompromisy. Demonštrovali sme a bojovali rôznymi spôsobmi, ale výsledkom boli len vyhrážky, bitie, únosy, mučenie a dokonca smrť niektorých aktivistov. Môj manžel sa tiež zúčastnil niekoľkých demonštrácií proti novému režimu: jeho miesto v zamestnaní dostal stúpenec Talibanu a náš dom bol vypálený. (…)

Nepoznala som Františkovu ekonomiku a nevedela som, že v tom čase organizovali po celom svete podujatia na podporu afganských žien. Ale viem, že vďaka nim sme s manželom v apríli minulého roka pristáli v Taliansku. Už sme dostali štatút utečenca a dúfame, že čoskoro prídu aj naše rodiny, ktoré sú, žiaľ, stále v Afganistane. Teraz študujem taliančinu a čoskoro by som sa chcela opäť angažovať v prospech žien. Ďakujem pápežovi Františkovi, ďakujem Františkovej ekonómii.“

Predposledné svedectvo predniesol v angličtine Poliak Mateusz. Farmár zo severu Poľska v súčasnosti realizuje projekt v piatich dedinách v Nigérii na podporu a zvyšovanie podnikateľskej odolnosti farmárov. Spolupracuje s miestnym tímom v arcidiecéze Ibadan.

V sále mimoriadne zarezonovalo posledné svedectvo. Talian Andrea, robustný mladý muž, je študentom fyziky. Ocitol sa vo väzení za zabitie človeka pri ruvačke, ktorú už dávno oľutoval. Patrí k tým šťastlivcom, ktorí si svoj trest odpykávajú v milánskej väznici Bollate, kde sa dbá o spoločenskú rehabilitáciu a zaradenie do života po odpykaní trestu. Andrea, ktorý je ešte stále vo výkone trestu, dostal možnosť pokračovať v štúdiu a po ukončení odboru poľnohospodárskeho technika sa zapísal na Fakultu fyziky Štátnej univerzity v Miláne:

„Nie som ekonóm, ale zdá sa mi celkom logické, že aby sa väzenie stalo pre spoločnosť dobrou investíciou, musí dosahovať konkrétne výsledky, a tie sú v zásade dva: bezpečnosť a nulová recidíva. Ľudia, ktorí vychádzajú z väzenia, sa musia zmeniť a premeniť z „nákladovej položky“ na „zdroj“ pre spoločnosť. Človek, ktorý pochopí svoju chybu, sa s väčšou pravdepodobnosťou nedopustí chyby znova: spoločnosť má podľa môjho názoru povinnosť zamyslieť sa nad týmto dôležitým aspektom.

Svojou prítomnosťou tu dnes chcem – ako raz ktosi povedal – „dať hlas tým, ktorí nemajú hlas“; chcel by som dať svoju tvár, svoj hlas, svoje srdce a byť hovorcom všetkých tých „spoluväzňov“, ktorí v súčasnosti ležia na lôžku v cele, zoslabnutí na tele a zničení na duchu; chcel by som tu byť aj a predovšetkým pre tých, ktorí už pred sebou nevidia horizont, nedokážu dať svojmu životu zmysel a chuť. (…)

Som človek so zranením, ale aj ja som mladý muž hlásiaci sa k pápežovi Františkovi. Na začiatku môjho uväznenia v roku 2013 som mu napísal list, v ktorom som ho prosil o odpustenie za to, čo som urobil, a nečakane som dostal odpoveď vo veľmi krátkom čase. Vďaka tomuto odpusteniu sa môj život mohol začať odznova… a dnes som tu s týmito tisíckami spoločníkov na ceste vzkriesenia na tejto zemi: ktorá pokračuje.“

Toľko zo svedectiev účastníkov stretnutia Františkova ekonómia, ktorým sa následne prihovoril Svätý Otec.

 

Z príhovoru pápeža Františka

„V mnohých krajinách sa vzťahy ľudí ochudobňujú. Najmä na Západe sú komunity čoraz krehkejšie a roztrieštenejšie. Rodina v niektorých regiónoch sveta prežíva vážnu krízu a s ňou aj prijatie života a starostlivosť oň. Súčasný konzum sa snaží vyplniť prázdnotu ľudských vzťahov stále sofistikovanejším tovarom – osamelosť je v dnešnej dobe veľký biznis! –, ale týmto spôsobom vytvára hladomor po šťastí.

Napokon, náš kapitalizmus je duchovne neudržateľný. Ľudská bytosť, stvorená na Boží obraz a podobu, je hľadačom zmyslu, skôr než hľadačom statkov. Preto je prvým kapitálom každej spoločnosti duchovný kapitál, pretože práve ten nám dáva dôvod, prečo každý deň vstať a ísť do práce, a vytvára radosť zo života, ktorá je potrebná aj pre ekonomiku. Náš svet rýchlo spotrebúva túto základnú formu kapitálu, ktorá bola po stáročia zhromažďovaná náboženstvami, tradíciami múdrosti a ľudovou zbožnosťou.“

Po príhovore Svätého Otca prečítali text Dohody z Assisi 2022, pod ktorý pripojil svoj podpis pápež František a spolu sním v mene všetkých účastníkov najmladšia z nich, už spomenutá environmentálna aktivistka Lilly z Thajska.

Článok pôvodne vyšiel na portáli Vaticannews.

Súvisiace články: Dohoda z Assisi: „Františkova ekonómia“ 2022

 

Viac článkov s náboženskou tematikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Spor medzi kyjevským primátorom a Zelenským posúva Ukrajincov do temnoty

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Tfiglobalnews/Foto:Twitter)   Nedávne údery na energetickú infraštruktúru Ukrajiny úplne ochromili sektor elektrickej energie na Ukrajine a uvrhli jej veľké mestá do krízy. Elektrické siete Ukrajiny sú úplne rozvrátené a mestá sú bez prúdu. V dôsledku ruských útokov na elektrárne a prenosové vedenia je poškodených alebo zničených…

Kauza Gorila: v médiách sa podáva tak skreslene, že je to úplne fascinujúce

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   A naozaj to dobre vypovedá o mediálno-politických hrách v našej krajine, tvrdí exminister a politický komentátor Juraj Draxler Draxler v statuse na sociálnej sieti uvádza, že ak ste si ten spis niekedy čítali, tak je to prakticky celé o veľkej privatizácii pod taktovkou…

Ukrajinské ozbrojené sily presúvajú delostrelectvo zo Záporožia do blízkosti Kremennej: čo sa deje?

0 icon

Kyjev 1. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Taktické skupiny ukrajinských ozbrojených síl sa 29. novembra pokúsili preskúmať obranu ruských ozbrojených síl pri Kremennej. Jednotky 17. tankovej, 80. a 95. výsadkovej brigády, ako aj 4. tankovej a 92. mechanizovanej brigády boli nasadené na prieskum boja bez delostreleckého krytia, upozorňuje ruský analytik Jurij…

Chceli prekryť zlyhania niečím veľkým alebo je to odkaz? Politici komentujú obvinenie Haščáka

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák/Facebook/Trend)   Netrvalo dlho a k obvineniu jedného z partnerov finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka má čo povedať čoraz viac politikov. Najnovšie poznáme vyjadrenia Tomáša Tarabu (Život NS) či Ľuboša Blahu (Smer - SD) „Zistilo sa, že Fica s Kaliňákom, tak ako rad ďalších…

ŠÚKL eviduje tisíce hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín. Vonku sú najnovšie čísla

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nahlásili k strede (30. 11.) v súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu 11.140 podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení vyhodnotili 1754 ako závažných. ŠÚKL o tom informuje na svojom webe Ústav eviduje spolu sedem úmrtí…

Káčer: Európa čelí najvážnejšej výzve pre svoju bezpečnostnú architektúru

0 icon

Bratislava/Lodž 1. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Európa čelí najvážnejšej výzve pre svoju bezpečnostnú architektúru, pričom ideály povojnového usporiadania sveta sa otriasajú v základoch. Vo štvrtok to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer na 29. zasadnutí Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE),…

Maroko zdolalo Kanadu 2:1 a po 36 rokoch si zahrá v osemfinále

0 icon

Dauha 1. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manu Fernandez)   Marocká futbalová reprezentácia sa druhýkrát v histórii prebojovala do osemfinále MS. Postup do vyraďovacej fázy šampionátu v Katare z prvého miesta F-skupiny si zaistila vďaka štvrtkovému víťazstvu 2:1 nad Kanadou. Z druhej priečky idú ďalej úradujúci vicemajstri sveta Chorváti Maroko postúpilo na…

Sivkov: Rusko potrebuje urobiť tri kroky, aby bola s NATO na východe rozumná reč

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Politexpert/Foto:Twitter)   Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken na stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO v Rumunsku uviedol, že Severoatlantická aliancia posilní svoju prítomnosť od Čierneho po Baltské more. Vojenskí experti Sergej Iščenko a Konstantin Sivkov hovoria, ako môže Rusko reagovať Ministri zahraničných vecí 30 krajín NATO…

To najdôležitejšie z Ukrajiny- Biden vyhlásil, že je pripravený rokovať s Putinom o ukončení vojny na Ukrajine

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Twitter,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   20:30- Tu je celý Bidenov citát, že je ochotný hovoriť s Putinom o ukončení vojny. Z…

ŠTS odmietol obžalobu podanú na advokáta Mareka Paru pre závažné procesné chyby

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Samosudca banskobystrického pracoviska Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odmietol obžalobu podanú prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na advokáta Mareka P. Dôvodom sú závažné procesné chyby. Rozhodnutie nie je právoplatné. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Upozornil na to portál topky.sk Hovorkyňa ďalej priblížila,…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ivan Štubňa

Komunita LGBTI a súčasná koalícia majú jeden spoločný znak – ZVRÁTENOSŤ...

0icon

Odsudzujem akékoľvek násilie, ale  zvlášť ak vzniká následkom ignorancie predstaviteľov štátu alebo napomáhaním štátu násilie konať (podpora vojne na Ukrajine).

Boris Mesár

Skvelé správy z Kyjeva: Zelenskyj žiada návrat Krymu

0icon

Volodymyr Zelenskyj povedal, že pri rokovaniach s Ruskom bude trvať na vrátení Krymu. To znamená, že Rusko bude musieť zničiť nacistickú štátnosť Ukrajiny.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre denník Financial Times uviedol, že nebude uvažovať o žiadnych mierových návrhoch, pokiaľ nebude existovať možnosť "vrátiť Krym Ukrajine"."Ak je niekto pripravený

Erik Majercak

Soros rozpútava Majdan v Číne. Čínske vedenie vyhodilo slniečkárov z vedenia krajiny. Vojna je primárne ale v ekonomike

0icon

Krajina, ktorá neposlúcha je potrestaná. Čínska spoločnosť je majdanizovaná každým dňom. Tu protesty na univerzitách, tu správy ako sa protesty š&ia

Slavěna Vorobelová

Čaputovej „excelentný“ prejav

0icon

Čaputová sa dovalila do Národnej rady SR, aby tam predniesla nesúrodú zlátaninu, ktorou sa snažila popísať súčasný stav Slovenskej republiky cez jej svetonázorovú optiku. Totiž, excelencia Čaputová dokázala dokopy zlátať bujnej&ua

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke slonice zľava Gula a Maja v pavilóne slonov v ZOO Bojnice vo štvrtok 1. decembra 2022

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Spor medzi kyjevským primátorom a Zelenským posúva Ukrajincov do temnoty

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Tfiglobalnews/Foto:Twitter)   Nedávne údery na energetickú infraštruktúru Ukrajiny úplne ochromili sektor elektrickej energie na Ukrajine a uvrhli jej veľké mestá do krízy. Elektrické siete Ukrajiny sú úplne rozvrátené a mestá sú bez prúdu. V dôsledku ruských útokov na elektrárne a prenosové vedenia je poškodených alebo zničených…

Kauza Gorila: v médiách sa podáva tak skreslene, že je to úplne fascinujúce

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   A naozaj to dobre vypovedá o mediálno-politických hrách v našej krajine, tvrdí exminister a politický komentátor Juraj Draxler Draxler v statuse na sociálnej sieti uvádza, že ak ste si ten spis niekedy čítali, tak je to prakticky celé o veľkej privatizácii pod taktovkou…

Ukrajinské ozbrojené sily presúvajú delostrelectvo zo Záporožia do blízkosti Kremennej: čo sa deje?

0 icon

Kyjev 1. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Taktické skupiny ukrajinských ozbrojených síl sa 29. novembra pokúsili preskúmať obranu ruských ozbrojených síl pri Kremennej. Jednotky 17. tankovej, 80. a 95. výsadkovej brigády, ako aj 4. tankovej a 92. mechanizovanej brigády boli nasadené na prieskum boja bez delostreleckého krytia, upozorňuje ruský analytik Jurij…

Chceli prekryť zlyhania niečím veľkým alebo je to odkaz? Politici komentujú obvinenie Haščáka

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák/Facebook/Trend)   Netrvalo dlho a k obvineniu jedného z partnerov finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka má čo povedať čoraz viac politikov. Najnovšie poznáme vyjadrenia Tomáša Tarabu (Život NS) či Ľuboša Blahu (Smer - SD) „Zistilo sa, že Fica s Kaliňákom, tak ako rad ďalších…

ŠÚKL eviduje tisíce hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín. Vonku sú najnovšie čísla

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nahlásili k strede (30. 11.) v súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu 11.140 podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení vyhodnotili 1754 ako závažných. ŠÚKL o tom informuje na svojom webe Ústav eviduje spolu sedem úmrtí…

Káčer: Európa čelí najvážnejšej výzve pre svoju bezpečnostnú architektúru

0 icon

Bratislava/Lodž 1. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Európa čelí najvážnejšej výzve pre svoju bezpečnostnú architektúru, pričom ideály povojnového usporiadania sveta sa otriasajú v základoch. Vo štvrtok to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer na 29. zasadnutí Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE),…

Maroko zdolalo Kanadu 2:1 a po 36 rokoch si zahrá v osemfinále

0 icon

Dauha 1. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Manu Fernandez)   Marocká futbalová reprezentácia sa druhýkrát v histórii prebojovala do osemfinále MS. Postup do vyraďovacej fázy šampionátu v Katare z prvého miesta F-skupiny si zaistila vďaka štvrtkovému víťazstvu 2:1 nad Kanadou. Z druhej priečky idú ďalej úradujúci vicemajstri sveta Chorváti Maroko postúpilo na…

Sivkov: Rusko potrebuje urobiť tri kroky, aby bola s NATO na východe rozumná reč

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 (HSP/Politexpert/Foto:Twitter)   Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken na stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO v Rumunsku uviedol, že Severoatlantická aliancia posilní svoju prítomnosť od Čierneho po Baltské more. Vojenskí experti Sergej Iščenko a Konstantin Sivkov hovoria, ako môže Rusko reagovať Ministri zahraničných vecí 30 krajín NATO…

To najdôležitejšie z Ukrajiny- Biden vyhlásil, že je pripravený rokovať s Putinom o ukončení vojny na Ukrajine

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Twitter,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   20:30- Tu je celý Bidenov citát, že je ochotný hovoriť s Putinom o ukončení vojny. Z…

ŠTS odmietol obžalobu podanú na advokáta Mareka Paru pre závažné procesné chyby

0 icon

Bratislava 1. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Samosudca banskobystrického pracoviska Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odmietol obžalobu podanú prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na advokáta Mareka P. Dôvodom sú závažné procesné chyby. Rozhodnutie nie je právoplatné. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková. Upozornil na to portál topky.sk Hovorkyňa ďalej priblížila,…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Komunita LGBTI a súčasná koalícia majú jeden spoločný znak – ZVRÁTENOSŤ...

0icon

Odsudzujem akékoľvek násilie, ale  zvlášť ak vzniká následkom ignorancie predstaviteľov štátu alebo napomáhaním štátu násilie konať (podpora vojne na Ukrajine).

Boris Mesár

Skvelé správy z Kyjeva: Zelenskyj žiada návrat Krymu

0icon

Volodymyr Zelenskyj povedal, že pri rokovaniach s Ruskom bude trvať na vrátení Krymu. To znamená, že Rusko bude musieť zničiť nacistickú štátnosť Ukrajiny.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre denník Financial Times uviedol, že nebude uvažovať o žiadnych mierových návrhoch, pokiaľ nebude existovať možnosť "vrátiť Krym Ukrajine"."Ak je niekto pripravený

Erik Majercak

Soros rozpútava Majdan v Číne. Čínske vedenie vyhodilo slniečkárov z vedenia krajiny. Vojna je primárne ale v ekonomike

0icon

Krajina, ktorá neposlúcha je potrestaná. Čínska spoločnosť je majdanizovaná každým dňom. Tu protesty na univerzitách, tu správy ako sa protesty š&ia

Slavěna Vorobelová

Čaputovej „excelentný“ prejav

0icon

Čaputová sa dovalila do Národnej rady SR, aby tam predniesla nesúrodú zlátaninu, ktorou sa snažila popísať súčasný stav Slovenskej republiky cez jej svetonázorovú optiku. Totiž, excelencia Čaputová dokázala dokopy zlátať bujnej&ua

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

Vášeň v Tebe

Len 9-ročná Róza je už 4-násobnou darkyňou vlasou. Pomáha onkologickým pacientom

0 icon

Tomu sa hovorí vášeň zameraná správnym smerom. Len 9-ročná Róza Kloknerová z Jilhavy už 4-krát venovala svoje vlasy na dobročinné účely. Rózinka ich prvýkrát darovala vo svojich štyroch rokoch 14. júna 2017. Potom znova 3. apríla 2019 a následne 29. júla 2020, informuje portál DobrýDen.

30 rokov od Sám doma 2: Herec lupiča Harryho priznal, že pri natáčaní utrpel vážne popáleniny

0 icon

Už je to 30 rokov, kedy si diváci mohli v kinách pozrieť film Sám doma 2: Stratený v New Yorku. Dnes už 79-ročný herec Joe Pesci, ktorý hral banditu Harryho, pre portál People prezradil, čo sa mu počas natáčania skutočne stalo. Ak ste film videli niekoľkokrát, určite vám v pamäti utkvela scéna, ked

Nechcete ráno používať škrabku na zamrznuté okná? Vyskúšajte jednoduchý trik

0 icon

Zamrznuté okná zvnútra aj zvonku patria počas zimy medzi nočnú moru každého vodiča. Ako zabrániť, aby ste ráno pred odchodom do práce nemuseli čistiť okno auta? Mráz a sneh spôsobujú, že cesty sú šmykľavé, čo sťažuje jazdu. A ak vaše auto nestálo v garáži, v chladných dňoch máte o starosť viac,…

Chuck Norris rád vtipkoval: “Keď krájam cibuľu, tak cibuľa plače.“ Tentokrát plače on, prišiel o priateľa

0 icon

Herci prišli o ďalšieho kolegu. Vo veku 66 rokov zomrel Clarence Gilyard Jr. Môžete ho poznať najmä z filmov Top Gun, Smrtonosná pasca či seriálov Walker, Texas Ranger alebo Matlock. Za svojím kolegom smúti aj 82-ročný Chuck Norris, ktorý mu napísal dojemné slová.

Expertka na reč tela potvrdila záhadnú zmenu v správaní Kate Middleton. Spôsobila to Camilla?

0 icon

Po smrti kráľovnej Alžbety II. sa z Kate Middleton - vojvodkyne z Cambridge – stala princezná z Walesu. A to viedlo k zmene v správaní, tvrdí expertka na reč tela. Spôsobila to kráľovná manželka Camilla? Podľa odborníčky na reč tela Judi James je Kate po tom, čo prevzala svoju novú úlohu, sebavedomejšia, informuje TheMirror.

Armádny Magazín

Ursula von der Leyen narátala už 100-tisíc mŕtvych ukrajinských vojakov. Prehľad bojov na Ukrajine

0 icon

Rusko, 1.december 2022 (AM) – Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v dnešnom prejave povedala, že od februára stratili ozbrojené sily Ukrajiny nenávratne 100 000 ľudí. Počas bojov podľa nej zahynulo aj 20-tisíc civilistov. Vyjadrenia európskeho politika vyvolali búrku diskusií v ukrajinskom a západnom segmente. Došlo to dokonca až k…

"Ak sa zrúti Rusko, pod troskami bude aj Vaše miesto" - Lukašenko varuje Arménsko, Kazachstan, Kirgizsko a Tadžikistan

0 icon

Kazachstan, 1.december 2022 (AM) – Posledný summit ODKB, ktorý sa konal v Jerevane, bol poznačený nielen demaršom Nikola Pašinjana. Oveľa menšiu pozornosť médiá venovali dôležitému a priamemu prejavu Alexandra Lukašenka, ktorý vyzval lídrov Arménska, Kazachstanu, Kirgizska a Tadžikistanu, aby prestali hrať multivektorovú politiku, už len z pocitu se

Streľba z pištole s tlmičom

0 icon

Slovensko, 1.december 2022 (AM) – Po poslednej zmene zákona o strelných zbraniach a strelive je od 15.10.2022 možné na športové a poľovné účely používať tlmič hluku výstrelu. Trh reagoval na túto možnosť širokou ponukou tlmičov rôznych výrobcov. Tu je ale malý háčik, tlmiče, ktoré neboli vyrobené na Slovensku musia mať overovac

Ruské strategické raketové nosiče uskutočnili prvé pristátie na čínskom vojenskom letisku

0 icon

Rusko, 1.december 2022 (AM) – Ruské vzdušné sily a letectvo Čínskej ľudovej armády vykonali ďalšiu spoločnú hliadku v ázijsko-pacifickej oblasti, ktorá prechádzala po trase ponad Japonsko a Východočínske more. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva obrany. Spoločná letecká skupina zahŕňala ruské nosiče strategických rakiet Tu-95MS a čínsk

Andrej Fursov: Projekt globálnej reštrukturalizácie. Svet je na ceste k zombie a Planéte opíc

0 icon

Rusko, 30.november 2022 (AM) – Boj o svetovú hegemóniu vždy predpokladal a zahŕňal boj za to, čo Antonio Gramsci nazýval „kultúrnou hegemóniou“. Už Mikuláš I. si veľmi dobre uvedomoval potrebu boja v oblasti kultúry. Bol to on, kto nariadil vytvorenie ruskej ideológie - „Pravoslávie. Autokracia. Národnosť“. Ale nič z toho nebolo…

TopDesať

18 zaujímavostí, ktoré Dubaj premenil na realitu

0 icon

Všetky tieto javy sú pre obyvateľov Dubaja samozrejmosťou. Pre nás sú však niektoré tieto veci nereálne a pripadajú nám, ako vytvorené na počítači alebo natočené v Hollywoode. Dubaj je naozaj krásnym ale zvláštnym miestom. Dnes ti teda prinášame 18 zaujímavostí, ktoré sa v Dubaji stali realitou. Uži si tieto nasledujúce…

Títo ľudia vďaka svojej kreativite dokážu zdolať akúkoľvek výzvu

0 icon

V každom z nás sa ukrýva trocha kreativity. Záleží len od nás, či ju dokážeme naplno ukázať svetu. Títo ľudia sa rozhodli, že vďaka svojej kreativite dokážu zdolať akúkoľvek výzvu. Nečakané výzvy dokážu rýchlo pokaziť náladu, pretože nie každý má rád prekvapenia, kvôli ktorým musí opustiť svoju komfortnú zónu. To…

Trápi ťa bolesť zubov? Týchto 8 domácich rád ti určite pomôže

0 icon

Určite sme už všetci zažili neznesiteľnú bolesť zubov. Podľa prieskumu má viac ako 90 % ľudí zubné kazy. A to je dôvod, prečo sme sa rozhodli, že ti prinesieme osvedčené domáce rady, ktoré ti určite zmiernia bolesť v ťažkých chvíľach. Najmä cez víkendy, lebo ako už býva zvykom, zuby ťa…

Títo ľudia premenili svoje staré oblečenie na štýlové nové

0 icon

V dnešnej dobe dokážeme recyklovať takmer čokoľvek. Títo ľudia sa rozhodli, že svoje staré oblečenie premenia na "nové". Štúdia z roku 2015 tvrdí, že do oceánu sa ročne dostane 4,8 až 12,7 milióna ton plastového odpadu. Populácia sa tak rozhodla bojovať proti nárastu tohto znečistenia. Väčšina z nás sa tak…

Jedinečné miesta, ktoré sa za posledných 100 rokov zmenili na nepoznanie

0 icon

Zem schováva jedinečné miesta, ktoré boli objavené pred mnohými stáročiami. Mnoho z týchto miest sa za posledných 100 rokov zmenilo na nepoznanie. Cestovanie a objavovanie nás vždy môže zaviesť na tajomné nové miesta. Množstvo starovekých ruín bolo objavených odvážnymi bádateľmi už pred stáročiami. Väčšina miest sa od svojho objavenia zmenila na…

FOTO DŇA

Na snímke slonice zľava Gula a Maja v pavilóne slonov v ZOO Bojnice vo štvrtok 1. decembra 2022

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali